Kevään sähköinen kasvattajan peruskurssi

Sähköiselle kasvattajan peruskurssille voi nyt ilmoittautua tämän linkin kautta.

Tiedote kivestodistuksen muuttumisesta

Rotutoimikunnan tiedote 3/2017

Näyttelyssä sairastunut kissa

Terveys- ja koulutustoimikunta kerää tietoja näyttelyssä ja näyttelyn jälkeen sairastuneista kissoista. Tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, kuinka paljon näyttelyissä käyvät kissat sairastavat näyttelyiden jälkeen ja mitä sairauksia esiintyy.
Tulokset tullaan esittämään tilastollisesti eikä kissojen tai omistajien nimiä tulla julkaisemaan.

Kissan omistaja ilmoittaa kissansa sairastumisesta sähköisellä lomakkeella.

Tutkimusapurahaa nyt haettavissa

Suomen Kissaliiton tutkimusapuraha

Apurahan tarkoitus

Suomen Kissaliitto ry:n tarkoituksena on edistää rotukissojen kasvatustoimintaa sekä laajentaa kissaharrastusta. Tätä toimintaa tukemaan on liittokokous mahdollistanut vuosittaisen apurahan hakemisen.

Apurahan myöntäminen

Apurahaa myönnetään kissojen terveyttä, hyvinvointia ja perinnöllisiä ominaisuuksia koskeviin tutkimuksiin.

Suomen Kissaliiton Terveys- ja koulutustoimikunta käsittelee apuraha-anomukset sekä tekee esityksensä apurahan suuruudesta ja myöntämisestä liiton hallitukselle hyväksymistä varten. Apurahojen myöntämisestä päättää liiton hallitus. Jaettavan tutkimusapurahan suuruus vuonna 2017 on enintään 4000 euroa.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voi hakea yksityishenkilö tai tutkimusryhmä.

Hakemukseen oheen on liitettävä tutkimussuunnitelma ja vapaamuotoinen varojen käyttösuunnitelma sekä tutkimuksen saama muu rahoitus.

Tutkimuksesta raportointi

Apurahan saaja on velvollinen antamaan tutkimuskertomuksen ja selvityksen apurahan käytöstä Suomen Kissaliitolle. Lisäksi apurahan saajan tulee kirjoittaa asiantuntijatasoinen artikkeli tutkimuksesta ja sen tuloksista Kissa-lehteen ilman erillistä korvausta.

Tutkimusapurahahakemus pyydettyine liitteineen toimitetaan Kissaliiton terveys- ja koulutustoimikunnalle 15.05.2017 mennessä osoitteella Carin Sahlberg, Heikkiläntie 5 A 6, 00210 Helsinki tai sähköpostin liitteenä carin.sahlberg@kissaliitto.fi

 

Apurahatiedusteluihin vastaa Carin Sahlberg puh. 040 5765 371 tai carin.sahlberg@kissaliitto.fi

Tärkeintä on eläinten hyvinvointi

Kissaliiton hallituksen tiedote koskien tärkeää asiaa: Hyvinvointi ja tehtailu

Viljo Honkosen muistokirjoitus

Yksi suomalaisen rotukissaharrastuksen pioneereista, Viljo Honkonen, on nukkunut pois.

Suomen Kissaliitto ry osoittaa surunvalittelut omaisille.

Kissaliitossa 100 000 rotukissojen rekisteröintiä

Suomen Kissaliitossa tehtiin eilen 7.3.2017 historiaa, kun sen rekisteritietokantaan rekisteröitiin sadastuhannes rotukissan pentu.

Cornish rex

Sankarikissa 2016

Suomen Kissaliitto ry ei ole saanut Sankarikissahakemuksia, joten palkittavia ei tänä vuonna ole.

Suomeen kaksi Mediterranean Winner 2017 voittoa!

 

Suomeen voiton toivat:

WW ’09 MW SW NW NW NW GIP SC FIN*Seirene Justify My Love JW DVM DSM om. Marina ja Vanessa Forsten

MW, BW, MW SP SC FI*Kharn-Ka Taygeta Taurus DSM om. Jaana Heikanen

Suomen Kissaliitto onnittelee voittajia!

kuva Anne Saarinen

VI Kissojen terveyspäivä

Kutsu kissojen terveyspäivään lauantaina 1.4.2017