Kasvattajan muistilista

Kasvattajan muistilista

Kasvatustyön tarkoituksena on kasvattaa rekisteröintikelpoisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja. Tässä on esitetty lyhyesti kasvattamiseen liittyviä sääntöjen mukaisia velvoitteita ja toimenpiteitä.

Rekisteröintisäännöt kokonaisuudessaan löytyvät Kissaliiton Säännöt sivulta.

Lisäohjeita saa aina ensisijaisesti oman jäsenyhdistyksensä sihteeriltä.

Edellytykset rotukissakasvattajaksi

* Kasvattajaksi aikovan on oltava jonkin Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen.

* Kasvattajan peruskurssi on pakollinen kaikille uusille kasvattajille.

* Kasvattajan on sitouduttava noudattamaan Suomen Kissaliiton sääntöjä ja kasvattajasopimusta.

* Kasvattajanimen on oltava hyväksytty FIFessä ennen astutusta.

Huomioi myös, että FIFen ensirekisteröintisääntö sitoo kaikkia Suomen Kissaliiton jäsenyhdistysten jäseniä, jotka kasvattavat kissoja. Eli myös heitä, joilla ei ole FIFessä hyväksyttyä kasvattajanimeä.

Kasvatuskissan ominaisuuksista

* Kasvatukseen ei saa käyttää kissaa, jolla on synnynnäinen poikkeavuus (mm. kuurot ja napatyrälliset kissat), tai kissaa, jolla on rekisterikirjaan merkitty ennen 31.12.2015 kasvatuskielto kasvattajan päätöksellä.

* Kasvatukseen käytettävän uroksen kivesten tulee olla normaalit ja laskeutuneet. Tästä on oltava eläinlääkärin todistus ennen ensimmäistä astutusta. Tarkastushetkellä uroksen on oltava vähintään kuuden (6) kuukauden ikäinen.

* Kaikkien kasvatukseen käytettävien kissojen on oltava tunnistusmerkittyjä mikrosirulla. Poikkeuksia ovat FIFen ulkopuoliset urokset. Kissojen on oltava tunnistusmerkittyjä ennen astutusta.

* Tietyillä roduilla ja väreillä on kasvatukseen liittyviä rajoituksia ja pakollisia terveystestejä, joita kasvatuksessa tulee noudattaa. Rajoitukset löytyvät kasvatus- ja rekisteröintisäännöistä.

* Tuontikissaa ei saa käyttää siitokseen, ennen kuin se on Suomen Kissaliiton rekisterissä.

Käytettäessä Kissaliiton rekisteriin rekisteröityä urosta, siitosuroksen omistajan on

* Oltava jonkin Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen.

* Sitouduttava noudattamaan FIFen ja Suomen Kissaliiton sääntöjä allekirjoittamalla siitosuroksen omistajan sopimus. 1.1.2019 alkaen allekirjoitettu kasvattajasopimus kattaa myös siitosurossopimuksen.

Jos uroksella on useampi omistaja, kaikilla heistä on oltava siitosuroksen omistajan sopimus.

Astutusta koskevat säännöt

* Kasvattajan/kasvattajien on oltava naaraskissan omistajia astutushetkellä.

* Mikäli kyseessä on astutus, johon vaaditaan erikoislupa (esim. toinen vanhemmista RR rekisteröity noviisi), on lupa anottava etukäteen rotutoimikunnalta rekisteröintisääntöjen mukaisesti.

* Astutus voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun rotutoimikunnalta on saatu lupa. Astutuserikoislupa on voimassa yhden (1) vuoden.

Pentueen rekisteröinti Omakissa-järjestelmässä

Rekisteröinti suoritetaan Omakissa -järjestelmässä. Suomen Kissaliiton rotukirjaaja hyväksyy rekisteröinnin, kun pentueen kaikki tiedot on tallennettu, lasku maksettu ja uroksen omistaja on hyväksynyt pentueen omilla käyttäjätunnuksillaan. Tiedot tulee tallentaa Omakissaan ja rekisteröintimaksu maksaa ennen kuin pennut täyttävät 2 kuukautta. Myöhästymisestä peritään kaksinkertainen rekisteröintimaksu, takarajana rekisteröinnille on pentujen 3 kuukauden ikä.

* Rekisteröintimaksut tulee suorittaa laskulla saaduilla tiedoilla käyttäen pentuekohtaista viitenumeroa.

* Pentueen vanhempien rekisteröintisääntöjen mukaiset tunnistusmerkintä- ja terveystodistukset tallennetaan Omakissaan viimeistään rekisteröitäessä kissan ensimmäisiä jälkeläisiä. Todistukset on hankittava ennen astutusta.

* Sääntömääräisissä terveyteen liittyvissä dna-tuloksissa pitää olla liitteenä eläinlääkärintodistus siitä, että kyseisen laboratorionäytteen on ottanut ja toimittanut tutkittavaksi eläinlääkäri tarkistamastaan tunnistusmerkitystä kissasta eli ns. näytteenottotodistus.

