Valitse sivu

Pentueraporttiohjeistus

Pentueraportointiohjeistus

Syksyn 2016 liittokokouksen päätöksellä astuu 01.01.2017 voimaan kasvatus- ja
rekisteröintisääntöjen muutos:

3.6.Kissaliitto 2 Samalta naaraalta rekisteröidään korkeintaan kolme pentuetta 24 kk:n sisällä. Naaraalla ei saa olla enempää kuin kolme pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan kaksi pentuetta 12 kuukauden sisällä. Tämä kirjataan syntymäajan mukaan. Jos pennut syntyvät eri päivinä, merkitään koko pentueen syntymäpäiväksi ensimmäisen pennun syntymäpäivä.

Jäsenellä on raportointivelvollisuus kaikista hänelle syntyneistä pentueista kolmen kuukauden kuluessa pentueen syntymästä. Pentueella tarkoitetaan samassa synnytyksessä samasta emosta syntynyttä yhden tai useamman pennun pesuetta (koskee sekä elävinä että kuolleita/kuolleina syntyneitä pentuja). Naaraalla saa olla enintään kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta. (kts kohta 3.3). Sääntömuutoksella halutaan painottaa, että kaikki tiineydet ja keisarinleikkaukset ovat naaraalle rasite ja sen vuoksi ne on yksiselitteisesti tarpeen myös aina laskea mukaan kissan synnytyksiin ja jälkeläisiin.

Toimintaohjeet:
Ensisijaisesti sääntökohdan ehdot täyttyvät yksinkertaisesti sillä, että kasvattaja laittaa vireille pentuerekisteröinnin joko Omakissan kautta tai toimittamalla astutustodistuksen liitteineen Kissaliiton toimistolle aikarajojen puitteissa. Mikäli pentuerekisteröinti aloitetaan pentujen jo täytettyä 2kk, on rekisteröintimaksu sääntömääräisesti kaksinkertainen.

Jos pentuja menehtyy jo vireille laitetusta pentuerekisteröinnistä ennen rekisteröintiä ja pennun tiedot ovat jo Omakissassa ilman rekisterinumeroa ja rekisteröintipäivää, voi kasvattaja käydä itse kirjaamassa yksittäiset pennut edesmenneiksi Kissat-välilehden kautta Ilmoita kuolleeksi –painiketta käyttäen. Vaihtoehtoisesti asiasta voi ilmoittaa rotukirjaajalle sähköpostitse tai olemalla yhteydessä Kissaliiton toimistoon sähköpostitse tai puhelimitse.

Raportoinnin rekisteröintikelpoisesta pentueesta, josta ei selviä rekisteröinti-ikään asti yhtään pentua hengissä, voi Omakissan kautta tehdä seuraavasti:
– Aloitetaan pentuerekisteröinti normaalisti.
– Kun astutuspäivä, pentueen syntymäpäivä sekä keisarinleikkaustieto on lisätty, kirjoitetaaan Huomiot –tekstikenttään lyhyt, vapaamuotoinen selvitys ja painetaan
Tallenna -painiketta. Tallennuksen jälkeen tekstikenttää ei ole mahdollista enää palata muokkaamaan.
– Tämän jälkeen siirrytään suoraan Hyväksy pennut ja siirry maksamaan -painikkeen kautta kuittaamaan raportointi eteenpäin.
– Halutessaan voi toimittaa rotukirjaajalle tarkemman pentuelistauksen ja/tai lisäselvityksen sähköpostitse.

Vaihtoehtoisesti tällaisen pentueen voi myös raportoida käyttäen Ilmoitus rekisteröimättömästä pentueesta -lomaketta, jonka voi ladata Kissaliiton kotisivuilta tai vaihtoehtoisesti pyytää oman yhdistyksensä sihteeriltä. Täytetyn, allekirjoitetun lomakkeen voi toimittaa käsiteltäväksi liiton toimistolle postitse tai sähköpostitse.
Huomioitavaa on, että samalla lomakkeella tehtävät vahinkoastumisiin yms liittyvät raportoinnit käsittelee sääntömääräisesti automaattisesti rotutoimikunta. Lisäksi ns FIFen ensirekisteröintisääntö velvoittaa raportointiin myös niitä Kissaliiton jäsenyhdistysten henkilöjäseniä, joilla ei ole kasvattajanimeä.