Valitse sivu

Jokaisella ihmisellä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia eläinsuojelun toteutumisesta.

Eläinsuojelun toteutumista valvovat eläinsuojeluviranomaiset, kuten poliisi, kunnan- ja läänineläinlääkärit sekä terveystarkastajat. Monilla paikkakunnilla toimii lisäksi vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kissojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, järjestys- ja metsästyslaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus.

Jos epäilen kissan huonoa kohtelua tai heitteillejättöä, mitä teen?

Valitettavasti eteen saattaa tulla tilanteita, joissa saa tietää kissojen huonosta kohtelusta tai joutuu todistamaan sellaista. Monesti emme kuitenkaan ole varmoja siitä mitkä ovat tapauksia, joista tulisi ilmoittaa eteenpäin.

Eläinsuojeluviranomaisen tehtävä on ratkaista, antaako ilmoitus aihetta toimenpiteisiin. Epäilyksistä kannattaa ilmoittaa aina, vaikka ei olisikaan varma, että lakia rikotaan. Ilmoittamiskynnyksen tulisi mieluummin olla matalalla kuin liian korkealla. Neuvoa kannattaa aina kysyä. Tämä kaikki on eläimen eduksi.

Eläinsuojeluongelmista tulee ilmoittaa eläinsuojeluviranomaiselle tai SEYn eläinsuojeluneuvojalle. Eläinsuojeluviranomaisia ovat kunnaneläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit ja läänineläinlääkärit sekä poliisi.

 Lista kunnallisista virkaeläinlääkäreistä Ruokaviraston sivuilla.

SEYn eläinsuojeluneuvojat ovat vapaaehtoisia eläinsuojeluneuvontaan koulutettuja kansalaisia, joiden toimintaa ohjaavat mm. eettiset ohjeet ja vaitiolovelvollisuus. SEYn eläinsuojeluneuvojat ohjaavat eläimen omistajia parempaan eläintenpitoon lievissä tapauksissa. Vakavissa tapauksissa he ohjaavat kansalaisten ilmoitukset eläinsuojeluviranomaisille.

SEYn sähköinen eläinsuojeluilmoitus: https://www.sey.fi/yhteystiedot/sahkoinen-elainsuojeluilmoitus

Jos hätä on akuutti

Jos näet tai kuulet eläimestä, joka tarvitsee apua aivan välittömästi, on syytä olla yhteydessä poliisiin ja eläinsuojeluviranomaisena toimivaan virkaeläinlääkäriin.

Välitöntä apua tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

-eläintä pahoinpidellään fyysisesti
-eläin on nälkiintynyt tai se ei saa vettä
-eläintä pidetään liian kylmässä tai kuumassa ympäristössä

-eläin on teljetty parvekkeelle tai johonkin pieneen tilaan.
Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, voit ottaa yhteyden SEYn eläinsuojeluneuvojaan.

Apua tarvitaan, mutta tilanne ei akuutti

Jos tiedät tai epäilet, että eläin on avun tarpeessa, mutta apua ei ole välttämätöntä saada muutaman tunnin sisällä tai saman päivän aikana, kannattaa olla yhteydessä joko eläinsuojeluviranomaisena toimivaan virkaeläinlääkäriin tai SEYn eläinsuojeluneuvojaan.

Nopeasti, mutta ei välttämättä akuutisti apua tarvitaan esimerkiksi silloin, kun
-epäilet pentutehtailua
-eläin tarvitsee uuden kodin
-epäilet, että kissojen elinympäristön siisteydestä ei pidetä huolta

Mikäli todistat kissojen huonoon kohteluun liittyvää tapahtumaa, jossa on osallisena Kissaliiton alainen kasvattaja tai kissan omistaja, pyydämme ilmoittamaan näistä tapauksista viranomais- /eläinsuojeluilmoituksen jälkeen myös Kissaliitolle, sihteeri@kissaliitto.fi

Eläinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö luettavissa Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/f-rekisteri

©Suomen Kissaliitto 2017