Valitse sivu

Ohjeistus koskien noviisien ja niiden jälkeläisten rekisteröintejä

Päivitetty 7.1.2020

01.01.2016 FIFen ja sen myötä Kissaliiton säännöt muuttuvat noviisien rekisteröinnin osalta. Oleellisimmat muutokset ovat, että noviisirekisteröinti muuttuu kaksitasoiseksi ja että kasvatuskäyttöön vaaditaan aina rotutoimikunnan myöntämä lupa. Sääntömuutokset eivät koskea noviiseja, jotka on rekisteröity Kissaliiton rekisteriin vuoden 2015 loppuun mennessä.

Noviisirekisteröinnin 1. taso eli rekisteröinti kohderodullisena hyväksymättömänä lyhyt-/pitkäkarvana

Noviisin rekisteröintiä varten täytetään Kissaliiton 2-osaisen noviisin taustatietolomakkeen kaikki kohdat huolellisesti. Lomake lähetetään rotukirjaajalle Kissaliiton toimistoon liitteineen käsittelyä varten. Mukana on oltava vähintään maksukuitti rekisteröintimaksusta (30€ / maksuviite 11002) sekä kissan mikrosirutustodistus, josta pitää näkyä mahdollisimman yksityiskohtaisesti sekä kissan että mikrosirutuksen tiedot.

Kohderodulliselle noviisirekisteröinnille ei ole alaikärajaa. On tärkeää huomioida, että kohderotu määrittelee sen, minkä rodun kasvatukseen kissalle voi anoa astutuslupia. Kasvatuslupia voidaan anoa myös sisarrotujen kasvatukseen. Kissan rekisteröintiä varten sen väritiedot on ilmoitettava lomakkeessa mahdollisimman kattavasti, joten on suositeltavaa tarkistaa kohderodun standardista ja FIFen EMS-koodilistasta rotukohtaisesti vaadittavat EMS-kooditiedot. Molemmat löytyvät FIFen kotisivuilta osoitteesta www.fifeweb.org

Kissaliitossa noviisina voidaan rekisteröidä eurooppalaisia, manxeja, cymricejä, sokokeja, siperiankissoja, neva masqueradeja ja kuriilien bobtaileja sekä 26.03.2016 alkaen myös turkkilaisia vaneja.

Käytäntö on, että Kissaliitto ei rekisteröi kahta saman nimistä noviisia, joten tarkista haluamasi nimen käytettävyys rotukirjaajalta etukäteen sähköpostitse.

Rotukirjaaja pyytää tarvittaessa täydennyksiä rekisteröintiin liittyen sääntömääräisesti kerran. Kun rekisteröinti on ok, rotukirjaaja rekisteröi kissan RX-rekisteriin sääntökohdan 9.2.2 mukaisesti karvanpituutensa mukaisesti kohderodullisena hyväksymättömänä pitkä- tai lyhytkarvana.

Esim:
XSH n (EUR)
musta hyväksymätön lyhytkarva (kohderotuna eurooppalainen) rek nro FI SK RX 123456789


XLH a 23 51 (CYM)
sinitiikeri rumpy hyväksymätön pitkäkarva (kohderotuna cymric) rek nro FI SRK RX 234567890

Kohderodullisena rekisteröidyllä noviisilla on oikeus osallistua näyttelyyn ainoastaan noviisiluokassa.

 Noviisirekisteröinnin 2. taso eli rekisteröinti kohderotuun

Kissa, joka on rekisteröity 1. tason mukaisesti kohderodullisena, voidaan uudelleen rekisteröidä kohderotuunsa, mikäli se täyttää rekisteröintisääntöjen kohdassa 9.2.3 mainitut edellytykset.

Noviisiluokkaan 13a kissa voi osallistua ainoastaan kerran. Omistaja voi ilmoittaa kissan noviisiluokkaan, kun se on näyttelypäivänä vähintään 10kk ikäinen. Näyttelysihteerin on tarkistettava, että noviisiluokkaan osallistuvalla kissalla on Kissaliiton rekisterinumero ja pyydettävä rotukirjaajalta tuomareille lähete arvostelua varten.

Mikäli kissan luokassa 13a arvostelevat tuomarit katsovat sen täyttävän kohderoturekisteröinnin ehdot, kissa voidaan RR-rekisteröidä kohderotuunsa. Sitä varten omistajan pitää toimittaa rotukirjaajalle kissan alkuperäinen rekisterikirja sekä kuitti muutosrekisteröintimaksusta (11€ / maksuviite 11002). Sääntömääräisesti näyttelysihteeri toimittaa kissaa koskevat näyttelyn paperit viipymättä rotukirjaajalle.

Esim:
XSH n (EUR)
musta hyväksymätön lyhytkarva (kohderotuna eurooppalainen) rek nro FI SK RX 123456789
-> EUR n
musta eurooppalainen, rek nro FI SRK RX 123456789 RR

XLH a 23 51 (CYM)
sinitiikeri rumpy hyväksymätön pitkäkarva (kohderotuna cymric) rek nro FI SRK RX 234567890
-> CYM a 23 51
sinitiikeri rumpy cymric, rek nro FI SRK RX 234567890 RR

Kohderotuunsa RR-rekisteröidyllä noviisilla on näyttelyoikeudet ja se voi siis normaalisti kerätä sertifikaatteja ja sen myötä saavuttaa titteleitä.

Kissa voi osallistua normaaliarvosteluun jo samana päivänä luokan 13a jälkeen, mikäli se on määräaikaan mennessä siihen ilmoitettu.

On huomioitava, että näyttelyoikeuksista huolimatta RR-rekisteröidyn noviisin kasvatuskäyttöön vaaditaan kuitenkin aina FIFe-sääntöjen mukaisesti rotutoimikunnan myöntämä lupa.

 Noviisien jälkeläisten rekisteröinti

01.01.2016 alkaen rekisteröityjen noviisien siitoskäyttöön vaaditaan aina rotutoimikunnan etukäteen myöntämä lupa.

 

Jos kasvatukseen käytetään kohderodullisena rekisteröityä noviisia (1. taso), niin myös sen jälkeläiset rekisteröidään kohderodullisina sääntökohdan 9.1.2 mukaisesti. Rotutoimikunnan lähetteellä pennut voidaan uudelleen rekisteröidä kohderotuunsa rekisteröintisääntöjen kohdan 9.1.3 mukaisesti. Alaikäraja osallistumiselle luokkaan 13b on 4kk.

Luokan 13b kautta RR-rekisteröityjä kissoja saa käyttää kasvatukseen normaalisti kohderotunsa sääntöjen puitteissa.

 

Jos kasvatukseen käytetään kohderotuunsa rekisteröityä noviisia (2. taso), niin jälkeläiset rekisteröidään suoraan kohderotuunsa.