Valitse sivu

16.10.2019

Suomen Kissaliitto on vastannut FIFe:n Terveys- ja hyvinvointikomitean maine coonien Hip Dysplasia -testausta koskevaan kyselyyn, ja erikseen pyytänyt myös FIFe:n hallitukselta kaikille jäsenmaille yhtenäistä ohjeistusta siitä, miten toukokuussa FIFe GA:ssa hyväksytty lonkkakuvauspakko ennen kissan siitoskäyttöä tulee käytännössä toteuttaa.

Suomen Kissaliitto vaati, että yhtenäisesti ohjeistettaisiin vähintäänkin se, millaiset vaatimukset kuvaukselle on (laitteet, kuvaaja), kuinka mittaukset tehdään ja kenen lausumat tulokset hyväksytään, sekä tietysti sukutauluun merkittävän terveystuloksen ollessa kyseessä: mitä skaalausta tuloksessa käytetään.

Koska ohjeistusta ei – hyvin ymmärrettävästä syystä – ole vielä saatu, ja sääntö on astumassa voimaan jo 1.1.2020, on Suomen Kissaliiton hallitus ilmoittanut FIFe:n hallitukselle antavansa maine coon -kasvattajilleen vapautuksen kyseisen säännön noudattamisesta. Päätös on voimassa siihen
saakka, kunnes FIFe-laajuinen testausohjelma ja ohjeet tulosten merkitsemisestä saadaan.

Tästä päätöksestä huolimatta Suomen Kissaliitto kannustaa kasvattajiaan
siitoskissojen lonkkien testaamiseen ennen kasvatuskäyttöä.

 

Lisätietoja:

sihteeri@kissaliitto.fi