Valitse sivu

TKT tiedote 1/2015 (muokattu 19.6.2019)

Suprelorin-implantin käytöstä uroskissoilla

Suprelorin-implanttia (vaikuttava aine desloreliini) käytetään tilapäisen kemiallisen kastraation aikaansaamiseen. Tuotetta ei ole rekisteröity käytettäväksi kissoilla.


Kliiniset käyttökokemukset ovat osoittaneet, että osalla uroskissoista valmiste ei aiheuta hedelmättömyyttä, vaikka urosmainen käyttäytyminen, kuten mouruaminen ja merkkailu, vähentyisivät. Tällaiset urokset ovat valmisteen vaikutusaikanakin kykeneviä tiinehdyttämään naaraita. Lisääntymiskyvyn säilyttäneillä uroksilla kiveksen koko ei kliinisten käyttökokemusten perusteella pienene yhtä voimakkaasti kuin uroksilla, jotka ovat hedelmättömiä (steriilejä). Kivesten kokoa ei kuitenkaan voida pitää luotettavana mittarina uroksen lisääntymiskyvystä. Suprelorin-implantin vaikutuksesta kissan lisääntymiskykyyn on vain vähän julkaistua tutkimustietoa, ja tutkitut kissamäärät ovat pieniä.

Vahinkoastumisten välttämiseksi Terveys- ja koulutustoimikunta suosittelee, että Suprelorin-implantilla kemiallisesti kastroitu uroskissa pidetään erillään naaraskissoista, joiden kanssa sen ei ole tarkoitus lisääntyä.


Suomen Kissaliitto ry
Terveys- ja koulutustoimikunta
10.11.2015