Valitse sivu

Päätökset

Täältä voit lukea tiivistelmät hallituksen pöytäkirjoista

 

Vuosi 2018

Kokous 7/2018
– Hallitus kokoontui Skypen välityksellä 7.8.2018
– Ilmoitusasioissa käsiteltiin negatiiviset sienitulokset PIROK:n ja POROK:n näyttelyistä, postiin tehty reklamaatio sekä heinäkuussa tehdyt rekisteröinnit (450kpl)
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2018 pöytäkirja
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat
– Käytiin läpi toimiston ajankohtaiset asiat
– Käytiin läpi Kissa-lehden vuoden 2018 aikataulu
– Toiminnan kehittämisasioissa käsiteltiin rotujen terveyden tavoiteohjelmien statusta, mikrosirurekisteriä ja Kissaliiton sääntömuutoksia
– Tuomarioppilas- ja tuomariasioissa käsiteltiin tuomarin anomus aloittaa kategoria 2 opinnot. Sekä merkittiin tiedoksi hyväksytysti suoritettu tuomaritutkinto.
– Toimikuntien asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Näyttely ja esittelynäyttelyasioissa käsiteltiin erikoislupa-anomuksia Satakissalta liittyen tuomarihäkkien määrään ja paneelin pitämistä omistajakantoisena, kumpikin anomus hylättiin. Hyväksyttiin RUROK 25.-26.8.2018 näyttelypaikaksi Vantaa, URK näyttelypäivien muutos 28.-29.9.2019 -> 9.-10.11.2019, sekä Satakissan 2.-3.2.2019 näyttelypaikaksi Pori ja että näyttely on ns. kahden sertin näyttely, ja Satakissan syksyn 2019 näyttely hyväksyttiin pidettäväksi Porissa Drive-In näyttelynä.
– Kurssiasioissa hyväksyttiin ISROK:n anomus järjestää Kissojen värit – kurssi sunnuntaina 26.8.2018.
– WW18 asioissa käytiin läpi WW-tuotteita, WW-asioiden yhteistyökokousta, vastuuhenkilöiden kokousmuistiota, maksupäätteiden hankintaa, tuomareiden arvostelutehtäviä, sekä muita juoksevia asioita.
–  Suomen Kissaliitto osallistuu selvitykseen virallisen koira- ja kissarekisterin perustamisesta suomeen, kokous aiheesta pidetään 14.8.2018
– Muissa asioissa käsiteltiin sponsorointipyyntöä, NRR ja Kissaliiton välisen kokouksen kokousmuistiota sekä käsiteltiin kaksi valitusta RTK:n päätöksistä jotka hallitus on vahvistanut.

Kokous 6/2018
– Hallitus kokoontui Tampereella tiistaina 12.6.2018
– Ilmoitusasioissa käsiteltiin negatiiviset sienitulokset TUROK:n ja RUROK:n näyttelyistä, Latvian valtuutuksen Suomen Kissaliitolle GA:han, rekisteröintimäärät toukokuussa (400kpl, joista tuonteja 21 kpl), tuomarin non-FIFe näyttelyt Viroon ja Italiaan, sekä HESY:ltä tulleen ilotulitteiden yksityiskäytön rajoittamiseksi aloitettu kansalaisaloite ja status
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/2018 pöytäkirja
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat
– Käytiin läpi toimiston ajankohtaiset asiat
– Käytiin läpi Kissa-lehden vuoden 2018 aikataulu
– Toiminnan kehittämisasioissa käsiteltiin kissalaneuvojan ohjeistusta – Kissa-lehteen on tulossa juttu aiheesta, rotujulistetta, rotujen terveyden tavoiteohjelmia, kasvattajanimimuutoksia, PRA-tulkintaohjetta ja Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnon aloituskokousta.
– Tuomarioppilas- ja tuomariasioissa käsiteltiin tuomarin anomus aloittaa kategoria 1 – ryhmä A opinnot.
– Toimikuntien asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja ja päivitettyä kissanomistajan opasta, sekä merkittiin tiedoksi RTK:n sihteerin vaihtuminen
– Näyttely ja esittelynäyttelyasioissa hyväksyttiin POH-KIS anomus järjestää 9.-10.3.2019 näyttely 2 sertiä/päivä periaatteella Kokkolassa.  SUROK anomus järjestää kahden sertin näyttely 25.1.2020, joista tulisi toinen serti Helsinki-Tallinnan välillä ulkomaisena sertinä jätettiin odottamaan Felix:n vastausta.
– WW18 asioissa käytiin läpi kuvaajien sopimuksia, WW-tuotteita, painotuotteita, WS2018 – kauppaa, WW-asioiden yhteistyökokousta, pääsylippujen ennakkomyyntiä ja vakuutusasioita.
– Merkittiin tiedoksi pääkäyttäjän neuvottelu GDPR – muutoksista Omakissan toimittajan kanssa
– Suomen Kissaliitto järjesti yhteistyökokouksen 7.6.2018 Helsingissä Norjan NRR:n kanssa liittyen Omakissaan

Kokous 5/2018
– Hallitus kokoontui Helsingissä välityksellä tiistaina 8.5.2018
– Ilmoitusasioissa käsiteltiin tuomarin hyväksytty non-FIFe näyttely 16.-17.2.2019 Shangaihin Kiinaan, KES-KIS negatiiviset sienitulokset 24.-25.3.2018 näyttelystä sekä SUROK:n assistentti- ja genetiikka kurssit syksyltä jotka jouduttiin perumaan
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2018 pöytäkirja
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat ja päätettiin hankkia rahastonhoitajalle luottokortti
– Käytiin läpi toimiston ajankohtaiset asiat, päätettiin vaihtaa toimiston laajakaista nopeampaan
– Käytiin läpi Kissa-lehden vuoden 2018 aikataulu
– Toiminnan kehittämisasioissa käsiteltiin kissalaneuvojan ohjeistusta – Kissa-lehteen on tulossa juttu aiheesta, fyysistä kehittämisseminaaria, joka jouduttiin perumaan vähäisen osanoton vuoksi, kissanomistajan oppaan päivitystä- RTK ja TKT ovat päivittäneet sen osaltaan, kotisivujen tilan nostoa sekä Arokanto-hakemuksen julkaisua.
– Toimikuntien asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Näyttely ja esittelynäyttelyasioissa hyväksyttiin seuraavat näyttelyanomukset: KES-KIS Pieksämäki 4.-5.8.2018, PIROK:n näyttelyviikonlopun muutos 18.-19.5.2019:sta 25.-26.5.2019, YK ilmoitti vuoden 2019 näyttelyiden paikaksi Hartolan, ERY-SYD anoi lupaa käyttää näyttelyssään 14.-15.9.2019 non-FIFe tuomaria, hakemus laitetaan FIFe:lle eteenpäin.
– Hyväksyttiin PIROK:n anomus järjestää kasvattajan jatkokurssi 29.9.2018 Tampereella.
– WW18 asioissa käytiin läpi kuvaajien sopimuksia, vakuutuksia, WW-tuotteita, budjettia, luetteloa ja vastuuhenkilöiden kokousmuistiota.
– Suunniteltiin NRR:n kanssa yhteistyökokousta Omakissa-asioihin liittyen
– Muissa asioissa käsiteltiin FIFe-asioiden kokousta, kokous pidetään 15.5.2018 Tampereella. Merkittiin tiedoksi YLE:n kirjoitus ylityypityksestä.

