Valitse sivu

Apurahan tarkoitus

Suomen Kissaliitto ry:n tarkoituksena on edistää rotukissojen kasvatustoimintaa sekä laajentaa kissaharrastusta. Tätä toimintaa tukemaan on liittokokous mahdollistanut vuosittaisen apurahan
hakemisen.

Apurahan myöntäminen

Apurahaa myönnetään kissojen terveyttä, hyvinvointia ja perinnöllisiä ominaisuuksia koskeviin tutkimuksiin. Suomen Kissaliiton Terveys- ja koulutustoimikunta käsittelee apuraha-anomukset sekä tekee esityksensä apurahan suuruudesta ja myöntämisestä liiton hallitukselle hyväksymistä varten. Apurahojen myöntämisestä päättää liiton hallitus. Jaettavan tutkimusapurahan suuruus vuonna 2022 on enintään 6000 euroa.


Apurahan hakeminen

Apurahaa voi hakea yksityishenkilö tai tutkimusryhmä. Hakemukseen oheen on liitettävä tutkimussuunnitelma ja vapaamuotoinen varojen käyttösuunnitelma sekä tutkimuksen saama muu rahoitus.

Tutkimuksesta raportointi

Apurahan saaja on velvollinen antamaan tutkimuskertomuksen ja selvityksen apurahan käytöstä Suomen Kissaliitolle. Lisäksi apurahan saajan tulee kirjoittaa asiantuntijatasoinen artikkeli tutkimuksesta ja sen tuloksista Kissa-lehteen ilman erillistä korvausta.  

Tutkimusapurahahakemus pyydettyine liitteineen toimitetaan Kissaliiton Terveys- ja koulutustoimikunnalle 30.8.2022 mennessä osoitteella Milla Kuusisto, Hippiäiskuja 6 D 4, 90420 Oulu tai sähköpostin liitteenä milla.kuusisto (at) kissaliitto.fi

Apurahatiedusteluihin vastaa Milla Kuusisto puh. 050 370 1780 tai milla.kuusisto (at) kissaliitto.fi