Näyttelyissä käyminen

Näyttelyyn ilmoittautuminen

Näyttelyilmoittautumisessa suositellaan käytettäväksi Omakissa –palvelua (https://omakissa.kissaliitto.fi/).
Mikäli Omakissassa ilmoittautuminen ei ole mahdollista, näyttelyyn voi ilmoittautua myös paperilomakkeella, joka lähetetään näyttelysihteerille sähköpostitse tai postitse näyttelykutsun ohjeen mukaisesti.

Kissa pitää ilmoittaa siihen luokkaan, johon se ilmoittautumishetkellä kuuluu. Jos kissa valmistuu eli saavuttaa uuden tittelin ennen näyttelyä, tulee tästä ilmoittaa näyttelysihteerille. Ylimääräisiä sertifikaatteja ei saa kerätä. Tarkista siis aina vielä ennen näyttelyä, että kissasi ovat varmasti siinä luokassa, johon ne kuuluvat.

Näyttelyyn valmistautuminen

Näyttelysäännöt
Lue kulloinkin voimassa olevat näyttelysäännöt huolellisesti, koska ilmoittautuessasi näyttelyyn sitoudut myös noudattamaan niitä.

Rokotukset
Tarkista kissasi rokotukset hyvissä ajoin ennen näyttelyä rokotussäännön mukaisesti.

Kissan paino
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien kissojen tulee olla vähintään yhden kilon painoisia.

Mikrosiru
Kaikkien Suomen Kissaliiton näyttelyyn osallistuvien (=näyttelyluetteloon merkittyjen) kissojen tulee olla tunnistusmerkittyjä. Poikkeus: Sääntö ei koske esittelynäyttelyitä.

Kynnet
FIFen näyttelysääntöjen mukaan kissan kynsien tulee olla lyhennetyt, kun se esitetään tuomarille.

Kissan trimmaus
Kissan tulee olla puhdas ja takuton kun se esitellään tuomarille (myös korvien, silmien, hännän ja hampaiden hoidetut). Eri rotuiset kissat valmistellaan eri tavoin näyttelyihin, omaa rotuasi koskevat ohjeet saat esim. kissasi kasvattajalta, rotuyhdistykseltä tai omalta yhdistykseltäsi.

Näyttelyyn mukaan
Näyttelyyn otat kissasi lisäksi sen rekisterikirjan ja/tai rokotustodistuksen, mikrosirutodistuksen, valkoiselle kissallesi mukaan myös eläinlääkärin antama todistus siitä, että kissa kuulee, sekä yli 10 kuukauden ikäisille kotikissoille eläinlääkärintodistus siitä, että kissa on steriloitu/kastroitu.

Kissaasi varten tarvitset häkkiverhot näyttelyhäkin kolmelle seinälle ja pohjalle alustan (häkin koko: korkeus 56 cm, pohja 65×65 cm). ). Jos tuot oman häkin, pitää sen ehdottomasti mahtua normaalin näyttelyhäkin paikalle, sekä oltava kooltaan vähintään 50x50x50cm. Kissasi trimmausvälineidenkin on hyvä olla mukana.

Nautit näyttelystä enemmän kunhan varaat mukaasi reilua kilpailumieltä ja kylliksi aikaa!

Näyttelypäivän kulku

Näyttelypäivä alkaa eläinlääkärin tarkastuksella, joka voi olla myös pistokokein. Seuraavaksi siirrytään ilmoittautumiseen. Eläinlääkärintarkistus ja ilmoittautuminen voivat olla myös samassa pisteessä. Näyttelyluettelossa on tiedot kaikista kilpailevista kissoista, kilpailuluokista, tuomareista, arvostelusta ja aikataulusta. Näyttelyluettelo voi olla painettu tai sähköinen.

Etsi kissallesi varattu häkki ja sisusta se. Huolehdithan häkin siisteydestä koko näyttelyn ajan. Jätä paikka siistiksi myös näyttelystä poistuessasi. Tarkista missä kissasi arvostelevan tuomarin paikka on
ja seuraa arvostelun kulkua, jotta tiedät, milloin on oman kissasi vuoro. Anna kissallesi viime silaus ennen arvostelua eli tarkista, että se on kauneimmillaan. Nykyään melkein kaikki näyttelyt ovat ns. itsekantoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että omistajat esittelevät itse kissansa tuomarille. Kissan esittelijän pitää olla 15 vuotta täyttänyt. Tarvittaessa voit pyytää assistenttia esittelemään kissan.

