Valitse sivu
Kyselyn linkki lähetettiin sähköpostitse yli 2000 Suomen Kissaliiton kasvattajalle.
Vastauksia saatiin noin 140.
 
Sivustoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Keskiarvo ulkoasun,
käytettävyyden sekä valikkorakenteen osalta oli 4/5.
 
Sivustolle löydettiin pääasiassa Suomen Kissaliiton kotisivujen kautta.
 
ITK kiittää kaikkia vastanneita ja jatkaa sivuston kehittämistä
saatujen palautteiden perusteella.