Rotutoimikunnan tiedote 3/2017

*Tiedote kivesten laskeutumistodistuksesta*

Rekisterikirjojen uuden painoksen yhteydessä niistä tullaan poistamaan kohta “Todistan, että kissalla on normaalit kivekset (tarkastettu alle 6 kk ikäisenä). Kyseinen kohta on rekisterikirjassa tarpeeton, sillä siitokseen käytettävien urosten kivesten laskeutumistodistus on oltava annettu yli 6 kk ikäisenä. Alle 6 kk ikäisenä annettu todistus on myös aiheuttanut väärinkäsityksiä ja pentueiden rekisteröinnissä esiintyy toistuvasti tapauksia, joissa kasvattaja ja/tai siitosuroksen omistaja on ajatellut sen olevan riittävä.

Kasvattajat voivat halutessaan pyytää alle 6 kk ikäiselle urospennulle kivesten laskeutumistodistuksen eläinlääkäriltä luovutustarkastuksen tai rokotuksien yhteydessä. Monella eläinlääkärillä on tätä varten valmis lomake. Tarvittaessa voi myös käyttää Kissaliiton verkkosivuilta löytyvää lomaketta “Pentutarkistuslomake/Eläinlääkärintodistus”

Vantaalla 6.4.2017

Maria Eklin-Dahlman rotutoimikunnan sihteeri

maria.eklin-dahlman@kissaliitto.fi