Valitse sivu

Kissaliitto

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry on perustettu vuonna 1975 suomalaisten rotukissayhdistysten yhteistyöelimeksi ja FIFe-jäsenliitoksi. Liitto koostuu 14 rekisteröidystä rotukissayhdistyksestä, joissa on yli 7000 jäsentä. Jäsenmäärät ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun. Vuosittain Kissaliitto rekisteröi melkein 5000 rotukissaa ja lähes 100 uutta kasvattajanimeä.  Ennen kasvatuksen aloittamista, suorittaa jäsenyhdistyksen jäsen Kissaliiton kasvattajakurssin. Rotukissalla on aina rekisterikirja.

Kissaliiton tarkoituksena on yhdistää, edistää ja valvoa rotukissojen kasvatustoimintaa ja ylläpitää yhtenäistä koko maan kattavaa rekisteriä rotukissoista. Liiton tavoitteena on myös toimia kissojen arvostuksen ja paremman kohtelun lisäämiseksi ja edistää kissaharrastuksen leviämistä maassamme.

Suomen Kissaliitto ry:n ylin päättävä elin on liittokokous, jonne jäsenjärjestöt kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa päättämään liiton asioista. Liiton toimintaa johtaa hallitus, jonne valitaan jäsenet syksyn liittokokouksessa. Lisäksi hallituksella on apunaan toimikuntia ja työryhmiä, jotka keskittyvät kukin omaan erikoisalaansa, kuten tiedottamiseen, koulutukseen sekä kissojen terveyteen ja hyvinvointiin, kissojen rekisteröintiin ja näyttelytoimintaan. Liiton toimisto ja sen kaksi palkattua työntekijää palvelevat jäsenistöä toimistossa Helsingissä.

Liitto julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää Kissa-lehteä. Sisällöstä vastaa lehden toimituskunta yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa. Lehti on jäsenetu, joka kuuluu vain jäsenjärjestöjen jäsenille.

Kissaliitto edustaa suomalaista rotukissatoimintaa maailmalla ja kuuluu äänivaltaisena jäsenenä kansainväliseen kissaliittoon FIFeen (Fédération Internationale Féline). FIFellä on jäsenjärjestöjä 42 maassa kolmessa maanosassa. Suomi on ollut edustettuna vuodesta 1961.

FIFe logoFédération Internationale Féline (FIFe)

FIFen jäsenliitot noudattavat yhteisiä rotumääritelmiä sekä kasvattajanimi-, näyttely-, tuomari- ja tuomarioppilassääntöjä. Nämä vuosien kuluessa muotoutuneet yhteiset tavoitteet ovat luoneet FIFen korkeatasoisen kansainvälisen maineen. FIFellä on aina ollut hyvät suhteet muihin maailmanlaajuisesti tärkeisiin kissajärjestöihin. Sen kotipaikka on Luxembourg ja viralliset kielet englanti, saksa ja ranska.