Valitse sivu

Kasvattajakurssit

Kurssit vuonna 2019

4.5.2019 Jyväskylä Kes-Kis peruskurssi kouluttaja Arja Martikainen
20.-31.5.2019 sähköinen Kissaliitto peruskurssi kouluttaja Kaisa Savolainen Kutsu
Ilmoittautuminen

Fyysisille kursseille ilmoittaudutaan suoraan kurssin järjestävän yhdistyksen kautta!

Suomen Kissaliitto ry:n kouluttajakurssin suorittaneet

 

Kasvattajan peruskurssi

Kurssin pituus 6 tuntia + tauot

Kasvattajan peruskurssin tavoitteena on kissatietouden lisääminen ja aloittelevan kasvattajan auttaminen ja tukeminen. Kurssilla käydään läpileikkaus rotukissan kasvatukseen ja hoitoon liittyvistä keskeisistä asioista. Kurssi on pakollinen kasvattajanimeä anottaessa.

Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssitodistuksen saavat jäsenmaksun maksaneet jäsenet, jotka ovat olleet paikalla koko kurssipäivän ajan.

Kurssiohjelman painopisteet ovat perusgenetiikka ja sen sanasto, synnytys ja pentueen hoito, Kissaliiton lomakkeet ja niiden täyttäminen sekä kissan kauppaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeet. Lyhyesti käsitellään myös rotukissaorganisaatiota.

Kurssimateriaaliin kuuluu Kasvattajan peruskurssi-vihko. Kurssimateriaali on Suomen Kissaliiton omaisuutta. Sitä ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään kasvattajan peruskurssiin ja on osallistujalle ilmainen. Kursseja järjestää jäsenyhdistykset.

Kasvattajan peruskurssi, sähköinen

Sähköinen kasvattajakurssi järjestetään Moodlessa ja kurssin kesto on 2 viikkoa. Kurssin hinta on 30 euroa.
Oppimisympäristö on suljettu, eivätkä keskustelut näy ulkopuolisille. Kurssille osallistuminen vaatii aktiivisuutta ja säännöllisyyttä, päätä milloin opiskelet ja varaa siihen aika kalenteristasi.
Onnistunut verkko-opiskelu edellyttää myös kohtalaisia ATK-taitoja ja tietokonetta. Kurssille otetaan vain jäsenet, joten varmista, että jäsenyytesi on voimassa ennen kurssille ilmoittautumista.
Kurssille ilmoittaudutaan kurssin ilmoittautumisajan alkaessa erikseen julkaistavalla sähköisellä lomakkeella.

Kurssin aihealueet:

Kurssin sisältö ja aihealueet ovat samat sekä tavallisella että sähköisellä kurssilla.

• Tervetuloa ja kurssilaisten esittely
• Koulutuksen tavoite ja toteutus, Kissaliitto ja FIFe
• Kasvattaja ja kasvattamiseen liittyvät paperit
• Kissan kasvatus ja pentujen hoito
• Kissan biologiaa ja anatomiaa
• Perusgenetiikkaa ja perinnölliset sairaudet
• Kissakaupan lainsäädäntö
• Loppukeskustelu ja palautelomakkeen täyttäminen

Ohjeita kurssien järjestäjille

Kurssin voivat järjestää jäsenyhdistykset ja rotuyhdistykset.

Kurssin järjestävä yhdistys anoo lupaa kurssin järjestämiseen Kissaliiton hallitukselta, anomus lähetetään Liiton sihteerille. Luvan saatuaan he tilaavat kurssimateriaalit Kissaliiton toimistolta. Kouluttajille maksetaan 35 € päiväraha. Tällöin tilaaja maksaa matka- yms. kustannukset sopimuksen mukaan.

