Kurssit

Kurssit vuonna 2023

13.-26.2.2023 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi
15.-28.5.2023 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi
14.-27.8.2023 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi
13.-26.11.2023 sähköinen Kissaliitto Kasvattajan peruskurssi

Kasvattajan peruskurssi

Kasvattajan peruskurssin tavoitteena on kissatietouden lisääminen ja aloittelevan kasvattajan auttaminen ja tukeminen. Kurssilla käydään läpileikkaus rotukissan kasvatukseen ja hoitoon liittyvistä keskeisistä asioista. Kurssi on pakollinen kasvattajanimeä anottaessa.

Kurssi on avoinna kaikille. Kurssitodistuksen saavat ne, jotka ovat suorittaneet kaikki kurssin tehtävät hyväksytysti. Kurssiohjelman painopisteet ovat perusgenetiikka ja sen sanasto, synnytys ja pentueen hoito, Kissaliiton lomakkeet ja niiden täyttäminen sekä kissan kauppaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeet. Lyhyesti käsitellään myös rotukissaorganisaatiota.

Kurssimateriaaliin kuuluu Kasvattajan peruskurssivihko. Kurssimateriaali on Suomen Kissaliiton omaisuutta. Sitä ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään kasvattajan peruskurssiin ja on osallistujalle ilmainen.

Kasvattajan peruskurssi, sähköinen

Sähköinen kasvattajakurssi järjestetään Moodlessa 4 kertaa vuodessa ja kurssin kesto on 2 viikkoa. Kurssin hinta on 30 euroa.

Kurssi koostuu 8 osiosta ja jokaisessa osiossa on oma tentti, josta tulee saada 80% pisteistä. Tenteissä ei ole aikarajaa ja niissä saa käyttää kurssimateriaalia vastatessa. Lisäksi kurssilla on pakollisia keskustelualueita, joihin on vastattava. Kurssille osallistuminen vaatii aktiivisuutta ja säännöllisyyttä. Sähköisellä kurssilla päätät itse milloin opiskelet joten muista varata siihen aikaa kalenteristasi. Onnistunut verkko-opiskelu edellyttää myös kohtalaista IT-osaamista ja tietokonetta. Oppimisympäristö on suljettu ja siellä käytyjä keskusteluja ei ole lupa kopioida tai muulla tavoin välittää ryhmän ulkopuolisille.

Kurssin vetäjänä toimii Suomen Kissaliiton kouluttaja, eläinlääkäri Kaisa Savolainen, FM. Osallistujat kutsutaan Moodleen kurssin alkaessa. Mikäli et saa kutsua Moodleen kurssin alkamispäivän aikana, otathan yhteyttä kurssin vetäjään kaisa.savolainen@kissaliitto.fi.

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kissaliitto.fi. Ilmoittautumisviestiin liitteeksi kuitti kurssimaksusta sekä sähköpostiosoite, johon kouluttaja voi lähettää Moodle-kutsun, jos osoite on eri kuin lähettäjän sähköpostiosoite.

Kurssin hinta on 30 €

Tilinumero Suomen Kissaliitto NORDEA IBAN: FI33 1523 3000 1020 04

Viitenumero 12140


Kasvattajan fyysinen peruskurssi 

Kurssin pituus 6 tuntia + tauot

Kurssi on avoinna kaikille. Kurssitodistuksen saavat ne, jotka ovat olleet paikalla koko kurssipäivän ajan.

Kursseja järjestää jäsenyhdistykset ja niistä tiedotetaan täällä sivuilla.

Fyysisille kursseille ilmoittaudutaan suoraan kurssin järjestävän yhdistyksen kautta!

Kissaliiton kouluttajat

 

Ohjeita kurssien järjestäjille

Kurssin voivat järjestää jäsenyhdistykset ja rotuyhdistykset.

Kurssin järjestävä yhdistys anoo lupaa kurssin järjestämiseen Kissaliiton hallitukselta, anomus lähetetään Liiton sihteerille. Luvan saatuaan he tilaavat kurssimateriaalit Kissaliiton toimistolta. Kouluttajille maksetaan 35 € päiväraha. Tällöin tilaaja maksaa matka- yms. kustannukset sopimuksen mukaan.

