Kissojen DNA-pankki

Kaikki mukaan kissojen DNA-pankkikeräykseen

Kuten prof. Hannes Lohen alustamassa tiedotustilaisuudessa sekä Kissa-lehdessä 2/2008 on tullut esille, kissoille ollaan perustamassa samanlaista DNA-pankkia, kuin mitä koirilla on. Tavoitteena olisi saada pankkiin mahdollisimman laaja ja kattava määrä kissanäytteitä erilaisia perinnöllisiä sairauksia ja ominaisuuksia käsitteleviä geenitutkimuksia sekä kissojen lois- ja virussairaustutkimuksia varten.

Projektin tuloksena toivotaan saatavan mahdollisimman moneen sairauteen DNA-testejä, jolloin sopivien siitoskissojen valinnalla kyettäisiin karsimaan rodussa esiintyviä sairauksia ja tuottamaan terveempiä pentuja. Tavoitteena on myös rotujen monimuotoisuuden kartoittaminen. Luonnon valintamekanismit pyrkivät välttämään sukusiitosta, koska sen seurauksena mm. tautien vastustuskykyyn vaikuttavien geenien monimuotoisuus vähenee. Monimuotoisuustutkimusta voidaan käyttää myös jalostuksen apuna. Kun tarkistetaan, että kasvatukseen käytettävillä kissoilla on mahdollisimman erilaiset geeniyhdistelmät, voidaan varmistaa monimuotoisuuden ja vastustuskyvyn säilyminen myös seuraavissa sukupolvissa.

Koirista on muutaman vuoden ajan kerätty aktiivisesti näytteitä DNA-pankkiin ja keräys on alkanut tuottaa jo ensimmäisiä geenilöytöjä. Koirilla tarkemmat tiedot käynnissä olevista tutkimuksista ja näytteenotto-ohjeista löytyvät keskitetysti www.kissangeenit.fi –internet-sivustolta. Tutkimusryhmän tarkoituksena onkin perustaa kissoille vastaava sivusto: www.kissangeenit.fi.

Mistä kissoista näyte DNA-pankkiin?

Kuten näytelomakkeesta (liitteenä) käy ilmi, prof. Lohen tutkimusryhmä haluaa näytteitä hyvin monenlaisia sairauksia sairastavista kissoista. Niinpä, jos kissallasi on jokin sairaus tai poikkeama, sen näyte on erittäin arvokasta DNA-pankkimateriaalia.

Sairaiden kissojen vertailuryhmäksi sopivat vanhat, mutta terveet kissat. Jos kissasi on yli 10-vuotias ja terve, sen näyte haluttaisiin ehdottomasti DNA-pankkiin. Tietenkin, jos kissa sairastuu myöhemmin, tieto tästä tulee päivittää tutkimusryhmälle.

Tutkimuksen kannalta olisi hyvä, jos sairaan kissan terveestä täyssisaruksesta saataisiin myös verinäyte. (Sen ei välttämättä tarvitse olla samasta pentueesta, kunhan on samasta yhdistelmästä.) Tutkimusta edesauttavat myös vanhempien verinäytteet terveystietoineen.

Vaikka kissasi olisi nuori ja täysin terve, sen näyte on myös tervetullut DNA-pankkiin. Näitä näytteitä voidaan hyödyntää monimuotoisuustutkimuksissa. Jos kissa sairastuu myöhemmin, tutkimusryhmälle pitää muistaa päivittää kissan terveystiedot.

Mitä DNA-pankkiin lähetetään?

DNA-pankkia varten kissoista tarvitaan mieluiten 5 ml:n verinäyte EDTA-putkeen. Kaikilta kissoilta ei kuitenkaan saada otetuksi näin paljoa verta, joten 2-3 ml:n määrä on myös hyvä tulos. Jos kissasta saadaan alle 2 ml verta, sekin kannattaa kuitenkin lähettää. Pienikin näyte on parempi kuin ei näytettä lainkaan. Näytteen lisäksi tarvitaan kopio rekisterikirjan sukutaulusivusta sekä erillinen näytteenottolomake (löytyy Kissaliiton lomakkeet-sivulta). Jos kissa on käynyt eläinlääkärin hoidossa, mukaan toivotaan myös potilaskertomusten kopioita. Potilaskertomusten tiedot ovat tärkeitä, jotta saadaan lisätietoa diagnoosin luotettavuudesta.

Jos kissaa on käytetty tai aiotaan käyttää siitoksessa ja sillä on mikrosirutunniste, pyytäkää varmuuden vuoksi eläinlääkärin allekirjoitus myös Kissaliiton ’Eläinlääkärintodistus verinäytteen/poskisolunäytteen ottamisesta’-lomakkeeseen. Jos sairauteen saadaan kehitettyä DNA-testi, saamanne testitulos on tällöin virallinen ja liiton hyväksymä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tuloksia voi joutua odottelemaan pitkään, jopa vuosia. Tämä lomake ei ole pakollinen eikä sitä lähetetä toistaiseksi minnekään, vaan se odottaa ”pöytälaatikossa” mahdollisia tuloksia.

