FIFen asettamat rajoitukset Ukrainan tueksi

Kattojärjestömme FIFen hallitus on tehnyt kaksi päätöstä Ukrainan hätätilanteen tukemiseksi. Päätökset ovat voimassa  1.3.-31.5.2022, jonka jälkeen FIFe arvioi tilannetta uudestaan. Kissaliitto sekä sen jäsenyhdistykset noudattavat näitä päätöksiä välittömästi....

Sankarikissat palkitaan maaliskuussa

Suomen Kissaliitto myönsi kahdelle kissalle Sankarikissan arvon tunnustuksena niiden neuvokkaista toimista ihmishenkiä uhkaavissa tilanteissa. Vuoden 2021 Sankarikissan arvon saivat kotikissa Eetu ja abessinialainen Kojo (CH FI*Vuolas Unelmaamme puhdistaa JW). Eetu...

Tiedote koronapassista, sienitesteistä ja luovutusiästä

Tiedote koronapassista, sienitesteistä ja luovutusiästä Suomen Kissaliiton hallitukselta pyydettiin ohjeistusta koskien näyttelymaksuja ja näyttelyyn mahdollisesti tulevia koronapassirajoituksia. Kissaliiton hallitus muistuttaa, että se ei voi suoraan puuttua...

Kissaliitto suosittelee edelleen 14 viikon luovutusikää

Suomen Kissaliiton liittokokouksessa päätettiin palauttaa 1.1.2022 alkaen kasvatus- jarekisterisääntöihin kissanpennun alin mahdollinen 12 viikon luovutusikä, aiemman 14 viikonsijasta. 12 viikon alin mahdollinen luovutusikä on Kissaliiton kattojärjestön FIFen...