Kokous 4/2018
– Hallitus kokoontui skypen välityksellä tiistaina 17.4.2018
– Ilmoitusasioissa käsiteltiin  Valtioneuvoston harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaan valitsema kissatoiminnan edustaja Veikko Saarela ja tuomareiden non-FIFe näyttelyt 26.-27.5.2018 Shangaissa Kiinassa ja 9.-10.6.2018 Joliettessa Kanadassa
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/2018 pöytäkirja
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat
– Käytiin läpi toimiston ajankohtaiset asiat, toimistolla on aloittamassa henkilö työharjoittelussa
– Käytiin läpi Kissa-lehden vuoden 2018 aikataulu
– Toiminnan kehittämisasioissa käsiteltiin kissalaneuvojan ohjeistusta – Kissaliiton edustajat olivat vierailulla Kennelliitossa, rotujulistetta johon kaikki kuvat ja taittaja on nyt kasassa, fyysistä kehittämisseminaaria, joka järjestetään 25.4.2018 Turussa, kissanomistajan oppaan päivitystä- RTK ja TKT ovat päivittäneet sen osaltaan, sekä tori.fi:n kanssa pidettyä palaveria kissojen myynnistä.
– Tuomarioppilasasioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin tuomaritutkintoanomus
– Toimikuntien asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Näyttely ja esittelynäyttelyasioissa hyväksyttiin seuraavat näyttelyanomukset: RUROK 28.-29.3.2020 paikka avoin, ERY-SYD 8.-9.6.2019 paikka Helsinki, 14.-15.9.2019, paikka NFY, 9.-10.5.2020, paikkana Lahti, 1.-2.8.2020, paikkana Helsinki. Lisäksi YK ilmoittaa 13.-14.10.2018 näyttelypaikaksi Hartolan ja ERY-SYD:lle myönnettiin näyttely 22.-23.9.2018 pidettäväksi Drive-In näyttelynä.
– Kurssiasioita ei tällä kertaa ollut käsiteltävänä.
– WW18 asioissa käytiin läpi kuvaajien sopimuksia, hotellihuoneiden jakoa toimihenkilöille ja tuomareille, sponsoriasioita, WW-tuotteita ja sopimusta CatShow toteutuksesta.
– Käsiteltiin tulevaa tietosuoja-asetusta
– Merkattiin tiedoksi PIROK:n halukkuus järjestää trimmauskoulutus.
– Muissa asioissa käsiteltiin FIFe-asioiden kokousta, kokous pidetään 15.5.2018 Tampereella. Merkittiin tiedoksi FIFe:n tuomarioppilasseminaari joka peruttiin Suomelta, ja Romaniassa korvaavassa järjestetyssä seminaarissa oli paikalla vain viisi oppilasta joista neljä oli Suomesta. Lisäksi mietittiin FIFe-ehdotuksia syksyn liittokokoukselle ja NRR:n kanssa pidettävää yhteistyökokousta liittyen Omakissaan.

Kokous 3/2018
– Hallitus kokoontui Tampereella 13.3.2018
– Ilmoitusasioissa käsiteltiin FIFe:ltä tullut hyväksyntä kutsua non-FIFe tuomarit SUROK:n vuoden 2019 näyttelyihin, FIFe:n ilmoitus, ettei WCF tuomareita tulla hyväksymään FIFe näyttelyihin, sekä ARCCA yhdistyksen kirje FIFe:lle ja muille yhdistyksille.
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/2018 pöytäkirja
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat
– Käytiin läpi toimiston ajankohtaiset asiat
– Käytiin läpi Kissa-lehden vuoden 2018 aikataulu
– Toiminnan kehittämisasioissa käsiteltiin kissalaneuvojan ohjeistusta, rotujulistetta, kehittämisseminaaria, kissanomistajan oppaan päivitystä, Arokanto palkintoa ja Omakissan tilannetta.
– Tuomarioppilasasioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin tuomarioppilasanomus
– Toimikuntien asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Näyttely ja esittelynäyttelyasioissa hyväksyttiin seuraavat näyttelyanomukset: ISROK anoo seuraavia näyttelypäiviä, paikka Kuopio: 13.-14.7.2019, 30.11.-1.12.2019 11.-12.7.2020, 28.-29.11.2020, 10.-11.7.2021, 4.-5.12.2021, 11.-12.6.2022, 3.-4.12.2022, 10.-11.6.2023, 2.-3.12.2023, 15.-16.6.2024, 30.11.-1.12.2024, 14.-15.6.2025, 6.-7.12.2025 ja POROK:lle, paikkana Kempele: 14.-15.12.2019, 12.-13.12.2020, 11.-12.12.2021, 10.-11.12.2022, 09.-10.12.2023, 14.-15.12.2024, 05.-06.07.2025, 13.-14.12.2025, 04.-05.07.2026, 12.-13.12.2026, 03.-04.07.2027, 11.-12.12.2027
– Kasvattajakurssi-asioissa hyväksyttiin SUROK:lle assistentti- ja genetiikan syventävä kurssi viikonlopulle 15.-16.9.2018. Seuraava sähköinen kasvattajakurssi pidetään 16.-29.4.2018.
– WW18 asioissa käytiin läpi tämän vastuuhenkilöiden kokousmuistio, kuvaajien sopimukset sekä myyntiin tilatut tuotteet.
– Käsiteltiin tulevaa tietosuoja-asetusta
– Käytiin läpi Vuoden Kissa 2017 palkinnan järjestelyitä
– Käytiin läpi liittokokousasioita, kevään liittokokous pidetään Helsingissä Ravintola Töölö 49:ssä lauantaina 17.3.2018
– Käsiteltiin myös trimmauskoulutuksen suunnittelua, ehdotuksia vuoden toimihenkilöistä tai yhdistyksistä, sekä henkilön valitusta annetusta sanktiosta.

Kokous 2/2018
– Hallitus kokoontui Helsingissä 13.2.2018
– Ilmoitusasioissa käsiteltiin Satu Hämäläisen jatko edustajana Kennelliiton Eläinsuojelutyöryhmässä, tuomarin hyväksytty non-FIFe näyttely 2.-3.6.2018 Hongkongissa, Veikko Saarelan jatko edustajana MMM alaisessa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnossa, ISROK (2.-3.12.2017) näyttelyn sienitulokset, jotka kaikki olivat negatiivisia, sekä Felis Danican kiinnostus Omakissa-järjestelmästä.
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/2018 pöytäkirja
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat ja tilinpäätös vuodelta 2017.
– Merkittiin tiedoksi toimistolla tehty työpaikkaselvitys
– Käytiin läpi Kissa-lehden vuoden 2018 aikataulu
– Toiminnan kehittämisasioissa käsiteltiin kissalaneuvojan ohjeistusta, kissaliiton kokeneen kasvattajan huomionosoitusta, rotuesittelyvideota, rotujulistetta, kehittämisseminaaria, nuorten aktivoimista toimintaan mukaan sekä Omakissan jäsenrekisteri asioita.
– Tuomarioppilasasioissa käsiteltiin FIFe:n perumaa tuomarioppilasseminaaria.
– Toimikuntien asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Näyttely ja esittelynäyttelyasioissa vahvistettiin näyttelypaikka-anomus URK:lta Syksylle Askolaan, hyväksyttiin URK:n näyttelypaikaksi Helsinki seuraaville näyttelyille: 2.-3.3.2019, 28.-29.9.2019, 7.-8.3.2020     ja 10.-11.10.2020, hyväksyttiin SUROK 26.-27.1.2019 näyttelypaikaksi Hämeenlinna, hyväksyttiin RUROK 21.-22.4.2018 näyttelypaikaksi Helsinki. SUROK ja URK anoo lupaa käyttää non-FIFe tuomareita näyttelyissään vuonna 2019, päätettiin lähettää anomukset eteenpäin FIFe:lle.
– Kasvattajakurssi-asioissa hyväksyttiin POROK:lle genetiikkakurssi 27.5.2018 Ouluun.
– WW18 asioissa käytiin läpi tämän hetkiset myyntiosastot ja sponsorit, mainostilan myynti FB/kotisivuille, toimihenkilöille tarvittavat hotellihuoneet, sähköiset sovellukset Catshow portaalin kautta, kuvaajien tarjouksia, sekä liittokokoukselle esitettävää lisäbudjettia WW:n tekniikkaa varten.
– Käsiteltiin tulevaa tietosuoja-asetusta
–  Käsiteltiin eläintenhyvinvointilakiin tulleita kommentteja ja päätettiin tehdä lausunto yhdistyksiltä ja toimikunnilta tulleiden kommenttien perusteella.
– Käytiin läpi Vuoden Kissa 2017 palkinnan järjestelyitä
– Käytiin läpi liittokokousasioita, kevään liittokokous pidetään Helsingissä Ravintola Töölö 49:ssä lauantaina 17.3.2018
– Käsiteltiin myös trimmauskoulutuksen suunnittelua, kennelliiton yhteistyötapaamista, ehdotuksia vuoden toimihenkilöistä, yhdistyksistä tai sankarikissoista, valitusta näytteilleasettajan toiminnasta, PAAG:ista, valitusta RTK:n päätöksestä, Vetladies sponsorointipyyntöä, kansalaisaloitetta ilotulitteiden yksityiskäytön rajoittamiseksi ja yksityishenkilön valitusta rotuyhdistyksestä.

