Valitse sivu

Rotuneuvostot ja rotuneuvostojen säännöt

FIFe-rotuneuvostot (Breed councils)

FIFen rotuneuvostoissa kasvattajilla on mahdollisuus vaikuttaa oman rotunsa standardeihin ja kasvatussääntöihin. Neuvostojen jäsenyysedellytykset löytyvät rotuneuvostosäännöistä, jonne on linkki sivun alareunassa. Jäsenyyttä haetaan FIFe-lomakkeella “Application for membership of a breed council”. Muista allekirjoittaa lomake!

1.1.2018 voimaan tullut sääntömuutos:

Rotuneuvostojärjestelijä lähettää FIFe-jäsenille listan voimassaolevista rotuneuvostojen jäsenistä 31.10. mennessä. Rotuneuvostojen jäsenten täytyy maksaa jäsenmaksu 31.1. mennessä, jotta heillä on oikeus osallistua rotuneuvoston toimintaan koskien kohtia 6,8 ja 9. Mikäli jäsenmaksu on maksettu 31.1. jälkeen, käsitellään se uutena hakemuksena eikä jäsenellä ole äänestysoikeutta. Tarkistettuaan kaikki vaatimukset ja maksut, informoi FIFe-jäsen rotuneuvostojärjestelijää vahvistetuista jäsenyyksistä.

Jäsenyyskausi on 1.1.- 31.12. ja jäsenyys useammassa kuin yhdessä rotuneuvostossa on sallittua. Vuosittaisen jäsenmaksun määrää FIFen yleiskokous. Vuonna 2024 maksu on 10 euroa.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään kasvattamasi rodun rotuneuvostoon, täytä kaavake ja liitä mukaan liitteet, joista selviää vaatimusten täyttyminen.

Täydellisesti täytetty ja allekirjoitettu lomake sekä kuitti suoritetusta maksusta toimitetaan joko sähköpostitse toimisto@kissaliitto.fi tai postitse osoitteella:

Suomen Kissaliitto ry
Palkkatilankatu 7 B 109
00240 HELSINKI

Kissaliitto toimittaa hakemuksesi edelleen FIFen rotuneuvostojärjestelijälle, joka liittää ehdot täyttävät hakijat rotuneuvoston jäseniksi.

ROTUNEUVOSTOJEN JÄSENMAKSUT 2024
FIFe-rotuneuvostojen (breed council) jäsenmaksu on 10 €. Maksu suoritetaan Suomen Kissaliiton tilille NORDEA IBAN: FI33 1523 3000 1020 04 viitteellä 3502.

Rotuneuvostojen säännöt 2024

Breed Council hakemus