Kurssit

Kurssit vuonna 2024

15.-28.1.2024 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi (A ja B osat)
15.-28.4.2024 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi (A ja B osat)
29.8.-1.9.2024 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi (A ja B osat)
18.-30.11.2024 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi (A ja B osat)

Yhden kurssin hinta 20 euroa, ellei erikseen muuta mainita.

Kasvattajan peruskurssit

Kasvattajan peruskurssien tavoitteena on kissatietouden lisääminen ja aloittelevan kasvattajan auttaminen ja tukeminen. Kursseilla käydään läpileikkaus rotukissan kasvatukseen ja hoitoon liittyvistä keskeisistä asioista. Kurssit ovat avoimia kaikille ja kurssitodistuksen saavat ne, jotka ovat suorittaneet kaikki kurssin tehtävät hyväksytysti.

Peruskurssi on jaettu kahteen osaan jotka voi käydä erikseen tai yhdessä. Molemmat osat (A ja B) pitää olla suoritettuna kasvattajanimeä anottaessa.

Osa A – Synnytys ja pentujen hoito

 • Astutus, tiineys, synnytys
 • Pentujen hoito (sis. käsinruokinta ja erikoistilanteet)
 • Tarttuvat taudit & loiset (perustasolla)
 • Jalostukseen liittyviä sairauksia
 • Kasvatuksen etiikka (ylätasolla)
 • Kesto live-kurssina n. 6-7 h

Osa B – Kasvatuksen vaatimukset ja säännöt

 • Kissaliitto ja FIFe
 • Kasvatuksen asiakirjat
 • Kissakauppa ja lainsäädäntö (ylätasolla)
 • Kissakasvatuksen verotusperiaatteet (ylätasolla)
 • Eettinen kasvatus ja arvot (ylätasolla)
 • Kesto live-kurssina n. 5-6 h

Kurssien hyväksytty suorittaminen edyllyttää lopputenttin läpäisemistä.

Kursseilla jaetaan sähköinen oppimateriaali jonka voi halutessaan tulostaa.

Yhden osion hinta on 20€.

Kasvattajan peruskurssi (Osat A ja B), Live

Kurssi järjestetään joko fyysisesti tietyssä paikassa tai webinaarina. Kurssilla on oltava läsnä koko kurssin ajan ja kurssin päätteeksi pitää suorittaa lopputentti Moodlessa (materiaalit saavat olla mukana tentissä). Näille kursseille ilmoittaudutaan suoraan kurssin järjestävän yhdistyksen kautta! 

Kasvattajan peruskurssi (Osat A ja B), Moodle

Sähköinen kasvattajakurssi järjestetään Moodlessa 4 kertaa vuodessa ja kurssin kesto on 2 viikkoa, jonka aikana kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettu. Moodle-kurssilla päätät itse milloin opiskelet. Onnistunut verkko-opiskelu edellyttää kohtalaista IT-osaamista ja tietokonetta. Oppimisympäristö on suljettu ja siellä käytyjä keskusteluja ei ole lupa kopioida tai muulla tavoin välittää ryhmän ulkopuolisille.

Kurssin vetäjänä toimii Suomen Kissaliiton kouluttaja, eläinlääkäri Kaisa Savolainen, DVM, FM. Osallistujat kutsutaan Moodleen kurssin alkaessa. Mikäli et saa kutsua Moodleen kurssin alkamispäivän aikana, otathan yhteyttä kurssin vetäjään kaisa.savolainen@kissaliitto.fi.

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kissaliitto.fi. Muista kertoa osallistutko vain jompaan kumpaan vai molempiin osioihin. Ilmoittautumisviestiin liitteeksi kuitti kurssimaksusta sekä sähköpostiosoite, johon kouluttaja voi lähettää Moodle-kutsun, jos osoite on eri kuin lähettäjän sähköpostiosoite.

Yhden osion hinta on 20€ (eli molemmat yhteensä 40€)

Tilinumero Suomen Kissaliitto NORDEA IBAN: FI33 1523 3000 1020 04

Viitenumero 12140

Kasvattajan jatkokurssit

Peruskurssien jälkeen kasvattajalla on mahdollisuus osallistua jatkokursseille.

