Valitse sivu

Kielletyt aineet näyttelyssä

Kielletyt aineet ja menetelmät kissanäyttelyissä

Kissoille näyttelytoiminnan yhteydessä sisäisesti tai ulkoisesti käytettävistä valmisteista säädetään FIFen näyttelysäännöissä sekä eläinsuojelulaissa. Terveys- ja koulutustoimikunta (TKT) on laatinut ohjeet näytteilleasettajille.

FIFen näyttelysäännöt:

”Kilpailusta sulkemiseen johtavat ja yleiset viat:

8.2. Huumatut kissat

Kissat, joille on annettu rauhoittavia, jotka vaikuttavat keskushermostoon ja/tai jotka

laajentavat pupilleja

8.7. Kissat, joille on tehty kosmeettisia käsittelyjä (värjäys tai värihuuhtelu)

8.11. Kissat, jotka on puuteroitu voimakkaasti”

Eläinsuojelulaki 9§:

”Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.”

Lääkkeet

Suomen Kissaliitto antaa suosituksia lääkkeiden käytön osalta, vaikka näyttelykissojen lääkitystä on käytännössä hyvin vaikeaa valvoa.

Sääntöjen mukaan huumaavien ja keskushermostoon vaikuttavien rauhoittavien valmisteiden vaikutus tulee olla täysin lakannut ennen kuin kissa saa osallistua näyttelyyn. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki rauhoittavat valmisteet vaikutusmekanismista riippumatta, esimerkkinä siitoskolleilla käytettävä syproheptadiini (Peritol).

Mikäli kissa on joko akuutisti tai kroonisesti sairas ja tarvitsee lääkitystä, sen ei tulisi osallistua näyttelyyn lainkaan. Vaikka itse sairaus ei olisi tarttuva, on näyttely aina riski kissalle, joka ei ole täysin kunnossa. Näyttelyssä on mahdollista saada jokin tartunta ja lisäksi se aiheuttaa aina kissalle stressiä, mikä voi pahentaa sairautta.

Muut valmisteet

Näyttelyssä kissalle tulisi antaa ainoastaan ruokaa ja juomaa. Erilaisten luontais- tai homeopaattisten valmisteiden käyttö näyttelyssä ei ole suositeltavaa, koska niiden tarkoituksena on vaikuttaa kissan terveyteen tai käyttäytymiseen riippumatta siitä, miten suuri teho niillä todellisuudessa on. Tämä kattaa sekä sisäisesti annetut valmisteet (tabletit, nesteet, tahnat, tipat) että ulkoisesti annetut valmisteet (silmiin, korviin tai turkkiin). Silmien pyyhkiminen tai korvien puhdistaminen siihen tarkoitetulla valmisteella, joka ei sisällä lääkeainetta, on hyväksyttävää, mutta on huomattava, että esimerkiksi silmien puhdistamiseen tarkoitetut ulkomaiset valmisteet saattavat sisältää lääkeaineita.FIFen säännöt sallivat puuterin/talkin käytön. Vastaavasti voidaan sallia kissan turkin hoitoon tarkoitettujen sähkönpoistovalmisteiden tai vastaavien käyttö edellyttäen, että käytöstä ei aiheudu haittaa muille näytteilleasettajille. Valmisteiden tulee olla turvallisia, myrkyttömiä ja tarkoitettu käytettäväksi eläimelle.

Kissan naamaferomonivalmiste Feliwayn käyttöä näyttelypaikalla ei terveydellisistä syistä ole syytä kieltää, koska kysymyksessä on kissan luonnollinen feromoni. On kuitenkin hyvä varmistaa ennen käyttöä, että häkkinaapurit eivät häiriinny sen hajusta.

Oma erityisryhmänsä muodostavat kissan hormonitoimintaan vaikuttavat valmisteet, kuten naaraan kiimanestoon käytetyt hormonivalmisteet tai ns. kemiallinen kastraatio implantilla (Suprelorin). Eläinlääkärin valvonnassa tapahtuvaa pillereiden käyttöä naarailla on vaikea kieltää, koska niiden käyttö saattaa olla kasvatustoiminnan kannalta välttämätöntä, eikä sitä voi käytännössä keskeyttää näyttelyissä käynnin vuoksi. Kemiallisesti kastroitujen urosten osalta asia tulisi ratkaista FIFen tasolla, koska järjestelmämme ei mahdollista näille kissoille osallistumista kastraattiluokkaan, mutta niillä saattaa olla normaalista poikkeavat kivekset ja muita kastraattikissan ominaisuuksia. Toistaiseksi osallistumista näyttelyihin ei ole kielletty. Terveys- ja koulutustoimikunta katsoo implantin edut kasvatukselle oikein käytettynä niin suuriksi ja vaikutuksen kissan menestykseen käytännössä niin vähäiseksi, että näiden kissojen näyttelyttäminen voisi olla sallittua jatkossakin. Joillakin roduilla implantti voi vaikuttaa edullisesti esimerkiksi turkin laatuun, mutta toisilla vaikutus on päinvastainen. Vaikka implantti rauhoittaa kissan hormonaalisen käytöksen, ei se kuitenkaan muuta kissan perusluonnetta, eikä sitä kautta yleensä vaikuta näyttelymenestykseen merkittävästi.

Minkä tahansa valmisteen antaminen kissalle näyttelypaikalla on ongelmallista siksi, että se antaa yleisölle huonon kuvan harrastuksestamme ja voi myös aiheuttaa huolta muissa näytteilleasettajissa. Ulkopuolisen on mahdotonta tietää, mitä valmistetta kissalle annetaan.

Terveys-ja koulutustoimikunta

3.4.2023