Kurssin vetäjien täytyy täyttää tietyt kriteerit:

• vetäjillä täytyy olla omistuksessaan kasvatukseen käytetty joko naaras- tai uroskissa
• ainakin jonkun vetäjistä tulee olla pitempään toiminut luotettava ja kokenut kasvattaja
• genetiikka-osion vetäjän tulee olla kissoihin perehtynyt henkilö, joka itse hallitsee genetiikasta enemmän kuin perusasiat
• kurssin vetäjänä voi olla esim. eläinlääkäri tai muu kissoihin perehtynyt henkilö
• kurssin kouluttaja sitoutuu noudattamaan Kissaliiton kurssimateriaalia

Järjestävä yhdistys saa toimistolta Excel-taulukon pohjan johon listataan kurssin osallistujat. Välittömästi kurssin jälkeen lista lähetetään toimistolle josta toimitetaan kurssitodistukset osallistujille. Ainoastaan Suomen Kissaliiton jäsenyhdistysten jäsenet saavat kurssitodistuksen ja kurssilla on oltava paikalla koko kurssipäivän ajan.

Kurssilaisille on toimistolta tulevan materiaalin mukana palautelomake. Täytetyt lomakkeet pyydetään postittamaan Kissaliiton koulutusvastaavalle Kaisa Savolaiselle.

Kurssipaikalla pitää olla videotykki. Piirtoheitinkalvoja ei ole enää olemassa. PowerPoint-esitys on saatavilla sähköisesti Kissaliiton toimistolta. Osallistujille on järjestettävä ruokailu joko kurssipaikalla tai sen läheisyydessä.

Genetiikan syventävä kurssi

Kurssin pituus 6 tuntia + tauot

Genetiikan syventävän kurssin tavoitteena on kissankasvattajien genetiikan osaamisen lisääminen. Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on Kasvattajan peruskurssia vastaavat tiedot perusgenetiikasta.

Kurssiohjelman painopisteet ovat perinnöllisyyden taustan käsittelyssä, värien periytymisessä ja populaatiogenetiikassa. Lyhyesti käsitellään myös yleisimpiä perinnöllisiä sairauksia sekä geenitekniikan kissakasvatukselle tuomia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kurssimateriaaliin kuuluu Genetiikan syventävä kurssi kasvattajille -vihko. Kurssimateriaali ovat Suomen Kissaliiton omaisuutta. Sitä ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään Genetiikan syventävään kurssiin ja on osallistujalle ilmainen.

Kurssin osallistujamäärä max. 25 henkilöä ellei kouluttajien kanssa toisin sovita.

Kurssin aihealueet:
• Perinnöllisyyden tausta
• Värien ja turkinlaadun periytyminen
• Lyhyesti yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista
• Kissarodut populaatioina
• Uusia työkaluja kasvatustyöhön

Kissojen värit – kurssi

Kurssin pituus 4 tuntia

Kissojen värit – kurssin tavoitteena on oppia kissojen perusvärien periytymisen pääperiaatteet.
Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on kasvattajan peruskurssia vastaavat tiedot perusgenetiikasta.

Kurssilla käydään läpi kissojen värit, miten ne muodostuvat ja miten värit periytyvät. Ensin on teoriaosuus ja sitten harjoituksia joissa yhdistellään eri värejä.

Kurssimateriaaliin kuuluun Kissojen värit- vihko ja harjoitustehtävät. Kurssimateriaalit ovat Suomen Kissaliiton omaisuutta. Kurssimateriaalia ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään Kissojen värit kurssiin ja on osallistujille ilmainen.

Kurssin osallistujamäärä on max 25 ellei kouluttajan kanssa toisin sovita.

Kurssin aihealueet:
• mistä kissan värit muodostuu
• värien periytyminen
• värien päägeenit
• eri värien yhdistäminen

Assistenttikurssi

Kurssin pituus n. 3 tuntia ja lisäksi 1-2 tuntia kissojen käsittelyn harjoittelua.
Assistenttikurssin tavoitteena on antaa teoreettiset valmiudet toimia assistenttina näyttelyssä. Kurssipaketti on osallistujalle ilmainen.
Assistenttikurssi voidaan järjestää myös teoriakurssina, jolloin kissojen esittely ja harjoittelu – osuudet jäävät pois.

Kurssin aihealueet ja sisältö:
• Assistentin rooli näyttelyssä
• Kissarotujen erityispiirteitä
• Kissojen esittely / harjoittelu
• Näyttelyn kulku
• Tuomarin työskentely
• Kissojen esittely / harjoittelu
• Yhteenveto ja kysymyksiä

Sivua päivitetty 19.2.2019/PK