* Tarvittaessa kasvattaja voi täydentää lähettämiään asiapapereita maksua lukuun ottamatta myöhemmin, mutta ensisijaisesti kaikki tiedot tulee toimittaa kerralla.

* Ennen kuin pennulla on rekisterinumero, voi pennun rodun, värin tai sukupuolen vaihtaa veloituksetta ilmoittamalla siitä rotukirjaajalle. Epäselvässä tapauksessa kasvattaja voi pyytää rekisteröintiin lisäaikaa.

* Kaikki pentueen pennut on rekisteröitävä yhtä aikaa ja kaikki syntyneet pentueet on rekisteröitävä tai raportoitava. Jos koko pentue kuolee, ilmoitetaan pentue ensisijaisesti Omakissan kautta rekisteröimällä pentue ilman pentuja tai Kissaliiton lomakkeella (Rek. ja myynti: Ilmoitus rekisteröimättömästä pentueesta). Pentueen yksittäisiä kuolleita pentuja ei tarvitse ilmoittaa.

* Vaihtoehtoisesti pentuerekisteröinnin voi tehdä myös allekirjoitetulla astutustodistuksella. Näin tulee tehdä jos kyseessä on erikoisluvallinen pentue, jos käytetty uros ei ole Kissaliiton rekisterissä tai rekisteröinti ei jostain muusta syystä onnistu Omakissassa. Astutustodistuksen ja maksukuitin voi lähettää Kissaliiton toimistolle skannattuna.

Kissaliiton ulkopuoliselta urokselta vaadittavat todistukset

Astutustodistuksen mukaan tulee liittää kopio Kissaliiton ulkopuolisen rekisteröidyn uroksen virallisesta sukutaulusta sekä rekisteröintisääntöjen mukaiset todistukset.

Geno- ja fenotyyppien rekisteröinnistä

 1. Punaisille, cremeille ja kilpikonnavärisille kissoille voidaan merkitä rekisterikirjaan erillinen yksivärinen genotyyppi (= perimä) ja kuviollinen fenotyyppi (ilmiasu).
  Esim. OSH d (OSH d 22)
  Kissa on perimältään yksivärinen punainen, mutta ilmiasultaan kuviollinen.
 2. Van- (01) ja harlekiini- (02) valkolaikut voidaan rekisteröidä erillisin geno- ja fenotyypein, mikäli kissasta toimitetaan tapauskohtaisesti tarpeelliset dna-testin tulokset.
  Esim. PER g 02 21 (PER g 02)
  Kissa on perimältään kuviollinen sinikilpikonnaharlekiini, mutta ilmiasultaan kuvioton.
 3. Hopea- ja savupennut, joiden vanhemmista kumpaakaan ei ole rekisteröity hopeaksi/savuksi voidaan rekisteröidä kun ainakin yksi isovanhemmista on rekisteröity hopeaksi/savuksi ja vanhemmalle lisätään erillinen genotyyppi. Polveutumismääritys tai dna-testit tapauskohtaisesti.

Pentujen hoito ja luovutus

* Pentujen hoidossa on noudatettava huolellisuutta ja siisteyttä.

* Pennut on luovutettava terveinä, kahdesti rokotettuina ja tunnistusmerkittyinä, yli kilon painoisina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan 14 viikon ikäisinä. Alin luovutusikä on ehdoton. Esimerkiksi perjantaina syntyneet pennut voi luovuttaa aikaisintaan sinä perjantaina, kun ne täyttävät 14 viikkoa.

* Luovutettujen pentujen vaiheita on pyrittävä seuraamaan riittävän kauan, jotta voidaan varmistua siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät.

* Omistajanvaihdokset voi tehdä Omakissan kautta käyttäen PIN-koodia, mikäli myös uudella omistajalla on Omakissan käyttäjätunnukset. Omakissa tunnukset saa vaikka ei olisi jäsen. Luovutuspäiväksi merkitään se päivä, jolloin kissa siirtyy uuteen kotiin, vaikka omistajanmuutos tehtäisiin jo etukäteen.

* Paperista myynti-ilmoitusta käytettäessä kasvattaja lähettää lomakkeen Kissaliiton toimistolle kuukauden kuluessa omistajuuden siirtymisestä. Myynti-ilmoituksesta on täytettävä pakolliset kohdat. Luovutuspäiväksi merkitään se päivä, kun pentu on muuttanut uuteen kotiin. Lomakkeen voi lähettää toimistolle myös skannattuna.

* Rekisteröintiin sisältyy yksi ilmainen lomakkeella tehty omistajanmuutos (= pennun myynti-ilmoitus), seuraavat muutokset ovat maksullisia. Tuontikissojen omistajanmuutokset ovat maksullisia. Omakissan kautta tehdyt omistajanmuutokset ovat aina maksuttomia.

* Transfer (siirtotodistus) on myös omistajanvaihdos. Mikäli kissalle tilattu transfer jätetään käyttämättä, on se palautettava rotukirjaajalle mitätöintiä varten. Tällöin kissan omistajuus palautuu transferin tilaajalle.