Kurssin vetäjien täytyy täyttää tietyt kriteerit:

  • vetäjillä täytyy olla omistuksessaan kasvatukseen käytetty joko naaras- tai uroskissa
    • ainakin jonkun vetäjistä tulee olla pitempään toiminut luotettava ja kokenut kasvattaja
    • genetiikka-osion vetäjän tulee olla kissoihin perehtynyt henkilö, joka itse hallitsee genetiikasta enemmän kuin perusasiat
    • kurssin vetäjänä voi olla esim. eläinlääkäri tai muu kissoihin perehtynyt henkilö
    • kurssin kouluttaja sitoutuu noudattamaan Kissaliiton kurssimateriaalia

Järjestävä yhdistys kirjaa osallistujat Omakissaan “Tapahtumat” sivulle ja tieto ilmoitetaan toimistolle, josta toimitetaan kurssitodistukset osallistujille. Kurssilla on oltava paikalla koko kurssipäivän ajan.

Kurssilaisille on toimistolta tulevan materiaalin mukana palautelomake. Täytetyt lomakkeet pyydetään postittamaan Kissaliiton koulutusvastaavalle Kaisa Savolaiselle.

Kurssipaikalla pitää olla videotykki. Piirtoheitinkalvoja ei ole enää olemassa. PowerPoint-esitys on saatavilla sähköisesti Kissaliiton toimistolta. Osallistujille on järjestettävä ruokailu joko kurssipaikalla tai sen läheisyydessä.

Genetiikan syventävä kurssi

Kurssin pituus 6 tuntia + tauot

Genetiikan syventävän kurssin tavoitteena on kissankasvattajien genetiikan osaamisen lisääminen. Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on Kasvattajan peruskurssia vastaavat tiedot perusgenetiikasta.

Kurssiohjelman painopisteet ovat perinnöllisyyden taustan käsittelyssä, värien periytymisessä ja populaatiogenetiikassa. Lyhyesti käsitellään myös yleisimpiä perinnöllisiä sairauksia sekä geenitekniikan kissakasvatukselle tuomia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kurssimateriaaliin kuuluu Genetiikan syventävä kurssi kasvattajille -vihko. Kurssimateriaali ovat Suomen Kissaliiton omaisuutta. Sitä ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään Genetiikan syventävään kurssiin ja on osallistujalle ilmainen.

Kurssin osallistujamäärä max. 25 henkilöä ellei kouluttajien kanssa toisin sovita.

Kurssin aihealueet:
• Perinnöllisyyden tausta
• Värien ja turkinlaadun periytyminen
• Lyhyesti yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista
• Kissarodut populaatioina
• Uusia työkaluja kasvatustyöhön

Kissojen värit – kurssi

Kurssin pituus 4 tuntia

Kissojen värit – kurssin tavoitteena on oppia kissojen perusvärien periytymisen pääperiaatteet.
Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on kasvattajan peruskurssia vastaavat tiedot perusgenetiikasta.

Kurssilla käydään läpi kissojen värit, miten ne muodostuvat ja miten värit periytyvät. Ensin on teoriaosuus ja sitten harjoituksia joissa yhdistellään eri värejä.

Kurssimateriaaliin kuuluun Kissojen värit- vihko ja harjoitustehtävät. Kurssimateriaalit ovat Suomen Kissaliiton omaisuutta. Kurssimateriaalia ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään Kissojen värit kurssiin ja on osallistujille ilmainen.

Kurssin osallistujamäärä on max 25 ellei kouluttajan kanssa toisin sovita.

Kurssin aihealueet:
• mistä kissan värit muodostuu
• värien periytyminen
• värien päägeenit
• eri värien yhdistäminen

Assistenttikurssi

Kurssin pituus n. 3 tuntia ja lisäksi 1-2 tuntia kissojen käsittelyn harjoittelua.
Assistenttikurssin tavoitteena on antaa teoreettiset valmiudet toimia assistenttina näyttelyssä. Kurssipaketti on osallistujalle ilmainen.
Assistenttikurssi voidaan järjestää myös teoriakurssina, jolloin kissojen esittely ja harjoittelu – osuudet jäävät pois.

Kurssin aihealueet ja sisältö:
• Assistentin rooli näyttelyssä
• Kissarotujen erityispiirteitä
• Kissojen esittely / harjoittelu
• Näyttelyn kulku
• Tuomarin työskentely
• Kissojen esittely / harjoittelu
• Yhteenveto ja kysymyksiä