Apurahan tarkoitus
Suomen Kissaliitto ry:n tarkoituksena on edistää rotukissojen kasvatustoimintaa sekä
laajentaa kissaharrastusta. Tätä toimintaa tukemaan on liittokokous mahdollistanut
vuosittaisen apurahan hakemisen.

Apurahan myöntäminen
Apurahaa myönnetään kissojen terveyttä, hyvinvointia ja perinnöllisiä ominaisuuksia
koskeviin tutkimuksiin. Suomen Kissaliiton Terveys- ja koulutustoimikunta käsittelee
apuraha-anomukset sekä tekee esityksensä apurahan suuruudesta ja myöntämisestä
liiton hallitukselle hyväksymistä varten. Apurahojen myöntämisestä päättää liiton
hallitus. Jaettavan tutkimusapurahan suuruus vuonna 2023 on enintään 6.000 euroa.

Apurahan hakeminen
Apurahaa voi hakea yksityishenkilö tai tutkimusryhmä. Hakemukseen oheen on
liitettävä tutkimussuunnitelma ja vapaamuotoinen varojen käyttösuunnitelma sekä
tutkimuksen saama muu rahoitus.

Tutkimuksesta raportointi
Apurahan saaja on velvollinen antamaan tutkimuskertomuksen ja selvityksen apurahan
käytöstä Suomen Kissaliitolle. Lisäksi apurahan saajan tulee kirjoittaa
asiantuntijatasoinen artikkeli tutkimuksesta ja sen tuloksista Kissa-lehteen tai
vaihtoehtoisesti pitää aiheesta esitys vuosittaisessa Terveyspäivässä ilman erillistä
korvausta.  
Tutkimusapurahahakemus pyydettyine liitteineen toimitetaan Kissaliiton Terveys- ja
koulutustoimikunnalle 31.5.2023 mennessä osoitteella Milla Kuusisto-Jauhiainen,
Hippiäiskuja 6 D 4, 90420 Oulu tai sähköpostin liitteenä milla.kuusisto (at)
kissaliitto.fi
Apurahatiedusteluihin vastaa Milla Kuusisto-Jauhiainen puh. 050 370 1780 tai
milla.kuusisto (at) kissaliitto.fi