 Kokous 1/2018
– Hallitus kokoontui skypen välityksellä 16.1.2018
– Ilmoitusasioissa käsiteltiin URK (11.-12.11.2017) ja TUROK:n 25.-26.11.2017 näyttelyiden sienitulokset, jotka kaikki olivat negatiivisia. Merkittiin tiedoksi medioihin jaettu rekisteröintitiedote ja tuomarin hyväksytty non-FIFe näyttely 22.-23.9.2018 Kobessa Japanissa
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 12/2018 pöytäkirja
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat ja keskusteltiin tilinpäätöksestä, joka valmistunee tammikuun aikana.
– Päivitettiin ja hyväksyttiin toimintamalli, jonka sihteeri jakaa toimikunnille
– Käsiteltiin toimiston kokousmuistio
– Käytiin läpi Kissa-lehden vuoden 2018 aikataulu
– Toiminnan kehittämisasioissa käsiteltiin kissalaneuvojan ohjeistusta, kissaliiton kokeneen kasvattajan huomionosoitusta, rotuesittelyvideota, rotujulistetta, kehittämisseminaaria, kotisivujen ylläpitäjää ja rekisterikirjan merkintöjä
– Tuomariasioissa käsiteltiin tulleita tuomarioppilasavustushakemuksia, tuomariseminaaria ja tuomarin tutkintohakemusta
– Toimikuntien asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Näyttely ja esittelynäyttelyasioissa käsiteltiin näyttelypaikka-anomus URK:lta Askolaan, anomus jäi vielä hyväksymättä, koska sääntöjen mukainen etäisyys URK:n ja ERY-SYD:n välillä ei täyty. Liitto päätti kysyä ERY-SYD:ltä onko yhdistykselle ok järjestää näyttely vaikka raja ei täyty. Lisäksi hyväksyttiin PIROK:n näyttelypäivien muutosanomus syksylle (uusi päivämäärä 1.-2.9.2018) ja esittelynäyttely American Curlit ry:lle 18.3.2018 Forssaan
– Kasvattajakurssi asioissa merkittiin tiedoksi 15.1.2018 alkanut sähköinen kasvattajakurssi
– WW18 asioissa käsiteltiin tuotetarjouksia (tuotteita myytäväksi näyttelyyn ja Kissaliiton shoppiin), sähköisiä näyttelysovelluksia (päätettiin että toteutetaan kolmannen osapuolen ratkaisulla) ja valokuvaajien/livestreamin tarjouksia.
– Käsiteltiin jäsenyhdistyksen valitus Omakissaan liittyvistä asioista
– Käsiteltiin tulevaa tietosuoja-asetusta
–  Käsiteltiin eläintenhyvinvointilakiin tulleita kommentteja ja päätettiin tehdä lausunto yhdistyksiltä ja toimikunnilta tulleiden kommenttien perusteella
– Käytiin läpi Vuoden Kissa 2017 palkinnan järjestelyitä ja valittiin vastuuhenkilöt
– Käytiin läpi liittokokousasioita, kevään liittokokous pidetään Helsingissä Ravintola Töölö 49:ssä lauantaina 17.3.2018
– Käsiteltiin myös trimmauskoulutuksen suunnittelua, kennelliiton yhteistyötapaamista, FIFe-kokousehdotuksia, TKT:n lausuntoa Seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnalle, mainostamista Våra Kattenissa, virallista DNA-näytteenottajaa, sekä yhdistyksen valitusta näytteilleasettajasta.