Arvostelussa

Seuraa arvostelun kulkua ja tuo kissasi ajoissa arvosteluun. Muista, että kissasi arvostellaan ilman sen nimeä.

Jos haluat jostain syystä vetää kissasi pois arvostelusta kesken näyttelypäivän, on se mahdollista. Tee ilmoitus sihteeristöön, joka ilmoittaa tuomarille ja assistentille, että kissasi ei tule arvosteluun. Tällöin se saa arvostelutulokseksi ABS (absent, poissa). Ilmoitus on ehdottomasti tehtävä ennen, kuin kissasi luokan arvostelu alkaa. Tuomarille tai assistentille ilmoitettu poisveto ei ole pätevä. Arvostelutilanteessa tuomari tutkii kissasi ja vertaa sitä standardiin. Voit vastata tuomarin esittämiin kysymyksiin, mutta muuten tuomarille puhumista ei sallita eikä tuomarin päätöksistä voi valittaa. Jos huomaat teknisen virheen, ilmoita siitä sihteeristöön heti arvostelun jälkeen.

Kussakin värissä aloitetaan yleensä arvostelu luokasta 1 ja arvostelu etenee luokkanumerojärjestyksessä, ensin leikkaamattomat sitten leikatut. Jokaisesta kissasta tuomari täyttää arvostelusetelin, jossa on valmiiksi kissan tiedot (kilpailunumero, syntymäaika, sukupuoli, kilpailuluokka). Tähän seteliin tuomari kirjoittaa laatu- ja vertailuarvostelun. Mikäli aikuisia leikkaamattomia kissoja on paikalla vähintään kolme, tuomari valitsee niistä parhaan sen värisen kissan (VP) . Vastaavasti vähintään kolmesta kastraatista voidaan valita värin paras kastraatti. Samoin valitaan värin paras, jos paikalla on vähintään kolme nuorta (7-10 kk) ja pentua (4-7 kk). Koska harvoin näistä löytyy kolmea kilpailijaa, tuomari voi yhdistää aikuiset, nuoret ja pennut, mutta kastraatit kilpailevat aina erikseen.

Kussakin luokassa (paitsi luokissa 1 ja 2) tuomari laittaa neljä parasta urosta ja naarasta numerojärjestykseen. Nämä merkitään EX1, EX2, EX3 ja EX4. Luokan voittaja saa sertifikaatin eli ns. sertin (katso yllä). Laatuarvostelujen jälkeen kukin tuomari valitsee luokkavoittajiensa/värin paras-voittajiensa kesken ns. tuomarin parhaat (TP) ; parhaan uroksen, naaraan, uroskastraatin, naaraskastraatin, nuoren ja pennun, mikäli kissat ovat siihen kyllin korkeatasoisia (vähintään 97 pist).

Eri tuomareiden parhaita verrataan best-in-show-paneelissa kategorioittain toisiinsa, näin saadaan kategorioiden parhaat (KP). Joissakin näyttelyissä valitaan vielä kategoriavoittajien kesken näyttelyn parhaat.

Jos kissaasi ei voida arvostella sen aggressiivisuuden takia, sen arvostelutulokseksi merkitään DISK (=diskataan) ja 3.9 a (näyttelysääntökohta). Sääntöjen kohdassa 3.9 a sanotaan, että aggressiiviset kissat on suljettava kilpailusta. HUOM! Säännöissä ei ole vaatimusta siitä, missä tilanteessa aggressiivisuus voidaan todeta. Ainoa säännöissä mainittu lisäkriteeri on se, että kaksi assistenttia ei saa kissaa ulos näyttelyhäkistä (omasta-, tuomari- tai paneelihäkistä). Jos kissasi saa kolme tällaista arvostelutulosta, se ei voi enää kilpailla FIFé-näyttelyissä.

Muistathan päivän päätteeksi noutaa kissasi arvostelusetelin ruusukepöydästä ja pyytää siihen Kissaliiton leimat mahdollisista TP- ja KP-tuloksista! Muista myös, että sääntöjen mukaan näyttelypaikalta ei saa poistua ennen näyttelyn päättymistä. Mahdollinen poistumislupa on anottava kirjallisesti näyttelypäälliköltä ennen vahvistuskirjeessä mainittua arvostelun alkamisajankohtaa.

Kaikkien näyttelyluokkien ehdot on selvitetty näyttelysäännöissä (säännöt sivulla).

