Suomen Kissaliiton hallitus on päättänyt 25.5.2023 ottaa käyttöön kansalliset rajoitukset Venäjää koskien.
Päätös on voimassa syksyn liittokokoukseen eli 14.10.2023 saakka, jossa asia käsitellään uudelleen.
1) Venäjällä kasvatettuja ja sieltä tuotuja kissoja ei rekisteröidä Suomen Kissaliittoon, riippumatta siitä
minkä järjestön rekisteröimiä ne ovat.
2) Venäjällä asuvien näytteilleasettajien kissat eivät voi osallistua näyttelyihin Suomessa.
Rajoitus ei koske muissa maissa asuvien näytteilleasettajien osallistumista, eikä mahdollisella venäläisen
kissayhdistyksen jäsenyydellä ole merkitystä.