Vuosi 2017

Kokous 12/2017
– Kokous pidettiin Skypellä 4.12.2017.
– Ilmoitusasiat:
o Ykköskissat näyttelyn 14.-15.10.2017 sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
o Kirjattiin tiedoksi, että on tullut Kissojen uusi käyttäytymis- ja persoonallisuuskyselyyn
kutsu, ohjattu TKT:lle
– Kokouksessa käytiin läpi hallituksen jäsenten toimenkuvat, sekä toimialojen vastuuhenkilöt
hallituksessa.
– Päätettiin matka- ja pöytäkirjakorvauksista sekä laskutusajankohdista.
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, Kissaliiton kehittämisasioita, tuomariasioita sekä hyväksyttiin
toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin näyttely- ja esittelynäyttelyanomuksia.
– Käytiin läpi järjestelyt Vuoden kissojen palkitsemista varten.
– Lopuksi käytiin läpi muita asioita.
Kokous 11/2017
– Kokous pidettiin Helsingissä 21.11.2017.
– Kokouksessa käsiteltiin ainoastaan WW2018 asioita, kuten vastuuhenkilöiden kokousmuistiot,
sponsoriasiat, budjettiasiat, illallisen järjestäminen, valokuvaus, Omakissan toiminta, näyttelyn
juontajat ja mainosasiat.
Kokous 10/2017
– Kokous pidettiin Skypellä 9.11.2017.
– Ilmoitusasiat:
o POROK peruu genetiikan kurssin 18.11.2017
o Kirjattiin tiedoksi Venäjän ARCCA:ssa muutoksia hallituksessa sekä jäsenyhdistyksissä, tällä
hetkellä ARCCA:n (FIFe) alaisia yhdistykset ovat:
1. ASTARTA
2. DONCAT’S
3.FELIDAE
4. ZODIAK
5. KITEZH
6. KADIS
7. LATONA-SOCHI
8. ST-PETERSBURG’S CAT-CLUB
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, Kissa-lehden asioita, Kissaliiton kehittämisasioita,
tuomariasioita sekä hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin näyttely- ja esittelynäyttelyanomuksia.
– Lopuksi käytiin läpi muita asioita, kuten WW2018 illallispaikka ja trimmauspäivän järjestäminen
Kokous 9/2017
– Kokous pidettiin Hyvinkäällä 3.10.2017.
– Ilmoitusasiat:
o POH-KIS 12.-13.8.2017 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia
o ERY-SYD 5.-6.8.2017 näyttelyn sienitulokset: 1 kpl negatiivisia tuloksia
o RUROK 26.-27.8.2017 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
o Kirjattiin tiedoksi tuomarin tuleva non-FIFe näyttely
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, Kissaliiton kehittämisasioita, tuomariasioita sekä hyväksyttiin
toimikuntien pöytäkirjoja. Uusi rotukirjaaja on aloittanut Kissaliiton toimistolla.
– Hyväksyttiin näyttely- ja esittelynäyttelyanomuksia.
– Käytiin läpi WW2018 asioita
– Vuoden Kissat 2017 palkitaan KES-KIS näyttelyssä maaliskuussa
– Tulevat muutokset nykyiseen tietosuoja-asetukseen on otettu työnalle
– Lopuksi käytiin läpi muita asioita
Kokous 8/2017
– Kokous pidettiin Skypellä 7.9.2017.
– Ilmoitusasiat:
o POROK 1.-2.7.2017 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia
o KES-KIS 8.-9.7.2017 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
o SUROK 22.-23.7.2017 näyttelyn sienitulokset: 7 kpl negatiivisia tuloksia
o Kirjattiin tiedoksi tuomarin tuleva non-FIFe näyttely
o Kirjattiin tiedoksi, että FIFe GA2017 pöytäkirja on saapunut
o Kirjattiin tiedoksi, että Venäjän ARCCA on ilmoittanut heidän yhdistyksensä tulleen
kaapatuksi
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, Kissaliiton kehittämisasioita, tuomariasioita sekä hyväksyttiin
toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin näyttely- ja esittelynäyttelyanomuksia.
– Käytiin läpi WW2018 asioita
– Käytiin läpi liittokokousasioita
– Lopuksi käytiin läpi muita asioita
Kokous 7/2017
– Kokous pidettiin Tampereella 8.8.2017.
– Ilmoitusasiat:
o TUROK 8.-9.4.2017 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia
o PIROK 20.-21.5.2017 näyttelyn sienitulokset: 9 kpl negatiivisia tuloksia
o YK 6.-7.5.2017 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
o ERY-SYD 10.-11.6.2017 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
o ISROK 17.-18.6.2017 näyttelyn sienitulokset: 2 kpl negatiivisia tuloksia
o Rekisteröintejä tammi-kesäkuussa yhteensä 2033 kpl
o Kirjattiin tiedoksi tuomarin tuleva non-FIFe näyttely
o Kirjattiin tiedoksi Kennelliiton kanssa sovittu tapaaminen 4.10.2017, sekä Kissaseminaarin
suunnittelukokous 17.8.2017
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, Kissaliiton kehittämisasioita, tuomariasioita sekä hyväksyttiin
toimikuntien pöytäkirjoja. Päätettiin, muun muassa ottaa käyttöön kokeilu päätäntävallan
delegoinnista toimikunnille.
– Hyväksyttiin näyttely- ja esittelynäyttelyanomuksia.
– Käytiin läpi WW2018 asioita
– Käytiin läpi liittokokousasioita
– Lopuksi käytiin läpi muita asioita
Kokous 6/2017
– Kokous pidettiin Skypellä 13.6.2017.
Ilmoitusasiat:
o RUROK 22. – 23.4.2017 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia.
o Rekisteröintejä toukokuussa yhteensä 361 kpl, joista tuonteja 14 kpl
o Kirjattiin tiedoksi tuomarin tuleva non-FIFe näyttely
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, Kissaliiton kehittämisasioita, tuomariasioita sekä hyväksyttiin
toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin näyttely- ja esittelynäyttelyanomuksia.
– Käytiin läpi WW2018 asioita
– Lopuksi käytiin läpi muita asioita.
Kokous 5/2017
– Kokous järjestettiin 9.5.2017 Helsingissä.
– Ilmoitusasiat:
o Kirjattiin tiedoksi tuomareiden tulevia non-FIFe -näyttelyitä.
o URK näyttelyn 4.-5.3.2017 sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia.
o Huhtikuussa rekisteröintejä yhteensä 250 kpl, joista tuonteja 12 kpl.
– Käytiin läpi raha-asiat, toimiston asiat sekä toiminnan kehittämisasiat.
– Käytiin läpi tuomarioppilasasioita.
– Hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin näyttelypäivämääriä. Hallitukselle tarjottiin mahdollisuus osallistua ensimmäistä
kertaa Moodle-ympäristössä järjestettävälle kasvattajakurssille.
– Käsiteltiin WW-asioita.
– Sovittiin Kennelliiton ja Kissaliiton yhteistapaamisen päivämää
Kokous 4/2017
– Kokous käytiin Skype-puhelun välityksellä 11.4.2017.
– Ilmoitusasiat:
o POROK näyttelyn 14.-15.1.2017 sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
o Rekisteröintejä alkuvuonna 1 067 kpl (1.1.-31.3.2017). Maaliskuussa oli rekisteröintejä 395
kpl, joista tuonteja oli 26 kpl.
– Käytiin läpi ajankohtaiset raha-asiat ja Kissaliiton kehittämisasiat.
– Hallitus päätti aloittaa selvityksen päätäntävallan mahdollisesta delegoinnista RTK:n ja NTK:n
kanssa.
– Hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin näyttelypäivämääriä, esittelynäyttelypäivämäärä ja assistenttikurssipäivämäärä.
– Käytiin läpi WW-asiat, muun muassa valittiin logon tekijätaho sekä päätettiin hankkia Liitolle
messutiski.
. Edistettiin Kennelliiton ja Kissaliiton yhteistyötapaamisen järjestymistä.
– Käytiin läpi muita asioita.
Kokous 3/2017
– Kokous pidettiin 14.3. 2017 Tampereella.
– Ilmoitusasiat:
o SUROK näyttelyn 21.-22.1.2017 sienitulokset: 7 kpl negatiivisia tuloksia.
o Kirjattiin tiedoksi tuomareiden tulevia non-FIFe -näyttelyitä. Merkittiin Maj-Britt Stein
takaisin FIFen tuomarilistalle hänen suoritettuaan täydennyskysymykset.
– Käytiin läpi raha-asiat, toimiston asiat sekä Kissaliiton toimintaa kehittävät asiat.
– Kissaliitto muisti edesmennyttä FIFe-tuomari Viljo Honkosta adressilla sekä muistokirjoituksella.
– Hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin useita näyttelypäivämääriä sekä kasvattajakurssin päivämäärät.
– Käytiin läpi WW-järjestelyjen etenemistä.
– Valittiin vuoden yhdistykseksi SER-FER ja Vuoden toimihenkilöksi Carin Sahlberg.
– Päätettiin kasvattajan elinikäisestä toimintakiellosta sekä hallitus antoi epäluottamuslauseen
jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle.
– Käytiin läpi muita asioita sekä liittokokousasioita.
Kokous 2/2017
– Kokous pidettiin 7.2.2017 Tampereella.
– Ilmoitusasiat:
– Kirjattiin tiedoksi tuomareiden tulevia non-FIFe -näyttelyitä.
o ISROK näyttelyn 3.-4.12.2016 sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia.
o TUROK näyttelyn 26.-27.11.2016 sienitulokset: 7 kpl negatiivisia tuloksia.
o RUROK näyttelyn 17.-18.12.2016 sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia.
o Tammikuun rekisteröinnit: 330 kpl yhteensä, joista tuonteja 14 kpl.
– Raha-asioissa käytiin läpi WW-budjettia.
– Käytiin läpi Kissaliiton toimintaa ja kasvattajien asioita.
– Tuomariasioissa käytiin läpi oppilasasioita.
– Hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja.
– Päätettiin hyväksyä useiden näyttelyiden ja esittelynäyttelyiden päivämäärät. Rurokille annettin
lupa järjestää huhtikuun 2017 näyttely kansainvälisenä näyttelysihteerivaihdoksen myötä.
– WW-asioissa päätettiin muun muassa luettelon ja flyerien painopaikka.
– Päätettiin solmia yhteistyö IF-vakuutusyhtiön kanssa.
• Päätettiin FIFe-asioiden kokouksesta.
Kokous 1/2017
– Kokous pidettiin Helsingissä 5.1.2017.
– Kokouksessa käytiin läpi hallituksen jäsenten toimenkuvat, sekä toimialojen vastuuhenkilöt
hallituksessa.
– Päätettiin matka- ja pöytäkirjakorvauksista sekä laskutusajankohdista.
– Hallituksen kokouskäytännöt sovittiin sekä päätettiin käyttää Dropboxia kokousmateriaalin
keräämiseen.
– Ilmoitusasiat:
o RUROK 27. – 28.8.2016 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia.
o Rekisteröintejä vuonna 2016 yhteensä 4133 kpl, joista tuonteja 280 kpl.
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, Kissaliiton kehittämisasioita, tuomariasioita sekä hyväksyttiin
toimikuntien pöytäkirjoja.
– Hyväksyttiin näyttely- ja esittelynäyttelyanomuksia.
– Käytiin läpi järjestelyt Vuoden kissojen palkitsemista varten.
– Lopuksi käytiin läpi muita asioita sekä päätettiin seuraavista kokouksista.

