Valitse sivu

NTK tiedote 2/19

 

NTK pyytää näyttelysihteereiltä huolellisuutta näyttelyilmoittautumisten hyväksymisten suhteen. NTK tietoon tullut tapauksia, joissa näytteilleasettajat ovat yrittäneet tehdä kissavaihtoja toisten puolesta, sekä ilmoittaa ulkomaantuonteja näyttelyyn kasvattajan nimissä ennen rekisteröinnin aloittamista. Näyttelyilmoittautumisia on myös unohtunut hyväksyä. Huolellisuutta toivotaan myös tuloksien tarkistamisessa, näyttelyn sulkemisessa ajallaan sekä luettelon lähettämiseen sääntöjen määräämässä ajassa.

Näyttelysäännöt 1.17

Kissaliitto

* Näyttelytoimikunnan sihteerille lähetetään sähköinen luettelo

* Näyttelyn tarkistetut tulokset on oltava Omakissassa 14 vuorokauden kuluessa näyttelyn päättymisestä.

 

Liittokokouksessa näyttelysääntöihin tehdyt sääntömuutokset,
jotka tulevat voimaan 1.1.2020

7.4 Sääntörikkomukset
Lisätty tarkennus häiriökäyttäytymisestä:

Näytteilleasettajaa, näyttelyn järjestävän yhdistyksen toimihenkilöä, assistenttia, omistajan valtuuttamaa kissaesittelijää, tuomarioppilasta tms, joka on näyttelyalueella selkeästi päihteiden vaikutuksen alaisena ja /tai häiritsee arvostelua, eläinlääkärin tarkastusta, kissoja tai yleisöä, tai käyttäytymisellään asettaa kissan turvallisuuden tai hyvinvoinnin vaaraan, kehoitetaan välittömästi järjestäjän toimesta poistumaan näyttelypaikalta ja asiasta ilmoitetaan näyttelytoimikunnalle.

3.9 Diskaavat viat 

Säännöstä poistettu ”keltainen-kortti sääntökohta”, keltainen kortti ei enää jatkossa ole käytössä ja tuloksiin merkitään DISK AGR.

[Jos kissaa ei sen aggressiivisuuden (vihainen, hermostunut) takia saada arvosteltua, tuomari antaa kissalle arvostelutuloksen DISK.

Jos kissa käyttäytyy aggressiivisesti luokka-arvostelun jälkeen esim. parhaiden valinnoissa (VP,TP, näyttelyn paras), se ei voi jatkaa kilpailua, vaan tuomari lisää kissan arvosteluseteliin merkinnän DISK perusteluna aggressiivinen käytös, mutta kissa säilyttää luokka-arvostelussa saamansa arvostelutuloksen.

Näyttelyn järjestäjän on ilmoitettava DISK-arvostelutulokset, joiden perusteluna on aggressiivinen käytös, kissan kaikille omistajille sekä Suomen kissaliiton rotukirjaajalle. Rotukirjaajan tulee pitää luetteloa aggressiivisuuden vuoksi DISK-arvostelun saaneista kissoista. Kissan saatua kolmannen DISK-tuloksen aggressiivisuuden vuoksi ilmoittaa rotukirjaaja kissan kaikille omistajille ja NTK:n sihteerille, että kissa on kilpailukiellossa.

Jos kissa on saanut arvostelutuloksen DISK perusteluna aggressiivinen käytös, voidaan se omistajan niin halutessaan viedä pois näyttelypaikalta jo ennen näyttelyn sulkemista ilmoittamalla kissan pois viennistä näyttelyn johdolle.]

 

Näyttelysihteerikoulutus

NTK haluaa tiedustella onko tarvetta näyttelysihteerien koulutuksille? Mikäli tarvetta ja innokkuutta löytyy, voi asiasta laittaa sähköpostia NTK:n sihteerille: ntksihteeri@kissaliitto.fi