Valitse sivu

Kasvattajan muistilista

Kasvattajan muistilista  2018

 

Kasvatustyön tarkoituksena on kasvattaa rekisteröintikelpoisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja. Alempana on esitetty lyhyesti kasvattamiseen liittyviä sääntöjen mukaisia velvoitteita ja toimenpiteitä. Rekisteröintisäännöt kokonaisuudessaan löytyvät Kissaliiton kotisivuilta osoitteesta https://www.kissaliitto.fi
Lisäohjeita saa oman yhdistyksen sihteeriltä.

Edellytykset rotukissakasvattajaksi:

– Kasvattajaksi aikovan on oltava jonkin Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
– Kasvattajan peruskurssi on pakollinen kaikille uusille kasvattajille.
– Kasvattajan on sitouduttava noudattamaan Suomen Kissaliiton sääntöjä ja kasvattajasopimusta.
– Kasvattajanimen on oltava haettu ja hyväksytty FIFessä ennen ensimmäistä astutusta.

Huomioi myös, että FIFen ensirekisteröintisääntö sitoo kaikkia Suomen Kissaliiton jäsenyhdistysten jäseniä, jotka kasvattavat kissoja.

Kasvatuskissan ominaisuuksista:

– Kasvatukseen ei saa käyttää kissaa, jolla on synnynnäinen poikkeavuus (mm. kuurot ja napatyrälliset kissat), tai kissaa, jolla on rekisterikirjaansa merkitty kasvattajan päätöksellä kasvatuskielto.
– Kasvatukseen käytettävän uroksen kivesten tulee olla normaalit ja laskeutuneet. Tästä on oltava eläinlääkärin todistus ennen ensimmäistä astutusta. Tarkastushetkellä uroksen on oltava vähintään kuuden (6) kuukauden ikäinen.
– Kaikkien kasvatukseen käytettävien kissojen on oltava tunnistusmerkittyjä, joko mikrosirulla (suositeltava) tai tatuoinnilla. Poikkeuksena FIFen ulkopuoliset urokset. Kissojen on oltava tunnistusmerkittyjä ennen astutusta.
– Tietyillä roduilla on kasvatukseen liittyviä rajoituksia, joita kasvatuksessa tulee noudattaa. Rajoitukset löytyvät Kasvatus- ja rekisteröintisäännöistä.
– Tuontikissaa ei saa käyttää siitokseen, ennen kuin se on Suomen Kissaliiton rekisterissä.

Käytettäessä Kissaliiton rekisteriin rekisteröityä urosta, siitosuroksen omistajan on

– oltava jonkin Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen
– sitouduttava noudattamaan FIFen ja Suomen Kissaliiton sääntöjä allekirjoittamalla siitosuroksen omistajan sopimus.

Mikäli kasvattaja omistaa myös siitosuroksen, on tehtävä sekä kasvattajasopimus että siitosuroksen omistajan sopimus.

Kaikilla siitosuroksen omistajilla on oltava siitosuroksen omistajan sopimus.

Astutusta koskevat säännöt

– Mikäli kyseessä on astutus, johon vaaditaan erikoislupa (esim FIFessä hyväksymätön rotu), on lupa anottava etukäteen rotutoimikunnalta rekisteröintisääntöjen mukaisesti.
– Astutus voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun Suomen Kissaliiton hallitus on vahvistanut rotutoimikunnan myöntämän erikoisluvan. Astutuserikoislupa on voimassa yhden (1) vuoden hallituksen vahvistuspäivämäärästä.
– Pentueen kasvattajan on oltava emokissan omistaja astutushetkellä. Jos kasvattajanimellä on useampia omistajia, on näiden jokaisen oltava ko. emokissan omistaja astutushetkellä.
Kaikkien emokissan omistajien on oltava Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäseniä. Jos emokissalla on omistaja/omistajia, jotka eivät ole kyseisen pentueen kasvattajia, näille lähtee tieto pentueen rekisteröinnistä sähköisen rekisteröintijärjestelmän kautta. Astutustodistusta käytettäessä pitää mukaan liittää lupa muilta omistajilta pentueen rekisteröintiin.

Pentueen rekisteröinti

Rekisteröinnin suorittaa Suomen Kissaliiton rotukirjaaja saatuaan kasvattajalta ja siitosuroksen omistajalta kaikki rekisteröintiin vaadittavat asiapaperit. Paperit tulee toimittaa niin, että ne ehtivät rotukirjaajalle ennen kuin pennut täyttävät 2 kuukautta. Myöhästymisestä peritään kaksinkertainen rekisteröintimaksu, takarajana pentujen 3 kuukauden ikä.

Astutustodistuksen liitteeksi on toimitettava:

o kuitti Suomen Kissaliiton tilille maksetuista rekisterikirjoista.
o rekisteröitävän pentueen vanhempien rekisteröintisääntöjen mukaiset tunnistusmerkintä-, napa- ja kivestodistukset (nämä toimitetaan aina rekisteröitäessä kissan ensimmäisiä jälkeläisiä). Todistukset on hankittava ennen astutusta.
o väri- ja rotukohtaiset rekisteröintisääntöjen mukaiset terveyteen liittyvät todistukset.
o sääntömääräisissä terveyteen liittyvissä DNA-tuloksissa pitää olla liitteenä eläinlääkärintodistus siitä, että kyseisen laboratorionäytteen on ottanut ja toimittanut tutkittavaksi eläinlääkäri tarkistamastaan tunnistusmerkitystä kissasta.