Vuosi 2016

12/2016, 13.12.2016 Tampere
– Hartola 8. – 9.10.2016 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
– URK 1.-2.10.2016 näyttelyn sienitulokset: 5 kpl negatiivisia tuloksia
– ERY-SYD 15.-16.10.2016 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia
– Rekisteröintejä marraskuussa yhteensä 258 kpl, joista tuonteja oli 22 kpl.
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Käytiin läpi toiminnan kehittämisasioita
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Käytiin läpi Breed Seminarin järjestämisohjeet
– Hyväksyttiin PIROK ja Suomen koratrengas ry anomus järjestää erikoisnäyttelyn ja KOR Breed BIS
lauantaina 20.5.2017
– Käsiteltiin WW18 ryhmän asioita
– Käytiin läpi sponsoriasioita
– Käytiin läpi muita asioita
11/2016, 16.11.2016 Hyvinkää
– Rekisteröintimäärät lokakuussa yhteensä 193 kpl, joista tuonteja 28 kpl.
– PIROK 3.-4.9.2016 näyttelyn sienitulokset: 6 kpl negatiivisia tuloksia
– POH-KIS 17.-18.9.2016 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
– Tuomarin Non-FIFe näyttely hyväksytty: 11.-12.3.2017, Bangkok Thaimaa
– NFO, MCO & SIB/NEM rotuseminaari järjestetään 26.11.2016 Turussa
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Toimistolla työharjoittelija 9 viikon ajan 14.11.2016 alkaen
– Käytiin läpi toiminnan kehittämisasioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin YkkösKissojen vuosien 2017 ja 2018 näyttelyiden paikaksi Hartola
– Hyväksyttiin SUROK anomus järjestää yhteistyössä SERFER kanssa EUR Breed BIS:n
Hämeenlinnassa 22.7.2017
– Hyväksyttiin SUROK anomus kasvattajan peruskurssi 11.3.2017
– Hyväksyttiin SUROK anomus Kissojen värit-kurssi 12.3.2017
– Käsiteltiin WW18 ryhmän asioita, valittiin vastuuhenkilöt WW18 näyttelyyn.
– Käytiin läpi sponsoriasioita
– Käsiteltiin kasvattajan tekemä valitus RTK:n ja Kissaliiton päätöksestä
– Käsiteltiin muita asioita
10/2016, 11.10.2016 Skype
– FIFe hyväksynyt tuomarin non-FIFe näyttelyn 21.05.2017 St. Ives, Australiassa
– Rekisteröintimäärät syyskuun loppuun mennessä: yhteensä 324 kissaa
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Käytiin läpi toiminnan kehittämisasioita
– Käsiteltiin tuomarioppilas- ja tuomariasioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin KES-KIS anomus itämaisten sisarrotujen (BAL, OLH, OSH, SIA, PEB) breed BISin
Jämsässä 8.7.2017 yhteistyössä Siam-Orient kissayhdistys ry:n kanssa.
– Hyväksyttiin URK näyttelypäivän muutosanomus: alkuperäinen myönnetty viikonloppu 7.-8.-10.2017,
uusi viikonloppu 11.-12.11.2017.
– Käytiin läpi liittokokousasioita, kevään 2017 liittokokouspäivä on 18.3.2017
– Käsiteltiin WW18 ryhmän asioita
– Käytiin läpi sponsoriasioita
– Käytiin läpi muita asioita
9/2016, 20.9.2016 Tampere
– ISROK 18. – 19.6.2016 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
– POROK 2.-3.7.2016 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia.
– PIROK 21.-22.5.2016 näyttelyn sienitulokset: 7 kpl negatiivisia tuloksia.
– SUROK 23.-24.7.2016 näyttelyn sienitulokset: 7 kpl negatiivisia tuloksia.
– KES-KIS 16.-17.7.2016 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
– Rekisteröintejä elokuun loppuun mennessä 2979 kpl
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Käytiin läpi toiminnan kehittämisasioita
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– MaineCoon yhdistys peruu esittelynäyttelyn 5.11.2016 Pieksämäellä
– Hyväksyttiin Satakissa ry kansainvälinen kissanäyttely 25-26.2.2017 Poriin
– Hyväksyttiin Pohjoinen Rotukissayhdistyksen anomus järjestää kasvattajan peruskurssi 12.11.2016
Oulussa
– Käytiin läpi liittokokousasiat ja ehdotukset
– Käsiteltiin WW18 ryhmän asioita
– Käsiteltiin muita asioita
8/2016, 2.8.2016 Helsinki
– ERY-SYD 11.-12.6.2016 näyttelyn sienitulokset: 5 kpl negatiivisia tuloksia
– FIFe hyväksynyt tuomarin non-FIFe näyttelyn 01.-02.10.2016 Taiyuan Kiinassa
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Käytiin läpi liiton tiedottamista Kissa-lehdessä
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Tuomariseminaari suomalaisille tuomareille pidetään 23.10.2016
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin KES-KIS näyttelypäivämuutokset 21.-22.7.2018 -> 9.-10.6.2018 ja 29.-30.6.2019 -> 15.-
16.6.2019
– Hyväksyttiin KES-KIS näyttelypäiväanomukset 13.-14.6.2020 ja 12.-13.6.2021
– Hyväksyttiin POH-KIS näyttelypäiväanomukset 12.-13.5.2018 ja 10.-11.11.2018
– Hyväksyttiin TUROK anomus järjestää Pyhä Birma BREED BIS 27.11.2016
– Hyväksyttiin URK näyttelypaikan muutos Riihimäeltä Siuntioon 1.-2.10.2016
– Hyväksyttiin SUROK näyttelypäivämuutos 28.-29.7.2018 -> 14.-15.7.2018 (Kerava)
– Hyväksyttiin rotuyhdistys Suomen Neva Masquerade Kissat ry Kissaliiton yhteistyökumppaniksi
– Käytiin läpi liittokokousasioita, liittokokouspäivät vuodelle 2018 ovat 17.3.2018 ja 20.10.2018
– Käytiin läpi muita asioita
7/2016, 15.6.2016 Skype
– Ykköskissat 30.4. – 1.5.2016 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
– FIFe hyväksynyt tuomareiden non-FIFe näyttelyt 22.-23.10.2016 Hong Kongissa ja 19.-20.11.2016
Shanghai Kiinassa
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Päätettiin etsiä toimistolle vapaaehtoista sirutietojen tallentajaa
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin KES-KIS näyttelypäivän muutos 15.-16.7.2017 -> 8.-9.7.2017
– Käsiteltiin ERY-SYD ry poikkeuslupa-anomus BREED BIS / RUS 11.6.2016 näyttelyyn
Satakissan genetiikan kurssi siirtyi päivämäärälle 17.9.2016
– Rotujen terveyspäivä järjestetään 12.11.2016
– Käsiteltiin WW18 ryhmän asioita, suunnitteluryhmään valittiin jäsenet ja aloituskokous sovitaan
– Käsiteltiin muita asioita
6/2016, 12.5.2016 Tampere
– Satakissa 6.-7.2.2016 näyttelyn sienitulokset: 4 kpl negatiivisia tuloksia
– SUROK 23.-24.1.2016 näyttelyn sienitulokset: 7 kpl negatiivisia tuloksia
– RUROK 16.-17.4.2016 näyttelyn sienitulokset: 6 kpl negatiivisia tuloksia
– FIFe hyväksynyt tuomarin non-FIFe näyttelyn 18.6.2016 Tallinnassa Virossa ja 5.-6.6.2016 Xian
