Hyvinvointivastaava

HyvinvointivastaavaHyvinvointivastaava on näyttelytoimihenkilö, joka nimetään jo näyttelyn suunnitteluvaiheessa. Vastaavan rooli voi olla erillinen tai osana esimerkiksi näyttelypäällikön tehtäviä. Hyvinvointivastaavan tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti, että sekä näyttelyjärjestelyissä, että näyttelyn edetessä kissojen hyvinvointi on ykkösprioriteetti. Hyvinvointivastaava muistuttaa olemassaolostaan ja tärkeistä hyvinvointiteemoista ennen näyttelyä ja sen aikana, tarvittaessa myös näyttelyn jälkeen.

Ennen näyttelyä: – näyttelypaikan tarkistaminen: lämpötila, turvallisuus (karkaamisten estäminen), ilmanlaatu, äänentoisto, häkkien sijoittelu – jokaisen kissan paikka mahdollisimman rauhallinen ja turvallinen – tuomarien ja assistenttien ohjeistaminen (hygieniaohjeet, kissojen käsitteleminen) – infokirjeeseen muistutus kissan tarpeista huolehtimisesta ja kissan ehdoilla näyttelyttämisestä, niin näyttelymatkalla kuin näyttelyssä (lämpötila, vesi, ruoka, hiekka), kesäaikaan vinkit kissojen viilentämiseen/talviaikaan lämpimänä pitämiseen, yleiset hygieniaohjeet, myös suositus oman lelun käyttämisestä, valjastelun välttäminen (hygieniariski ja valjasteleva kissa voi hermostuttaa ohi kulkiessaan toiset kissat)

Näyttelyssä: – on paikalla ja käytettävissä, neuvoo ja ohjeistaa, ratkoo mahdollisia ongelmatilanteita näyttelyorganisaation kanssa – hyvinvointiasioista muistuttaminen kuulutuksin: kissan tarpeet, häiriöttömyys (kissoille rauha koko näyttelyn ajaksi: ei huutamista, juoksemista, paneelissa hillityt suosionosoitukset, ei kiljumista) – valvonta – asioihin puuttuminen tarvittaessa – paneelialueella paniikkiboksi

Raportointi ja näyttelyn jälkeen: – ”lessons learned” ja/tai raportointi omalle yhditykselle, tarvittaessa Kissaliiton TKT:lle ja NTK:lle – osallistuminen seurantaan, mikäli näyttelyssä on jouduttu puuttumaan vakavampiin laiminlyönteihin.

NTK kerää tilastointia varten näyttelyiden hyvinvointivastaavilta tiedot, millaisiin epäkohtiin näyttelyissä on puututtu. Mikäli näyttelyn aikana joudutaan puuttumaan vakavaan laiminlyöntiin, suositellaan juryn kutsumista koolle ja kirjaamaan tapahtunut, jolloin asia tulee myös NTK:n ja Kissaliiton hallituksen tiedoksi/mahdolliseen jatkokäsittelyyn.

Hyödyllisiä linkkejä hyvinvointivastaavalle:

Näyttelysäännöt
Hygieniaohjeet