Suomen Kissaliiton liittokokous päätti 14.10.2023 kokouksessaan
jatkaa seuraavia Venäjää koskevia kansallisia rajoituksia niin kauan
kuin sota Ukrainassa jatkuu:

1) Venäjällä kasvatettuja ja sieltä tuotuja kissoja ei rekisteröidä
Suomen Kissaliittoon, riippumatta siitä minkä järjestön rekisteröimiä ne
ovat.
2) Venäjällä asuvien näytteilleasettajien kissat eivät voi osallistua
näyttelyihin Suomessa.
3) Kissaliiton jäsenyhdistysten jäsenet eivät saa osallistua
näyttelyihin Venäjällä.
4) Kissaliiton jäsenyhdistykset eivät saa kutsua Kissaliiton alaisiin
näyttelyihin venäläisiä tuomareita.

Kissaliitto suosittelee myös, etteivät suomalaiset tuomarit menisi
arvostelemaan Venäjälle.