Kevään liittokokouksessa hyväksyttiin muutos koskien rekisteröitävien pentujen iän vaikutusta rekisteröintimaksuihin ja tämä muutos astuu voimaan 1.1.2021. Kasvattajan tehdessä pentuerekisteröinnin sääntökohdan 15.5 mukaisesti ennen kuin pennut täyttävät 3 kuukautta, on rekisteröintimaksu normaali 30 euroa. Pentujen täytettyä 3 kuukautta, maksu on kaksinkertainen.
 
Syksyn liittokokouksessa tehty päätös liittyen vakuutuksiin/kissanomistajan vastuisiin kissanäyttelyissä (ERY-SYD, KES-KIS ehdotus Näyttelysäännöt 1.10 c Näyttelyn järjestäjän vastuu) on Kissaliiton hallituksen päätöksellä jäädytetty toistaiseksi. Kissaliiton hallitus on aloittanut asian selvittelyn ja tekee edelleen kartoitusta vakuutusyhtiöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tästä tiedotetaan lisää myöhemmin.