Valitse sivu

Hyvinvointivastaava

Kissanäyttelyssä toimivan hyvinvointivastaavan tehtävät

Hyvinvointivastaava on näyttelytoimihenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisesti, että näyttelyjärjestelyissä ja näyttelyn aikana kissojen hyvinvointi on ykkösprioriteetti.

On tärkeää, että henkilö nimetään jo näyttelyn suunnitteluvaiheessa. Toimenkuva voi olla erillinen tai osana esimerkiksi näyttelypäällikön tehtäviä.

Tehtävät ennen näyttelyä:

 • Näyttelypaikan tarkistaminen: lämpötila, turvallisuus (karkaamisten estäminen, ei loukkoja, joihin kissa voi karattuaan jäädä kiinni), ilmanlaatu, äänentoiston voimakkuus, häkkien sijoittelu siten, että jokaisen kissan paikka on mahdollisimman rauhallinen ja turvallinen, riittävästi tilaa tuomaripöytien lähellä tungoksen välttämiseksi
 • Tuomarien ja assistenttien ohjeistaminen (hygieniaohjeet, kissojen käsitteleminen)
 • Infokirjeessä muistuttaminen kissan tarpeista huolehtimisesta ja kissan ehdoilla näyttelyttämisestä, niin matkalla kuin näyttelyssä (lämpötila, vesi, ruoka, hiekka, näyttelyhäkin minimimitat), kesäaikaan vinkit kissojen viilentämiseen/talviaikaan lämpimänä pitämiseen, yleiset hygieniaohjeet, suositus oman lelun käyttämisestä, valjastelun välttäminen (hygieniariski ja valjasteleva kissa voi hermostuttaa ohi kulkiessaan toiset kissat), huomaavaisuus myös toisten kissoja kohtaan etenkin tp/vp-valinnoissa: ei tulla liian lähelle, esitellään kissat mieluiten kiinni pitäen (esittelijän olkapäällä irrallaan keikkuva kissa on paitsi turvallisuusriski, myös hermostuttaa toiset lähellä olevat kissat)

Tehtävät näyttelyssä:

 • Hyvinvointivastaava on paikalla ja käytettävissä, neuvoo ja ohjeistaa, ratkoo mahdollisia ongelmatilanteita näyttelyorganisaation kanssa
 • Hyvinvointiasioista muistuttaminen kuulutuksin: kissan tarpeet, häiriöttömyys (kissoille rauha koko näyttelyn ajaksi: ei huutamista, juoksemista, paneelissa hillityt suosionosoitukset, ei kiljumista)
 • Valvonta ja asioihin puuttuminen tarvittaessa, varotoimena paneelialueen varustaminen paniikkiboksilla
 • Erityisesti drive-in näyttelyissä hyvinvointivastaava valvoo, että kissoja ei pidetä kuljetusboksissa tarpeettoman pitkään. Perusarvosteluiden jälkeen paikalle jäävillä kissoilla on oltava minimimitat täyttävä näyttelyhäkki, jossa tarjolla hiekkalaatikko ja vettä.
 • Jos hyvinvointivastaava huomaa epäkohdan tai epäasiallista kissan käsittelyä, tai jos kissa hylätään eläinlääkärintarkastuksessa tai tuomarin arvostelussa:
  • Ensisijaisesti tilanne ratkaistaan näytteilleasettajan kanssa keskustelemalla ja informoimalla oikeasta ja sääntöjenmukaisesta toiminnasta
  • Jos kyse on selkeästä sääntörikkeestä, sääntökohta täytyy esittää asianosaisille
  • Tarvittaessa paikalle kutsutaan näyttelypäällikkö ja/tai eläinlääkäri
  • Jos neuvotteluratkaisuun ei päästä, koolle kutsutaan näyttelyn jury
  • Vakavissa laiminlyönneissä suositellaan juryn kutsumista koolle ja kirjaamaan tapahtunut, jolloin asia tulee myös NTK:n ja Kissaliiton hallituksen tiedoksi tai mahdolliseen jatkokäsittelyyn.

Tehtävät näyttelyn jälkeen:

 • ”Lessons learned” ja/tai raportointi omalle yhdistykselle, tarvittaessa Kissaliiton TKT:lle ja NTK:lle
 • Osallistuminen seurantaan, mikäli näyttelyssä on jouduttu puuttumaan vakavampiin laiminlyönteihin.
 • Hyvinvointivastaava raportoi NTK:lle tilastointia varten tiedot siitä, millaisiin epäkohtiin näyttelyissä on puututtu.