Kiinassa
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Käytiin läpi toimiston työtilannetta
– Kotisivujen päivitysprojektia jatketaan syksyllä
– Kehittämisseminaari VI on saatu päätettyä ja työt jaettua
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin tuomarioppilaan tutkintomaksun palautus ja opintoraha-anomus
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin KES-KIS näyttelypäivän muutos 1.-2.4.2017 -> 25.-26.3.2017
– Hyväksyttiin PIROK erikoisanomus kahden sertin näyttelypäivästä, anomus viedään eteenpäin FIFe:lle
– Ei hyväksytty Ykköskissa ry näyttelypäivän muutosta 6.-7.5.2017 -> 29.-30.4.2017 sillä kyseisenä
viikonloppuna on SW näyttely Norjan Trondheimissa
– Käsiteltiin kurssiasioita
– Käsiteltiin WW18 ryhmän asioita, suunnitteluryhmään valittiin jäsenet ja aloituskokous sovitaan
– Syksyn liittokokous pyysi RUROKia toimittamaan selvityksen äänivaltaisista jäsenistä määräpäivään
mennessä, selvitys äänensä antaneista ei tullut, RUROKilla on käytössä syksyn liittokokouksessa 1 ääni
– Käsiteltiin muita asioita
5/2016, 19.4.2016 Hyvinkää
– URK 5.-6.3.2016 näyttelyn sienitulokset: 2 kpl negatiivisia tuloksia, 1 kpl positiivinen tulos
– Satakissan toukokuun genetiikan kurssi siirtyy
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Käytiin läpi toimiston ajankohtaisia asioita
– Kehittämisseminaari VI on käynnissä
– Käytiin läpi liiton tiedottamista
– Käsiteltiin tuomarioppilas-asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin Satakissa näyttelypäiväanomukset 4.-5.2.2017 ja 3.-4.2.2018
– Hyväksyttiin Colourpointyhdistyksen esittelynäyttelyanomus Kouvola 10.9.2016
– Hyväksyttiin Suomen Ragdollystävät-seura ry esittelynäyttelyanomus Kauhajoki 10.9.2016
– Käytiin läpi SW – näyttelyn asioita
– Käytiin läpi muita asioita
4/2016, 15.3.2016 Skype
– Helmikuun rekisteröinnit yhteensä 320 kpl, tuonteja 25 kpl.
– RUROK 12.-13.12.2015 näyttelyn sienitulokset: 5 kpl negatiivisia tuloksia
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, toimitoston tietokoneiden uusimista sekä tilinpäätöstä
– Käytiin läpi kotisivujen päivityksen tilannetta – työn alla
– Kehittämissseminaari IV on tullut ilmoittautumisia hyvin, ilmoittautumisaikaa on maaliskuun loppuun asti
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin Suomen Maine Coon-kissat ry:n esittelynäyttely 5.11.2016 Pieksämäki
– Hyväksyttiin ERY-SYD ry anomus kutsua ei FIFe-tuomari kesäkuun näyttelyyn
– Hyväksyttiin Norjalainen Metsäkissa ry esittelynäyttely 10.9.2016 Riihimäki
– Käytiin läpi SW näyttelyasioita
– Päätettiin ottaa osaa Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys Speksin sponsorointiin mainoksella
– Käsiteltiin muita esille tulleita asioita
3/2016, 3.3.2016 Skype
– Käytiin läpi tilinpäätös
– Päätettiin ostaa toimistolle uusi tietokone
– Käytiin läpi Kissaliiton tiedotuksen työnjakoa
– Käsiteltiin KES-KIS jäsenen valitus SVERAK/FRÄSET näyttelystä
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin TKT:n ja Catvetin ohjeistus sieni-infektion hoidosta
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin TKT:n laatima lausunto eläinlääkärin sähköistä lääkemääräystä koskevasta
esiselvityksestä
– Käsiteltiin RUROK äänimäärän oikaisemista
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin TKT:n luentoehdotus
– Käsiteltiin muita esille tulleita asioita
2/2016, 23.2.2016 Tampere
– Tammikuun rekisteröinnit yhteensä 299 kpl, tuonteja 23 kpl.
– RUROK 12.-13.12.2015 näyttelyn sienitulokset: 5 kpl negatiivisia tuloksia
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita, toimiston tietokoneiden uusimista sekä tilinpäätöstä
– Käytiin läpi kotisivujen päivityksen tilannetta – työn alla
– Kehittämisseminaari IV kutsu on valmis ja se lähetetään yhdistyksille ja toimikunnille
– Käsiteltiin tuomarin anomus arvostella ei FIFe-näyttelyssä
– Käsiteltiin tuomarin tutkintoanomus kategoriaan kolme
– Käsiteltiin tuomarioppilaan opintojen päättäminen
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja ja vuosikertomuksia
– Hyväksyttiin Satakissa ry esittelynäyttely 3.4.2016 Rauma
– Hyväksyttiin ISROK ry esittelynäyttely 3.4.2016 Iisalmi
– Hyväksyttiin RUROK ry näyttelyanomus 17.-18.12.2016
– Hyväksyttiin SUROK ry anomukset kutsua ei FIFe-tuomarit tuleviin alkuvuoden näyttelyihin
– Hyväksyttiin Pyhä Birman Kissa ry esittelynäyttely 14.8.2016 Loimaa
– Hyväksyttiin Siperiankissan Ystävät ry ja POH-KIS ry esittelynäyttely 14.5.2016 Vaasa
– Käsiteltiin leimakorttiasiaa
– Hyväksyttiin Satakissa ry 14.5.2016 Genetiikan syventävä kurssi Poriin
– Käytiin läpi tulleet liittokokousehdotukset
– Käytiin läpi SW näyttelyasioita
– Käytiin läpi Vuoden Kissat 2015 palkintatilaisuus KES-KIS näyttelyssä 12.3.2016
– Käytiin läpi Vuoden Kissateko 2015 ehdokkaita sekä muita mahdollisia kunniamainintoja
– Käytiin läpi RUROK ry äänimäärän oikaisupyyntö
– Käsiteltiin muita esille tulleita asioita
1/2016, 7.1.2016 Helsinki
– Hallitus järjestyi ja jakoi tehtävät vuodelle 2016
– Rekisteröintejä vuonna 2015 yhteensä 4320 kpl
– TUROK 28.-29.11.2015 näyttelyn sienitulokset: 8 kpl negatiivisia tuloksia
– FIFe hyväksynyt tuomarin non-FIFe näyttelyn Bostonissa 26.-27.8.2016
– Käytiin läpi ajankohtaisia raha-asioita
– Päätettiin ostaa Kissaliiton henkilökunnalle uuden puhelinlaitteet
– Käytiin läpi liiton kotisivujen päivittämistä
– Kehittämisseminaari VI on työnalla
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin POH-KIS näyttelypäivät 18.-19.2.2017 ja 12.-13.8.2017
– Hyväksyttiin URK Breed BIS ABY/SOM anomus Riihimäelle 1.12.2016
– Hyväksyttiin SUROK Kymenpiiri esittelynäyttely Imatralle 6.2.2016
– Käytiin läpi liittokokousasioita
– Käytiin läpi Skandinavian Winner näyttelyn asioita
– Päätettiin liiton myöntämät kunniamaininnat
– Käytiin läpi yhdistysten vastaukset leimakorttien käytön hyväksymisestä
Käsiteltiin jäsenten valitukset Karkkilan tuomarijaosta sekä SW kotisivuista