Rahoitus

Koirilla näytteenoton kustannukset tulevat omistajan itsensä maksettavaksi. Tosin rotujärjestöt ovat järjestäneet näyttelyiden ja erilaisten tapahtuminen yhteydessä joukkonäytteenottotilaisuuksia, joissa verinäytteen voi saada halvemmalla – tai jopa ilmaiseksi.

Vaikka näytteenotto aiheuttaa hieman kustannuksia omistajalle, kannattaa muistaa, että hän saa tällä varsin edullisella hinnalla kuitenkin omaa kissaansa koskevia tietoja sitä mukaa, kuin uusia geenitestejä saadaan kehitettyä. Projekti koetaan tärkeäksi ja Suomen Kissaliitto onkin kevään liittokokouksessa myöntänyt prof. Hannes Lohen kissojen geenipankkiprojektia varten 5000 euroa.

Geenitutkimus on kuitenkin hyvin kallista ja varsinainen tutkimusrahoitus tulee useimmiten kansainvälisten yhteistyöprojektien kautta. Esimerkiksi EU tukee koirien geenitutkimusta 12 milj. eurolla neljän vuoden aikana. Tästä miljoona euroa saatiin Hannes Lohen tutkimusryhmälle koirien epilepsiatutkimusta varten.

Näytteitä keräämällä projekteja rakennetaan kuitenkin ”hakukuntoon”. Rahoitusta on helpompi saada, kun tutkimuksen tarvitsema DNA-materiaali on valmiiksi kerättynä.

Näytteenotto käytännössä

Kissojen näytteenotto ei välttämättä suju yhtä helposti kuin koirien, joten joukkonäytteenotot ovat vasta suunnitteilla. Niistä tiedotetaan tarkemmin aikanaan liiton/yhdistysten sivuilla. Tällä hetkellä näytteenotto käy kätevimmin oman eläinlääkärin luona rokotuksen tms. käynnin yhteydessä.

Lopetustapauksessa verinäytteen saaminen sairaasta kissasta on erityisen tärkeää, jotta emme menetä iäksi arvokasta tutkimusmateriaalia. Jos pentu syntyy kuolleena tai kissa kuolee, eikä siitä saada verinäytettä, näytteeksi kelpaa myös esim. korvapala, jonka voi lähettää tutkimusryhmälle esim. minigrip-pussissa kirjekuoressa. Korvapalan ottaminen saattaa tuntua ajatuksena pahalta, mutta joillakin eläimillä korvat lovetaan kuitenkin elävänä jopa ilman puudutusta. Asian ajattelua ehkä helpottaa se, että rakas ystävämme voi näin tehdä vielä viimeisen palveluksen muille kissatovereilleen.

Suurin osa eläinlääkäriasemista huolehtii näytteen postituksesta ja omistajan tehtävänä on vain tarkistaa, että kuoreen tulevat mukaan kaikki tarvittavat paperit. Jos asema ei kuitenkaan postita lähetystä, sen voi myös itse lähettää välittömästi tavallisessa postissa huoneenlämpöisenä alla olevaan osoitteeseen. Mikäli näytettä ei saada heti postiin, tulisi se säilyttää jääkaappilämpötilassa postitukseen saakka (perjantaina otetut näytteet viikonlopuksi jääkaappiin ja maanantaina postiin).

Lähetysosoite

Minna Virta/Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B332a
Haartmaninkatu 8, PL63, 00014 Helsingin Yliopisto

Tietojen luottamuksellisuus

Avoimuus on ratkaisevan tärkeää, sillä vain rehellisesti kertomalla roduissa esiintyvistä sairauksista ja vioista saadaan kissojen yleistä terveyttä ja hyvinvointia vietyä eteenpäin. Tutkimusryhmän keräämät yksittäisten kissojen tiedot ovat kuitenkin luottamuksellisia, eikä niitä kerrota eteenpäin esim. rotujärjestöille, ellei omistaja anna tähän lupaa. Kissan ja omistajan tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan ainoastaan tutkimuskäyttöä varten. Saman kissan näytettä voidaan käyttää moniin erilaisiin geenitutkimusprojekteihin.

Lisäkysymyksissä voitte ottaa yhteyttä rotujärjestönne DNA-yhdyshenkilöön tai Kissaliiton DNA-pankin yhteyshenkilöön, Jaana Tähtiseen.

Jaana Tähtinen
Suomen Kissaliiton DNA-pankkiprojektin yhteyshenkilö
jaana.tahtinen( at )kissaliitto.fi
0400-765 023 (ilt.)