Kissan valmistuminen eli tittelin rekisteröiminen

On tärkeää muistaa, että kissan pitää luokissa 3-10 saada titteliin oikeutettavat sertifikaatit aina vähintään 3 eri tuomarilta! Jos kissasi arvostelee toistamiseen sama tuomari samassa luokassa, pitää sinun kissan omistajana pyytää tuomarilta ns. kontrasigneeraus (lyhyemmin kontra). Tämä tarkoittaa sitä, että tuomari hakee kissan arvosteluseteliin toisen saman kategorian oikeudet omaavan tuomarin allekirjoituksen.

HUOM! GIC:ksi ja GIP:ksi valmistutaan 6:lla tai 8:lla sertillä. Seitsemällä ei voi valmistua, vaikka ne olisivatkin kolmesta eri maasta.

HUOM! SC:ksi ja SP:ksi valmistutaan 9:llä tai 11:llä sertillä. Kymmenellä ei voi valmistua, vaikka ne olisivatkin kolmesta eri maasta.

Huomioithan myös näyttelysääntöihin liittyvät Covid-19 poikkeukset jatkuvat 31.12.2022 saakka. Tarkemmat tiedot väliaikaisista säännöistä löytyy tiedotteesta.

Kissan saavuttaessa Distinguished Show Merit, Distinguished Variety Merit ja Distinguished Senior Winner -titteliin oikeuttavat tulokset, näkyvät tulokset suoraan Omakissasta ja rotukirjaaja vahvistaa tittelin sähköpostilla. Junior Winner-titteli Covid-19 poikkeussäännön mukaisesti saavutettuna, pitää tittelistä toistaiseksi ilmoittaa Omakissan muutospyyntöjen kautta.

Hyväksymättömien värien ja rotujen näyttelyttäminen
näyttelysääntöjen kohta 5.5
Kissat, jotka eivät kuulu hyväksyttyyn väriryhmään, voidaan ilmoittaa näyttelyyn rodun koodilla, johon on lisätty kirjain x, kun on kysymyksessä hyväksymätön väri. Esimerkiksi: PER x, EXO x, SBI x, BRI x, ABY x, OSH x.

Kissat, joiden värimuunnos ei ole hyväksytty, saavat laatuarvostelun (erinomainen, oikein hyvä, hyvä) ja ne vertailu arvostellaan, mutta ne eivät saa sertifikaattia (CAC, CAP tai korkeampaa), eivätkä voi kilpailla tuomarin parhaiden valinnassa.
Kissat, jotka kuuluvat hyväksymättömään rotuun, saavat vain luokittelun I, II, III jne., eivätkä saa laatuarvostelua.
Tämä koskee
XLH pitkäkarva -jälkeläisiä
XSH lyhytkarva -jälkeläisiä
kaikkia kotikissoja
kaikkia FIFen kasvatus- ja rekisteröintisäännöissä hyväksymättömiä rotuja
Hyväksymättömään väriin tai rotuun kuuluvat kissat eivät voi kilpailla näyttelyn parhaiden valinnassa. Poikkeuksen muodostavat kotikissat, joista valitaan oma näyttelyn parhaansa sääntökohdan 4.5 mukaisesti. Ne voivat kuitenkin kilpailla keskenään parhaan hyväksymättömän muunnoksen tai rodun tittelistä, mutta näitä epävirallisia titteleitä ei oteta huomioon DVM- tai DSM-titteleitä myönnettäessä, ei edes kyseisen rodun hyväksymisen jälkeen.

Vuoden Kissa
Kaikki kilpailuvuoden aikana kotimaisiin näyttelyihin osallistuneet Kissaliiton rekisteriin merkityt kissat osallistuvat automaattisesti Vuoden Kissa-kilpailuun. Kissan omistaja voi halutessaan kieltää kissansa ottamisen mukaan kilpailuun ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton toimistoon viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Ilmoituksen voi tehdä jo kilpailuvuoden kuluessa, vaikka heti vuoden alettua, jos omistaja näin haluaa.

Muuta huomioitavaa

Yhdistys saa päättää mahdollisen karsintaperusteen, joka on ilmoitettava näyttelykutsussa.

Jos kissan omistaja peruu ilmoittautumisen ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, palauttaa järjestävä yhdistys näyttelymaksusta 75%. Mikäli näyttelyosallistuminen perutaan ennen näyttelyä ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen omistajan tai kissan sairauden vuoksi, palauttaa järjestävä yhdistys lääkärintodistuksella  samoin ilmoittautumismaksusta 75 %. Todistus on toimitettava 14 vrk:n kuluessa. Näyttelymaksupalautuksille on asetettu 4 viikon määräaika siitä, kun yhdistys saa näytteilleasettajalta palautukseen tarvittavat tiedot (mm. tilinumero).