Vuosi 2015

12/2015, 8.12.2015 Tampere
– Marraskuun rekisteröinnit yhteensä 244 kpl, tuonteja 18 kpl. Yhteensä koko vuonna rekisteröintejä 3904
kpl, joista tuonteja 250 kpl.
– Ykköskissat ry 31.10.-1.11.2015 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
– PIROK 5.-6.9.2015 näyttelyn sienitulokset: 5 kpl negatiivisia tuloksia ja 1 kpl positiivisia tuloksia
– Käytiin läpi kehittämisseminaarista tulleita ideoita ja niiden tilannetta
– Liiton kotisivujen uudistaminen on ajankohtaista, käydään läpi sivujen sisältö ennen ulkonäön päivitystä
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja sekä kehitysryhmän ehdotukset Omakissan tiedote
Hyväksyttiin Ykköskissat ry näyttelypäivien muutokset 5.-6.11.2016 -> 8.-9.10.2016 ja 4.-5.11.2017 -> 14.-
15.10.2017
– Hyväksyttiin Surok ry näyttelypäivien muutokset 29.-30.7.2017 -> 22.-23.7.2017, paikka Hämeenlinna,
päivä 28.-29.1.2017 -> 21.-22.1.2017, paikka Lahti
– Käytiin läpi WW18-ideointiryhmään tulleet hakemukset, valittiin kaikki hakeneet ryhmään sekä päätettiin
jatkaa hakua vielä vuoden loppuun.
– Hyväksyttiin sähköiset kasvattajakurssit: Aloituspäivä ma 18.1 ja ilmoittautuminen 4.-15.1.2016.
aloituspäivä ma 2.5 ja ilmoittautuminen 18.-29.4.2016, aloituspäivä ma 5.9 ja ilmoittautuminen 22.8.-
2.9.2016 sekä aloituspäivä ma 28.11 ja ilmoittautuminen 14.-25.11.2016
– Hyväksyttiin SUROK 9.4.2016 assistenttikurssi Vantaalle
– Hyväksyttiin SUROK 10.4.2016 kissojen värit –kurssi Vantaalle
– Hyväksyttiin SUROK 24.9.2016 Kasvattajan peruskurssi Vantaalle
– Hyväksyttiin SUROK 25.9.2016 Genetiikan syventävä kurssi Vantaalle
– Käytiin läpi liittokokouspaikkoja, koska päivä osuu pääsiäisviikonlopulle. Hallitus lähettää kyselyn jäsenille
mahdollisesta kokouksen siirrosta arki-iltakokoukseksi
– Käytiin läpi Kissaliiton standi-tarjous SW2016 näyttelyyn
– Vuoden Kissat 2015 palkitaan KES-KIS näyttelyssä 12.3.2016
– Käytiin läpi Vuoden Kissateko 2015 ehdokkaita sekä muita mahdollisia kunniamainintoja
– Suomen Kissaliiton sponsorina jatkaa Royal Canin
11/2015, 17.11.2015 Skype-kokous
– Lokakuun rekisteröinnit yhteensä 273 kpl ja tuonteja 11 kpl
– POH-KIS 26.-27.9.2015 näyttelyn sienitulokset: 3 kpl negatiivisia tuloksia
– FIFe hyväksynyt tuomarin non-FIFe näyttelyn Australiaan 7.5.2016
– Käytiin läpi kehittämisseminaarista tulleita ideoita ja niiden tilannetta
– Käsiteltiin ulkomaisille tuomarioppilaille vastaamisesta tullut valitus
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin ISROK Breed BIS Maine Cooneille näyttelyssä 18.6.2016 Leppävirralle
– Hyväksyttiin SUROK näyttelypäivät 31.7-1.8.2021 nfy, 29.-30.1.2022 nfy, 30.-31.7.2022 nfy, 28.-29.1.2023
nfy, 29.-30.7.2023 nfy, 27.-28.1.2024 nfy, 27.-28.7.2024 nfy, 25.-26.1.2025 nfy ja 26.-27.7.2025 nfy
– Hyväksyttiin Suomen Venäjänsiniset ry ja Rex-kissaystävät ry rotuseminaari Venäjänsinisistä ja Cornish
Rexeistä 10.6.2015, Hyvinkäälle.
– Hyväksyttiin KES-KIS kasvattajakurssin muutos, uusi päivä 13.2.2016
– Omakissa järjestelmää tullaan esittelemään NRR:lle 15.11.2015 Lilleströmissä
– Käytiin läpi Skandinavian Winner 2016 näyttelyn asioita
10/2015, 13.10.2015 Helsinki
– Syyskuun rekisteröinnit yhteensä 408 kpl, tuonteja 18 kpl
– Käytiin läpi kehittämisseminaarista tulleita ideoita ja niiden tilannetta
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja sekä kehitysryhmän ehdotukset Omakissan
korjauksiksi/lisäyksiksi
– Hyväksyttiin Ykköskissat ry näyttelypäivien muutos 7.-8.5.2016 -> 30.4.-1.5.2016
– Hyväksyttiin RUROK näyttelypäivät 20.-21.4.2019, 31.8.-1.9.2019, 25.-26.4.2020, 29.-30.8.2020
– Hyväksyttiin SUROK 23.7.2016 Helsinki näyttelyyn Devon Rexien Breed BIS
– Hyväksyttiin TUROK Kissan värit-kurssi 18.10.2015 Turkuun
9/2015, 9.9.2015 Skype-kokous
– Elokuun rekisteröinnit yhteensä 218 kpl ja tuonteja 29 kpl
– Käytiin läpi kehittämisseminaarista tulleita ideoita ja niiden tilannetta
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin tuomarin peruuntunut kategoria I tutkinto – tutkinto siirtyy
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin RUROK:n anomus esittelynäyttelyn järjestämisestä 13.9.2015 Karhulassa
– Hyväksyttiin KES-KIS näyttelypäivien muutokset
– Hyväksyttiin SUROK kasvattajakurssi 14.11.2015 Vantaalle
– Hyväksyttiin POROK assistenttikurssi 21.11.2015 Ouluun
– Hyväksyttiin InCat yhdistys genetiikan syventävä kurssi 7.11.2015 Helsinkiin
– Hyväksyttiin KES-KIS kasvattajan peruskurssi 14.11.2015 Jyväskylään
– Käytiin läpi etäkokoustamisen ohjelmien esitystä liittokokoukselle
– Käytiin läpi liittokokousasiat ja ehdotukset
08/2015, 4.8.2015 Tampere
– Heinäkuun rekisteröinnit yhteensä 511 kpl, tuonteja 4 kpl
– Käytiin läpi kehittämisseminaarista tulleita ideoita ja niiden tilannetta
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja sekä kehitysryhmän ehdotukset Omakissan
korjauksiksi/lisäyksiksi
– Käsiteltiin URK anomus ei-FIFe tuomarin kutsumisesta 5.-6.3.2016 näyttelyyn, anomus hyväksyttiin
FIFe:lle vietäväksi. Jatkossa ei FIFe-tuomareiden anomukset toimitetaan suoraan FIFe:n hallituksen
käsiteltäväksi.
– Hyväksyttiin Satakissan esittelynäyttely 4.10.2015 Kankaanpäähän
– Käytiin läpi etäkokoustamisen ohjelmien vaihtoehtoja
– Käytiin läpi roll-up ehdotukset ja hyväksyttiin niiden teettäminen
– Liittokokouspaikaksi on varattu Tampereen Finlaysonin Palatsi
07/2015, 15.7.2015 Tampere
– Kesäkuun rekisteröinnit yhteensä 310 kpl ja tuonteja 11 kpl
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin tuomarin anomus aloittaa opinnot kat IV:ssä
– Hyväksyttiin RUROK:n anomus Breed BIS järjestämisestä cornish rexeille 30.8.2015
– Hyväksyttiin TUROK:n anomus järjestää Kissan värit-kurssi Turussa 23.8.2015
– Suunniteltiin World Winner 2018 –näyttelyä alustavasti
06/2015, 16.6.2015 Helsinki
– Toukokuun rekisteröinnit yhteensä 431 kpl, tuonteja 24 kpl
– Käytiin läpi kehittämisseminaarista tulleita ideoita ja jaettiin työt
– Tuomarioppilasasioissa käytiin läpi tutkintoanomus kategoriaan I ja lähetetään se FIFe:lle
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin TUROK anomus pitää bengalien Breed BIS 29.11.2015 näyttelyssä
– Hyväksyttiin PIROK syksyn 2015 näyttelypaikaksi Sastamala
– Hyväksyttiin TUROK kasvattajakurssi 13.9.2015 Turkuun
– Käytiin läpi etäkokoustamisenohjelmia
– Kissaliitto teettää uudet roll upit
– Käytiin alustavasti läpi syksyn liittokokousasioita, liittokokous pidetään Tampereella
05/2015, 19.5.2015 Tampere
– Huhtikuun rekisteröinnit yhteensä 270 kpl ja tuonteja 15 kpl
– Käytiin läpi kehittämisseminaarista tulleita ideoita
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin Suomen Ragdollystävät ry:n esittelynäyttely 25.3.2015 Tampereella
– Hyväksyttiin URK näyttelypaikka 5.-6.3.2016 Askola
– Hyväksyttiin URK näyttelypaikka 1.-2.10.2015 Riihimäki