Suositeltava ajankohta jatkokurssien suorittamiselle peruskurssien jälkeen olisi vähintään vuosi ja/tai 3 kasvatettua pentuetta.

Osa C – Kissan biologia ja sairaudet

 • Kissan fysiologia ja anatomia
 • Sairaudet
 • Kesto live-kurssina n. 4-5 tuntia

Osa D – Genetiikan perusteet

 • Genetiikan perusteet
 • Kissan värit, myös värien tunnistaminen käytännössä
 • Kesto live-kurssina n.5-6 h

Osa E – Juridiikka, verotus ja etiikka

 • Kissajuridiikka ja kasvatuksen verotus
 • Kasvatuksen etiikka
 • Kesto live-kurssina n.4-5 tuntia

Kasvattajan syventävät kurssit

Jatkokurssien jälkeen kasvattaja voi osallistua vielä syventäville kursseille. Suositusaika näiden kurssien suorittamiselle olisi n. 3 vuotta ja 5 pentuetta.

Osa F – Genetiikan jatkokurssi

 • Perinnöllisyyden tausta
 • Värien ja turkinlaadun periytyminen
 • Lyhyesti yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista
 • Kissarodut populaatioina
 • Uusia työkaluja kasvatustyöhön
 • Kesto live-kurssina n. 6 tuntia

Osa G – Kissalan pito

(tulossa 2024)

Muut kurssit

Assistenttikurssi

Kurssin pituus n. 3 tuntia ja lisäksi 1-2 tuntia kissojen käsittelyn harjoittelua.
Assistenttikurssin tavoitteena on antaa teoreettiset valmiudet toimia assistenttina näyttelyssä.
Assistenttikurssi voidaan järjestää myös teoriakurssina, jolloin kissojen esittely ja harjoittelu – osuudet jäävät pois.

Kurssin aihealueet ja sisältö:
• Assistentin rooli näyttelyssä
• Kissarotujen erityispiirteitä
• Kissojen esittely / harjoittelu
• Näyttelyn kulku
• Tuomarin työskentely
• Kissojen esittely / harjoittelu
• Yhteenveto ja kysymyksiä

Ohjeita kurssien järjestäjille

Kurssin voivat järjestää jäsenyhdistykset ja rotuyhdistykset.

Kurssin järjestävä yhdistys anoo lupaa kurssin järjestämiseen Kissaliiton hallitukselta, anomus lähetetään Liiton sihteerille. Kouluttajille maksetaan 35 € päiväraha. Tällöin tilaaja maksaa matka- yms. kustannukset sopimuksen mukaan.

Kursseja voivat vetää Kissaliiton kouluttajat (katso lista) tai vetäjien täytyy täyttää vähintään seuraavat kriteerit:

 • vetäjillä täytyy olla omistuksessaan kasvatukseen käytetty joko naaras- tai uroskissa
  • ainakin jonkun vetäjistä tulee olla pidempään toiminut luotettava ja kokenut kasvattaja
  • genetiikka-osion vetäjän tulee olla kissoihin perehtynyt henkilö, joka itse hallitsee genetiikasta enemmän kuin perusasiat
  • kurssin vetäjänä voi olla esim. eläinlääkäri tai muu kissoihin perehtynyt henkilö
  • kurssin kouluttaja sitoutuu noudattamaan Kissaliiton kurssimateriaalia

Järjestävä yhdistys kirjaa osallistujat Omakissaan “Tapahtumat” sivulle ja tieto ilmoitetaan toimistolle, josta toimitetaan sähköiset kurssitodistukset osallistujille. Kurssilla on oltava paikalla koko kurssipäivän ajan.

Palautteet pyydetään lähettämään sähköisesti Kissaliiton koulutusvastaavalle Kaisa Savolaiselle (kaisa.savolainen@kissaliitto.fi)

Kurssipaikalla pitää olla videotykki. PowerPoint-esitys on saatavilla sähköisesti Kissaliiton toimistolta. Osallistujille on järjestettävä ruokailu joko kurssipaikalla tai sen läheisyydessä.

Kissaliiton kouluttajat