– Tarvittaessa kasvattaja voi täydentää lähettämiään asiapapereita maksukuittia lukuun ottamatta myöhemmin, mutta ensisijaisesti kaikki paperit tulee toimittaa kerralla.
– Etukäteen haetulla poikkeusluvalla pentueen rekisteröintiä voidaan siirtää yli 3 kuukauden iän.
– Kaikki pentueen pennut on rekisteröitävä yhtä aikaa.

Vaihtoehtoisesti pentuerekisteröinnin voi tehdä myös Omakissa-järjestelmän kautta, paitsi jos kyseessä on erikoisluvallinen pentue tai jos käytetty uros ei ole Kissaliiton rekisterissä.

Kissaliiton ulkopuoliselta urokselta vaadittavat todistukset

Astutustodistuksen mukaan tulee liittää kopio Kissaliiton ulkopuoliseen rekisteröidyn partnerin virallisesta sukutaulusta sekä rekisteröintisääntöjen mukaiset todistukset.

Geno- ja fenotyyppien rekisteröinnistä

1) Punaisille, cremeille ja kilpikonnavärisille kissoille voidaan merkitä rekisterikirjaan erillinen yksivärinen genotyyppi (=perimä) ja kuviollinen fenotyyppi (ilmiasu).

Esim. OSH d (OSH d 22)

Kissa on perimältään yksivärinen punainen, mutta ilmiasultaan kuviollinen.

2) Van- (01) ja harlekiini- (02) valkolaikut voidaan rekisteröidä erillisin geno- ja fenotyypein, mikäli kissasta toimitetaan tapauskohtaisesti tarpeelliset dna-testin tulokset.

Esim. PER g 02 21 (PER g 02)

Kissa on perimältään kuviollinen sinikilpikonnaharlekiini, mutta ilmiasultaan kuvioton.

3) Hopea- ja savupennut, joiden vanhemmista kumpaakaan ei ole rekisteröity hopeaksi/savuksi voidaan rekisteröidä seuraavin edellytyksin:

– kasvattaja toimittaa kyseisestä pennuista polveutumismäärityksen JA/TAI

– ainakin toisen vanhemman värintarkistustuloksen.

Lisäksi ainakin yhden isovanhemmista tulee olla rekisteröity hopeaksi/savuksi. Rekisterikirjaan lisätään erilliset geno- ja fenotyypit vanhemmalle/vanhemmille

Pentujen hoito ja luovutus

– Pentujen hoidossa tulee noudattaa huolellisuutta ja siisteyttä.
– Pennut on luovutettava terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja tunnistusmerkittyinä, yli kilon painoisina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan 12 viikon ikäisinä (luovutusikä on ehdoton). Esimerkiksi perjantaina syntyneet pennut voi luovuttaa aikaisintaan sinä perjantaina, kun ne täyttävät 12 viikkoa.
– Luovutettujen pentujen vaiheita pitää pyrkiä seuraamaan riittävän kauan, jotta voidaan varmistua siitä että olosuhteet ovat riittävän hyvät.
– Pennun omistajuuden siirtyessä uudelle omistajalle kasvattaja täyttää myynti-ilmoituksen ja lähettää sen Kissaliiton toimistolle kuukauden kuluessa omistajuuden siirtymisestä. Myynti-ilmoituksesta on täytettävä pakolliset kohdat. Luovutuspäiväksi merkitään se päivä, kun pentu on muuttanut uuteen kotiin.
– Rekisteröintiin sisältyy yksi ilmainen omistajanmuutos (= pennun myynti-ilmoitus), seuraavat muutokset ovat maksullisia. Tuontikissojen omistajanmuutokset ovat maksullisia.
– Omistajanvaihdokset voi tehdä myös Omakissan kautta käyttäen PIN-koodia, mikäli uudella omistajalla on myös Omakissan käyttäjätunnukset. Omakissan kautta tehtävät omistajanvaihdokset ovat kaikki maksuttomia.
– Transfer (siirtotodistus) on myös omistajanvaihdos. Mikäli kissalle tilattu transfer jätetään käyttämättä, on se palautettava rotukirjaajalle mitätöintiä varten. Tällöin kissan omistajuus palautuu transferin tilaajalle.

Rotukirjaaja
Katja Kinnunen
rotukirjaaja( at )kissaliitto.fi

Toimisto
Päivi Kähö
toimisto( at )kissaliitto.fi
0600 306 406 (puhelinaika ma–pe klo 12.00–14.00)

Mikrosirutiedustelut

mikrosirut( at )kissaliitto.fi

VIENTI/TUONTIKISSAOSOITTEITA

https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/ (säädökset viennistä eri maihin)

http://formin.finland.fi/edustustot/ (yhteystietoja eri maiden lähetystöihin ja edustustoihin)

TOIMINTARAJOITUKSET

Liittokokouksen (19.3.2005) päätöksen mukaan toimintarajoituksista tiedotetaan seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä.

 

 

 

 Sivua päivitetty 20.4.2018/PK