Valitse sivu

Eläintautilain vuoden alusta voimaan astunut muutos vaikuttaa myös lemmikkieläinten tuontiin.

Tuontiehtojen selvittämisestä ja niiden täyttymisestä vastaa aina  eläimen tuoja

Kissa voi tulla Suomeen omistajansa mukana lemmikkinä tai kaupallisena tuontina. Silloin kuin omistaja matkustaa itse kissansa kanssa eikä sitä ole tarkoitus myydä tai luovuttaa Suomessa eteenpäin, tuonti on ei-kaupallinen. Tällöinkin kissan pitää täyttää maahantuontivaatimukset, joita ovat esimerkiksi tunnistusmerkintä, tarvittavat rokotukset ja dokumentit (mm. passi).

Kissan passin täytyy täsmätä sirutunnisteeseen ja sisältää tarvittavat eläinlääkärin merkinnät, kuten esimerkiksi tieto voimassaolevasta rabiesrokotuksesta. Pakolliset vaatimukset riippuvat lähtömaasta ja mahdollisista kauttakulkumaista. Tarkemmat maakohtaiset vaatimukset tuotaville eläimille löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Kaupallinen eläintuonti ja -vienti

Jos kissan tuo maahan kuka tahansa muu kuin kissan omistaja tai kissa luovutetaan Suomessa uudelle omistajalle, tuonti katsotaan kaupalliseksi eläintuonniksi. Tämä tarkoittaa tilanteita, joissa kissan luovutus tapahtuu Suomessa ja se tulee Suomeen esimerkiksi ulkomaalaisen kasvattajan, kuriirin tai tuttavan mukana.

Kaupallisen eläinkuljetuksen mukana tulee olla tulostettu TRACES-todistus, joka on laadittu sähköisessä TRACES-järjestelmässä. Kaupallisen tuojan on rekisteröidyttävä järjestelmään ennakolta. Lähtömaan eläinlääkäri laatii TRACES-järjestelmään eläimen terveystodistuksen kaksi vuorokautta ennen eläimen siirtoa.

TRACES-järjestelmän mukainen toiminta tarkoittaa myös Suomesta ulkomaille vietävien eläinten osalta sitä, että viime tingassa ei vientiä voi tehdä, vaan siihen täytyy varautua hyvissä ajoin ennalta. Lisätietoja TRACES-järjestelmästä löytyy Ruokaviraston TRECES-verkkosivuilta.

Seuraamukset laittomasta tuonnista

Maahan eläimiä tuovien on hyvä perehtyä huolellisesti tuontivaatimuksiin hyvissä ajoin ennen tuontia, sillä aluehallintovirasto tai Tulli voi määrätä säännösten vastaisesti Suomeen tuodun eläimen tuojalle jopa 5 000 euron seuraamusmaksun ja mikäli eläin ei täytä kaikki tuontivaatimuksia, se voidaan palauttaa lähtömaahansa tai lopettaa viranomaisten toimesta tuojan kustannuksella.

Kuriirin huolellinen valinta on tärkeää

Viime aikoina mediassakin on ollut esillä eläinkuriireja, joiden kuljetukset eivät ole täyttäneet edes minimiturvallisuusvaatimuksia. Myös virheellisillä ja puutteellisilla asiakirjoilla tuotuja eläimiä on jäänyt Tullin haaviin ja eläimiä on saatettu kuljettaa useiden kauttakulkumaiden kautta omistajan tietämättä.

Kuriireja käyttävien onkin hyvä perehtyä vaihtoehtoihin ja valita kuriiri huolella. Valintaa tehdessä on ainakin syytä varmistaa, onko kuriirista muilla aiempia kokemuksia, kuka kissan kanssa matkustaa, mikä on kuljetusmuoto, kuljetusolosuhteet ja mitkä ovat kissan mahdolliset kauttakulkumaat.

Tehtäviinsä perehtyneillä kuriireilla on paljon kokemusta kuljetuksista ja he antavat pyynnöstä listan suosittelijoistaan, joilta voi kysellä kokemuksia. Kuriirin kanssa tulisi aina tehdä kirjallinen kuljetussopimus, jossa sovitaan kuljetukseen sisältyvistä palveluista sekä kuriirin vastuista.

Suomen Kissaliitto suosittelee, että kissat matkustaisivat aina ensijaisesti omistajansa kanssa. Näin omistajalla on täysi varmuus kissan kuljetustavasta, -reitistä ja matkustusolosuhteista.