– Hyväksyttiin Pyhä Birman Kissa ry esittelynäyttely 12.9.2015 Riihimäellä.
– Hyväksyttiin PIROK näyttelypaikka 9.-10.5.2015 Tampere
– Hyväksyttiin POH-KIS näyttelypäivän muutos, 16.-17.1.2015 muutettiin päiväksi 9.-10.1.2015
– Hyväksyttiin PIROK erikoisanomus kahden sertin näyttelypäivästä, anomus viedään eteenpäin
FIFe:lle
– Hyväksyttiin KES-KIS näyttelypäivän muutos, 19.-20.3.2016 muutettiin päiväksi 12.-13.3.2016
– Hyväksyttiin RUROK näyttelyn 29.-30.8.2015 näyttelypaikaksi Hyvinkään Wanha Villa tehdas
04/2015, 15.4.2015 Skype
– Rekisteröintejä maaliskuussa yhteensä 330 kpl, joista tuonteja 13 kpl
– Kehittämisseminaari on lopuillaan, seminaarissa tuli useita kehitysideoita
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin POROK:n erikoisanomus päästää nominoimattomat kissat ennen paneelia pois kesän
näyttelyssä
– Hyväksyttiin TUROK näyttelypäivät 24.-25.3.2018, 24.-25.11.2018, 23.-24.11.2019, 18.-19.4.2020, 21.-
22.11.2020
– Hyväksyttiin URK lokakuun näyttelypaikka Salo
– Hyväksyttiin ERY-SYD näyttelypäivän muutos 7.-8.11.2015 -> 19.–20.9.2015, näyttelypaikan muutos
Kauppakeskus Kaareen, kansainvälisen näyttelyn sijaan kansallinen näyttely ja Drive In -näyttelyn ja Breed
BIS:in siirto kevään 2016 näyttelyyn
– Hyväksyttiin SUROK kasvattajan jatkokurssi 6.6.2015 Espoo
– Järjestetään FIFe asioiden kokous 5.5.2015 kello 17.00 alkaen Tampereella, paikka tarkentuu pian
03/2015, 24.3.2015 Helsinki
– Helmikuun rekisteröinnit yhteensä 366 kpl, tuonteja 19 kpl
– Käytiin läpi liiton tilinpäätös
– Kehittämisseminaarin ilmoittautuminen on käynnissä ja ympäristö on valmis
– Tuomarioppilasasioissa myönnettiin lupa aloittaa opinnot uudessa kategoriassa
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin SUROK näyttelypäivä 23.-24.1.2016 ja Satakissan tilalle anottu näyttelypäivä 6.-7.2.2016
– Hyväksyttiin POH-KIS näyttelypäivä 16.-17.1.2016
– Hyväksyttiin SUROK näyttelypäivän muutos 30.-31.7.2016 -> 23.-24.7.2016
– Hyväksyttiin PIROK anomus päästää kissat näyttelystä pois vaikka paneeli olisikin kesken
– Hyväksyttiin Koratrenkaan esittelynäyttely 4.10.2015 Forssa
– Hyväksyttiin TUROK Kissan värit –kurssi 3.5.2015 Turku
– Käytiin läpi liittokokouksen äänimääriä
– Käytiin läpi Sankarikissa hakemukset
– PetExpo –tapahtumassa Kissaliiton standi
– Vuoden Kissa – palkintojen jako RUROK/PetExpossa
02/2015, 23.2.2015 Tampere
– Tammikuun rekisteröinnit yhteensä 484 kpl ja tuonteja 15 kpl
– Kehittämisseminaariin mietittiin aiheita, pyydetään myös osallistujilta ideoita
– Käsiteltiin kasvattajien asioita
– Tuomarioppilasasioissa myönnettiin lupa aloittaa opinnot uudessa kategoriassa
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien vuosikertomukset ja pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin Suomen Ragdollystävät ry:n esittelynäyttely 3.4.2015 Tampereella
– Hyväksyttiin TUROK ja RUROK näyttelypäivien vaihto päittäin SW:n vuoksi RUROK uusi näyttelypäivä
16.-17.4.2016 ja TUROK uusi näyttelypäivä 23.-24.4.2016
– Hyväksyttiin ISROK näyttelyperuutus 5.-6.12.2015 ja kesäkuun 2015 näyttelyn siirto heinäkuulle 11.-
12.7.2015
– SUROK ja Satakissa pyydettiin neuvottelemaan keskenään saman näyttelyviikon anomisen johdosta
– Hyväksyttiin PIROK näyttelypaikka 9.-10.5.2015 Tampere
– Hyväksyttiin POROK ja Suomen Maine Coon –kissat ry:n yhteinen esittelynäyttely lauantaina 18.4.2015
Raahessa
– Hyväksyttiin SUROK näyttelypäivät 26.-27.1.2019 nfy, 27.-28.7.2019 nfy, 25.-26.1.2020 nfy ja 25.-
26.7.2020 nfy
– Hyväksyttiin TUROK näyttelypaikka 28.-29.11.2015 Turku
– Hyväksyttiin Colourpointyhdistys ry:n esittelynäyttely 16.5.2015 Kouvolassa
– Hyväksyttiin Satakissa ry:n assistenttikurssi Porissa 25.4.2015
– Kissaliitto on järjestämässä kolme sähköistä kasvattajakurssia
– Hyväksyttiin POROK kasvattajan peruskurssi 26.4.2015 Oulussa
– Hyväksyttiin TUROK kasvattajan peruskurssi 26.4.2015 Turussa
– Käytiin läpi liittokokoukselle esitettävät liittokokousehdotukset
01/2015 13.1.2015 Helsinki
– Uusi hallitus järjestäytyi, Tehtäväjako:
Veikko Saarela: puheenjohtaja, edustaa liittoa, PR asiat, Kissa-lehden vastaava päätoimittaja, sosiaalinen
media (FB), toimiston esimies
Satu Hämäläinen: puheenjohtajan varahenkilö, toimiston varaesimies
Marika Landen: sihteeri, FIFen, yhdistysten ja rotuyhdistysten yhteyshenkilö, liittokokousjärjestelyt,
pöytäkirjasihteeri, sisäinen tiedotus, sähköpostien ohjaus ja tunnukset, lataamo, ulkoinen tiedotus,
pöytäkirjojen tiivistelmät
Tellervo Kass: rahastonhoitaja, taloushallinto
Mikko Ahvenainen: tietotekniikan asiantuntija, sosiaalinen media (FB), kehitystyöryhmänjäsen
Tanja Salo: projektisihteeri
Eeva Lindblom: kotisivujen kalenteri
Eija Välipirtti: jäsen
Paul Kinnunen: varajäsen
Toimialojen vastuuhenkilöt hallituksessa:
Kasvatusasioista vastaava hallituksen jäsen: Eija Välipirtti
Näyttelyasioista vastaava hallituksen jäsen Eeva Lindblom
Tiedostusasioista vastaava hallituksen jäsen Marika Landen
Kurinpitoasioista vastaava hallituksen jäsen Satu Hämäläinen
Terveys- ja koulutusasioista vastaava hallituksen jäsen Eija Välipirtti
Tuomariasioista vastaava hallituksen jäsen Tellervo Kass
– Rekisteröinnit joulukuu 288, tuonnit 12, vuosi 2014 4307 ja tuonnit 270
– Kehittämisseminaari V – kevät 2015, kehittämisseminaarin runko suunnitteilla
– Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien pöytäkirjoja
– Hyväksyttiin näyttely KES-KIS 19. – 20.3.2016
– Hyväksyttiin SUROK erikoislupa-anomus näyttelystä poistumiseen
– Hyväksyttiin ERY-SYD anomus pitää vuoden 2015 näyttelyt Drive-In:nä
– Hyväksyttiin ERY-SYD Breed BIS:t 24.5.2015 cornish rex ja 8.11.2015 venäjänsiniset
– Hyväksyttiin näyttelyt ERY-SYD 11.-12.6.2016 Hyvinkää, 15.-16.10.2016 Helsinki, 10.-11.6.2017 Hyvinkää,
23.-24.9.2017 Helsinki ja 24.-25.2.2018, 22.- 23.9.2018
– Hyväksyttiin ERY-SYD ja Suomen Manxrengas ry:n esittelynäyttely ja assistenttikurssin Nummelassa
14.2.2015
– Hyväksyttiin näyttely RUROK 12. -13.12.2015 Kirkkonummelle
– Hyväksyttiin TUROK 18.–19.4.2015 näyttelypaikka Turku
– Hyväksyttiin YkkösKissat ry muutos näyttelypäivään, uusi näyttelypäivä 27. – 28.4.2019
– Hyväksyttiin PIROK näyttelyn 9. -10.2015 erikoisanomus, lähetetään anomus FIFe:lle.
– Hyväksyttiin Satakissa esittelynäyttelypäivät 1.3.2015 Ulvila ja 29.3.2015 Rauma yhteistyössä Vangora ry:n
kanssa
– Hyväksyttiin näyttelyt URK 3. – 4.3.2018 ja 29. – 30.9.2018, 2. – 3.3.2019 ja 28.- 29.9.2019, 7-8.3.2020 ja
10. – 11.10.2020
– Kissaliitto järjestää kasvattajakursseja myös sähköisesti vuonna 2015, ensimmäisen kurssin palaute oli
hyvää.
– Medialle on lähetetty tiedote: rekisteröintitilastot 2014
– Vuoden kissa 2014 – pisteiden tarkistus on kesken.
– Rekisteröintisäännöt, tuomari- ja tuomarioppilassäännöt ja FIFen yleiset säännöt päivitetty.
– Liittokokous kevät 2015 pidetään Helsingissä 28.3.2015, paikka on vielä avoin.