Omistajan sairastuessa säännöt edellyttävät lääkärintodistuksen esittämistä yhdistykselle näyttelymaksun palauttamiseksi. Todistuksesta tulee ilmetä potilaan nimi sekä aika, jota sairausloma koskee.

Mikäli todistus lähetetään yhdistykselle esimerkiksi sähköpostilla, lääkärintodistuksesta voi peittää henkilötunnuksen tietoturvan lisäämiseksi. Yhdistyksiä on muistutettu tietoturvallisista käytännöistä sekä siitä, ettei lääkärintodistuksia saa säilyttää, vaan ne tulee tuhota asianmukaisesti heti, kun näyttelymaksun palautus on käsitelty.