Pitkä työ eläinsuojelulain uudistamiseksi on edennyt; luonnos eläinten hyvinvointilaista on julkaistu.
Suomen Kissaliitto on ollut aktiivisesti asiantuntijatahona kommentoimassa tulevaa eläinten
hyvinvointilakia.
Eläinten hyvinvointilain tarkoitus on korvata nykyinen eläinsuojelulaki. Hyvinvointilain tavoitteena
on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja suojeleminen, sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän
kohtelun lisääminen. Lain tarkoituksena on myös tehostaa eläinten hyvinvoinnin valvontaa.
Lakiluonnoksessa on runsaasti tärkeitä parannuksia kissojen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Lakiin esitetään Suomen Kissaliiton voimakkaasti ajamaa asetusta kissojen pakollisesta
tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä, joka tulisi voimaan vuonna 2026. Lisäksi laissa esitetään,
että alle puolivuotiaiden kissanpentujen maahantuonti Suomeen jälleenmyyntiä varten kielletään.
Tämän toivotaan purevan juuri pentutehtailuun, jota vastaan Kissaliitto on väsymättömästi
kamppaillut. Myös kissojen myynti-ilmoituksiin määritellään vähimmäissisältöjä, jolloin myyjä on
aiempaa paremmin jäljitettävissä.
Lakiesityksessä on kiinnitetty huomiota myös kissojen kasvattamiseen. Eläinlääkäreille esitetään
ilmoitusvelvollisuutta perinnöllisten vikojen takia tehdyistä toimenpiteistä ja leikkauksista.
Kasvatukseen ei saisi käyttää kissaa, joka ei pysty lisääntymään luonnollisin menetelmin, tai joka voi
periyttää pennuilleen terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tämä ilahduttaa erityisesti Kissaliittoa, jonka
teemavuosi on vuonna 2021 ollut Terve rotukissa.
Edellä mainitut lakiluonnoksen esitykset ovat huomattava parannus kissojen hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä pentutehtailun estämiseksi. Eläinten hyvinvointilain luonnos on lähetetty
lausuntokierrokselle. Eduskunnan käsittelyyn tuon lakiluonnoksen on tarkoitus tulla keväällä 2022.