Kissaliiton liittokokouksen tekemän päätöksen mukaisesti 14.10.2023
alkaen hyväksytään uroksen kivestodistus ilman 6 kuukauden ikärajaa.
Mikäli kissasi kivestodistusta ei ole aiemmin iän takia hyväksytty,
lisää se uudelleen Omakissaan.

Sekä napatyrä- että kivestodistusten on oltava tunnistusmerkitystä
kissasta.

Liittokokouksen päätöksen mukaan myös naaraan pitää olla
tunnistusmerkitty, kun napatyrättömyystodistus kirjoitetaan.

Rekisteröintisääntöjen kohdat 3.2 ja 3.3 päivitettynä:

3.2 Siitosurokset
Uroksella on oltava eläinlääkärin todistus napatyrättömyydestä ja
kivesten laskeutumisesta ennen ensimmäistä astutusta. Todistukset tulee
olla kirjoitettu tunnistusmerkitylle kissalle.

3.3 Siitosnaaraat
Naaraalla on oltava eläinlääkärin todistus napatyrättömyydestä ennen
ensimmäistä astutusta. Todistus tulee olla kirjoitettu
tunnistusmerkitylle kissalle.