Valitse sivu

Kissaliiton poskisolunäytteenottajaohjeistus

Kissaliitto hyväksyy poskisolunäytteenottajaksi henkilöt, jotka ovat saaneet näytteenottokoulutuksen, esimerkiksi eläinlääkärit, Kennelliiton viralliset näytteenottajat ja laboratorioiden hyväksymät näytteenottajat. Nämä ammattihenkilöt voivat kouluttaa uusia näytteenottajia.

Kissaliiton valtuuttamana poskisolunäytteenottajana voi toimia henkilö, joka on:

 • Maineeltaan moitteeton ja luotettava.
 • Ollut Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen vähintään viiden (5) vuoden ajan ja jäsenyyden on jatkuttava niin kauan, kun henkilö haluaa olla Kissaliiton valtuuttama näytteenottaja
 • Käynyt näytteenottajakoulutuksen ja saanut tästä todistuksen.

Päästäkseen Kissaliiton valtuuttamaksi näytteenottajaksi, tulee henkilön toimittaa Kissaliiton Terveys- ja koulutustoimikunnalle:

 • Todistus käydystä näytteenottokoulutuksesta, josta ilmenee kouluttajan ja koulutettavan henkilöllisyys, päivämäärä ja koulutettu asia.
 • Kuvakaappaus Omakissan Jäsenyydet-välilehdestä, josta tulee ilmetä vähintään viiden (5) vuoden yhtäjaksoinen ja voimassaoleva jäsenyys Kissaliiton jäsenyhdistykseen.

Kissaliitto ylläpitää listaa valtuuttamista näytteenottajista kotisivuillaan ja listalla olevien näytteenottajien ottamat näytteet hyväksytään Omakissa-järjestelmään virallisina näytteinä. Mikäli jäsenyys jäsenyhdistykseen katkeaa, poistetaan henkilö myös näytteenottajalistalta. Valtuutettu näytteenottaja saa valtuutuksesta näkyviin maininnan myös Omakissa-profiiliinsa.

Kissaliiton alaiset jäsenyhdistykset voivat järjestää näytteenottajakoulutuksia, joissa kouluttajana toimii aiemmin mainitut eläinlääkärit, Kennelliiton viralliset näytteenottajat ja laboratorioiden hyväksymät näytteenottajat. Koulutuksen käyneet henkilöt saavat kouluttajalta todistuksen käydystä koulutuksesta.

Näytteenotto tulee järjestää hyvien hygieniatapojen mukaisesti.

Näytteenottajan vastuulla on:

 • Varmistaa kissan tunnistusmerkinnän vastaavan paperissa ilmoitettua
 • Suorittaa näytteenotto huolellisesti ja hänelle ohjeistetulla tavalla
 • Näytteiden pakkaaminen tarvittavien papereiden kanssa omistajan tuomaan kirjekuoreen
 • Postittaa näyte viiveettä ja henkilökohtaisesti omistajan kanssa sovittuun laboratorioon.

Kissan omistajan vastuulla on:

 • Täyttää näytteenottolomake ja laboratorion vaatimat lomakkeet valmiiksi kissan tiedoilla
 • Erillistä näytteenottolomaketta ei tarvita, mikäli laboratorion lomakkeelta ilmenee eläinlääkärin tiedot, kissan tunnistusmerkintä ja varmistus siitä, että eläinlääkäri on tarkistanut tunnistusmerkinnän (tämä tulee ilmetä myös tuloksesta, joka kirjataan Omakissaan)
 • Tuoda näytteenottoon mukanaan kirjekuori/postipaketti vaadittavilla postimerkeillä ja postitustiedoilla varustettuna
 • Varmistaa lomakkeiden tietojen oikeellisuus
 • Hankkia näytteenottovälineet valmiiksi, mikäli haluttu laboratorio käyttää vain tiettyjä näytteenottovälineitä. 

Tulosten käsittelyssä Kissaliiton valtuuttamalla näytteenottajalla ei ole roolia. Laboratorio tai näytteen ottanut klinikka toimittaa tulokset suoraan omistajalle.

Kissaliiton hyväksymät DNA-näytteenottajat, päivitetty 6.1.2024
Erika Aaltonen
Irma Hausen
Minna Hermans
Jaana Jyrkinen
Jaana Heikanen
Kaisa Kekola
Katja Kinnunen
Milla Kuusisto-Jauhiainen
Jennica Kööpikkä
Anne Latvala
Marjukka Lautala
Sera Lehtonen
Arja Martikainen
Merja Niemelä
Pia Nyman
Maarit Palmén
Kristiina Rautio
Sari Sinkko
Heli Tepponen
Jemina Töyrylä
Jonna Varhama
Tero Vinterbäck
Marja Värri