Hyvinvointivastaava

Hyvinvointivastaava on näyttelytoimihenkilö, joka nimetään jo näyttelyn suunnitteluvaiheessa. Toimenkuva voi olla erillinen tai osana esimerkiksi näyttelypäällikön tehtäviä.

 • Hyvinvointivastaavan tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti, että näyttelyjärjestelyissä ja myös näyttelyn aikana kissojen hyvinvointi on ykkösprioriteetti. 
 • Hyvinvointivastaava muistuttaa olemassaolostaan ja tärkeistä hyvinvointiteemoista ennen näyttelyä ja sen aikana, tarvittaessa myös näyttelyn jälkeen.
 • Ennen näyttelyä:
  • Näyttelypaikan tarkistaminen: lämpötila, turvallisuus (karkaamisten estäminen, ei loukkoja joihin kissa voi jäädä kiinni), ilmanlaatu, äänentoiston voimakkuus, häkkien sijoittelu – jokaisen kissan paikka mahdollisimman rauhallinen ja turvallinen, riittävästi tilaa tuomaripöytien lähellä tungoksen välttämiseksi
  • Tuomarien ja assistenttien ohjeistaminen (hygieniaohjeet, kissojen käsitteleminen) 
  • Infokirjeeseen muistutus kissan tarpeista huolehtimisesta ja kissan ehdoilla näyttelyttämisestä, niin matkalla kuin näyttelyssä (lämpötila, vesi, ruoka, hiekka, näyttelyhäkin minimimitat), kesäaikaan vinkit kissojen viilentämiseen/talviaikaan lämpimänä pitämiseen, yleiset hygieniaohjeet, suositus oman lelun käyttämisestä, valjastelun välttäminen (hygieniariski ja valjasteleva kissa voi hermostuttaa ohi kulkiessaan toiset kissat), huomaavaisuus myös toisten kissoja kohtaan etenkin tp/vp-valinnoissa: ei tulla liian lähelle, esitellään kissat mieluiten kiinni pitäen (esittelijän olkapäällä irrallaan keikkuva kissa on paitsi turvallisuusriski, myös hermostuttaa toiset lähellä olevat kissat)
 • Näyttelyssä:
  • On paikalla ja käytettävissä, neuvoo ja ohjeistaa, ratkoo mahdollisia ongelmatilanteita näyttelyorganisaation kanssa 
  • Hyvinvointiasioista muistuttaminen kuulutuksin: kissan tarpeet, häiriöttömyys (kissoille rauha koko näyttelyn ajaksi: ei huutamista, juoksemista, paneelissa hillityt suosionosoitukset, ei kiljumista)
  • Valvonta – asioihin puuttuminen tarvittaessa – paneelialueella paniikkiboksi.
  • Erityisesti drive-in näyttelyissä hyvinvointivastaava valvoo, että kissoja ei pidetä kuljetusboksissa tarpeettoman pitkään. Perusarvosteluiden jälkeen paikalle jäävillä kissoilla on oltava minimimitat täyttävä näyttelyhäkki, jossa tarjolla hiekkalaatikko ja vettä.
 • Raportointi ja näyttelyn jälkeen:
  • ”Lessons learned” ja/tai raportointi omalle yhdistykselle, tarvittaessa Kissaliiton TKT:lle ja NTK:lle 
  • Osallistuminen seurantaan, mikäli näyttelyssä on jouduttu puuttumaan vakavampiin laiminlyönteihin.

   NTK kerää tilastointia varten näyttelyiden hyvinvointivastaavilta tiedot, millaisiin epäkohtiin näyttelyissä on puututtu. Mikäli näyttelyn aikana joudutaan puuttumaan vakavaan laiminlyöntiin, suositellaan juryn kutsumista koolle ja kirjaamaan tapahtunut, jolloin asia tulee myös NTK:n ja Kissaliiton hallituksen tiedoksi/mahdolliseen jatkokäsittelyyn.