Valitse sivu

Rokotusohje

Rokotussäännön tulkintaohje


FIFe kasvatus- ja rekisteröintisäännöt:
2.3.3 Pennut

Pentuja ei saa luovuttaa uudelle omistajalle tai uuteen kotiin ennen kuin ne ovat 12 (14 viikkoa 1.1.2023 alkaen) viikon ikäisiä ja niillä on täydellinen rokotussuoja kissaruttoa (feline panleucopenia) ja kissaflunssia (feline calici -virus & feline herpes -virus) vastaan, mikäli eläinlääkäri ei ole toisin opastanut.

Kissaliitto Luovutettavan pennun tulee olla vähintään kilon (1 kg) painoinen, tunnistusmerkitty mikrosirulla ja sillä tulee olla viranomaisen suosituksen mukainen rokotussuoja eli vähintään yksi perusrokotus (kissaflunssat ja kissarutto). Pennun on oltava vähintään 14 viikon ikäinen luovutettaessa (1.1.2023 alkaen).

Säännön tulkinta

Koska rokottaminen on eläinlääketieteellinen toimenpide ja sopiva rokotuskäytäntö vaihtelee tapauskohtaisesti, tulisi rokotusohjelman suunnittelun perustua eläinlääkärin asiantuntemukseen ja rokotevalmistajan ohjeistukseen. Kasvattajan tulee suunnitella yhdessä oman eläinlääkärinsä kanssa kullekin pentueelle ja pennulle sen tarpeisiin parhaiten soveltuva rokotusohjelma, joka ottaa huomioon eläinlääketieteelliset perusteet, kissalan tilanteen, siellä vallitsevan tautipaineen sekä olosuhteet, joihin pentu on muuttamassa.

Luovutusiän aikamäärettä ei tulisi ajatella automaattisena luovutuspäivänä, vaan se on luovutuksen ehdoton alaraja. On erittäin tärkeää, että kasvattajat painottavat pennun ostajalle jatkossa annettavien rokotteiden tarpeellisuutta.

Osa kasvattajista noudattaa vanhaa rokotusohjelmaa, jossa pennut rokotetaan ensimmäisen kerran 9-10 viikkoisina ja toisen kerran 12–14-viikkoisina. Tällöin pennut tarvitsevat kuitenkin vielä kolmannen rokotuskerran yli 16 viikon ikäisenä. Osa kasvattajista taas noudattaa Ruokaviraston uusinta suositusta ja rokottaa pennut ensimmäisen kerran vasta 12 viikkoisena. Tehosterokotuksen voi antaa joko kasvattaja 15-16 viikkoisena ja luovuttaa pennut vasta sen jälkeen tai uusi koti voi huolehtia tehosterokotuksesta. Seuraavan kerran kissat rokotetaan vuoden kuluttua viimeisestä tehosterokotuksesta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Mikäli kissa käy näyttelyissä, niin silloin rokotusväli on 1 (Nobivac) tai 3 vuotta (Purevax).