Valitse sivu

Rotuneuvostot ja rotuneuvostojen säännöt

FIFe-rotuneuvostot (Breed councils)

FIFen rotuneuvostoissa kasvattajilla on mahdollisuus vaikuttaa oman rotunsa standardeihin ja kasvatussääntöihin. Neuvostojen jäsenyysedellytykset löytyvät rotuneuvostosäännöistä, jonne on linkki sivun alareunassa. Jäsenyyttä haetaan FIFe-lomakkeella “Application for membership of a breed council”. Muista allekirjoittaa lomake!

Uudistettujen (1.1.2011) sääntöjen voimaantulo tarkoittaa sitä, että vanhat rotuneuvostot on lakkautettu 31.12.2010 ja kaikkien rotuneuvoston jäseniksi haluavien on jätettävä uusi hakemus kansalliselle liitolle (Suomessa Kissaliitolle). Neuvostoille, joissa on jo jäseniä, valittiin väliaikaiset sihteerit vuoden 2011 loppuun ja marras-joulukuussa 2011 pidettiin rotuneuvostoissa sääntöjen mukaiset sihteerinvaalit.

Jäsenyyskausi on 1.1.- 31.12. ja jäsenyys useammassa kuin yhdessä rotuneuvostossa on sallittua. Vuosittaisen jäsenmaksun määrää FIFen yleiskokous. Vuonna 2017 maksu on 10 euroa.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään kasvattamasi rodun rotuneuvostoon, täytä kaavake ja liitä mukaan liitteet, joista selviää vaatimusten täyttyminen.

Täydellisesti täytetty ja allekirjoitettu lomake sekä kuitti suoritetusta maksusta toimitetaan osoitteella:

Suomen Kissaliitto ry
Palkkatilankatu 7 B 109
00240 HELSINKI

Kissaliitto toimittaa hakemuksesi edelleen FIFen rotuneuvostojärjestelijälle, joka liittää ehdot täyttävät hakijat rotuneuvoston jäseniksi.

ROTUNEUVOSTOJEN JÄSENMAKSUT 2017

FIFe-rotuneuvostojen (breed council) jäsenmaksu on 10 €. Maksu suoritetaan Suomen Kissaliiton tilille NORDEA IBAN: FI33 1523 3000 1020 04 viitteellä 3502.

Rotuneuvostojen säännöt 2017

Breed Council Application

Sivua päivitetty 27.12.2016/PK