Valitse sivu

Vuosi 2024 tuo Suomen Kissaliiton näyttelytoimintaan useita FIFen sääntömuutoksia.

Suurin muutos koskee luokkien 9–12 näyttelyilmoittautumisia. Kissan iän huomioiminen oikean kilpailuluokan varmistamiseksi vaatii erityistä tarkkuutta kissan omistajalta, ja vuoden vaihteen ikärajoja koskeva muutos on huomioitava itse, jos ilmoittaa kissan alkuvuoden näyttelyihin jo vuoden 2023 puolella.

Ilmoittaessa kissan näyttelyyn, omistajan tulee laskea ja varmistaa kissan ikä jokaisen näyttelyn osalta, ja valita itse oikea kilpailuluokka Omakissassa sen mukaan.
Näyttelysääntöjen mukaiset muutokset Omakissa-järjestelmän toiminnassa aktivoituvat vasta vuoden 2024 alussa.

Viralliset näyttelyluokat ja toimintaohje 1.1.2024 alkaen

Luokkien 9–12 ikärajat muuttuvat seuraavasti:

  • luokka 12 on avoin kissoille, jotka ovat näyttelyn aikana vähintään 4 kuukauden, mutta eivät vielä 8 kuukauden ikäisiä, eli 4–8 kk
  • luokka 11 on avoin kissoille, jotka ovat näyttelyn aikana vähintään 8 kuukauden, mutta eivät vielä 12 kuukauden ikäisiä, eli 8–12 kk
  • luokka 9 on avoin leikkaamattomille kissoille, jotka ovat näyttelyn aikana vähintään 12 kuukauden ikäisiä
  • luokka 10 on avoin kastraattikissoille, jotka ovat näyttelyn aikana vähintään 12 kuukauden ikäisiä

Ne kissat, jotka ovat vuoden 2023 aikana ehtineet saada sertifikaatteja ja/tai titteleitä luokissa 9 ja 10 tai sitä korkeammissa luokissa yli 10 kuukauden ikäisenä, säilyttävät sertifikaattinsa sekä muut mahdolliset tuloksensa. Jos kissa on 1.1.2024 alle 12 kuukauden ikäinen, se palaa luokkaan 11 ja kilpailee luokassa 11 siihen asti, kunnes se täyttää 12 kuukautta. Vastaavasti alle 8 kuukauden ikäinen kissa siirtyy takaisin luokkaan 12, jossa se kilpailee, kunnes se täyttää 8 kuukautta.

Kun kissa täyttää 12 kuukautta, se siirtyy takaisin kilpailemaan siihen aikuisten kissojen luokkaan, jossa se kilpaili vuoden 2023 lopussa.

 

Pentujen ja nuorten sertifikaatit sekä Kitten Champion- ja Junior Champion-titteleiden saavuttaminen

Saavuttaakseen Kitten Champion (KCH) ja Junior Champion (JCH) -tittelit, kissan tulee saada kolme (3) sertifikaattia, kolmelta (3) eri tuomarilta, kolmessa (3) kansallisessa tai kansainvälisessä näyttelyssä seuraavasti:

  • Luokassa 12 tulee saada 3x CACC-sertifikaatti (93 pistettä) valmistuakseen Kitten Championiksi (KCH).
  • Luokassa 11 tulee saada 3x CACJ-sertifikaatti (93 pistettä) valmistuakseen Junior Championiksi (JCH)

 

Sertifikaatit annetaan erikseen lk. 11/12 parhaalle urokselle ja parhaalle naaraalle.
Kitten Champion (KCH) ja Junior Champion (JCH) -tittelit merkitään kissan koko nimen eteen.

Valmistuttuaan kumpaan tahansa titteliin, kissa jatkaa kilpailuaan omassa, iän mukaan määritetyssä luokassaan (4–8kk luokassa 12 ja 8–12kk luokassa 11).

Nämä tittelit ovat mahdollisia myös alustavasti hyväksytyille roduille sekä hyväksyttyjen rotujen alustavasti hyväksytyille väreille, jolloin tittelin eteen lisätään kirjain P ilmaisemaan alustavasti hyväksyttyä titteliä eli PKCH ja PJCH.

Voittaja-näyttelyt

Uusi voittaja-näyttely Black Sea Winner (BSW) lisättiin listaan ja sen järjestäjämaina ovat Moldova, Romania ja Ukraina. Voittaja-näyttelyiden järjestämisajankohtaa hienosäädettiin myös siten, että niitä saa järjestää vuoden kaikkina kuukausina paitsi loka- ja marraskuussa.

Rodun Kategorian paras (Breed BIS)

Breed BIS -näyttelyiden vähimmäiskissamääriä laskettiin siten, että osallistuvia Breed BIS -kissoja tulee olla vähintään 40 ja muita saman kategorian osallistuvia kissoja tulee olla vähintään 30, jotta rodun kategorian paras voi toteutua.

Äänestäminen Kategorian paras -valinnassa

Äänestystulokset sekä kategorian parhaat tulee kuuluttaa myös englanniksi, jos näyttelyssä käytetään muuta kieltä, kuin hyväksyttyjä FIFe-kieliä (englanti, ranska, saksa)

 

Luokkia 7 ja 8 koskevan poikkeussäännön mahdollisesta jatkosta tiedotetaan mahdollisimman pian.