Terveys- ja koulutustoimikunta on suunnitellut uuden kasvattajien koulutuspolun, jossa nykyiset koulutuskokonaisuudet uudistetaan vastaamaan paremmin kasvattajien erilaisia osaamistarpeita kasvatuksen eri vaiheissa.

Uusi koulutuspolku huomioi kasvattajien kokemuspohjan kertymisen ja tarjoaa uusia täydennyskoulutuksia kasvatuksen eri osa-alueille. Tulevaisuudessa koko koulutuspolun läpikäyneet kasvattajat voivat hakeutua kasvattajamentoreiksi.

Kasvattajan peruskurssi jaetaan kahteen eri koulutukseen, joista molemmat tulee olla suoritettuna ennen kasvattajanimen hakemista. Jatkossa kaikki kurssit tulevat sisältämään myös lopputentit, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytys kurssisuorituksen saamiseksi. 

Kasvattajakokemusta omaaville tarjotaan tulevaisuudessa uusia syventäviä kurssikokonaisuuksia mm. kissalan hoidosta, etiikasta ja juridiikasta. Näihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta niitä suositellaan kaikille kasvattajille.

TKT pilotoi ensimmäiset kurssikokonaisuudet (A – E) ensi vuonna, jonka jälkeen koulutusvalikoima tuodaan yhdistysten käyttöön. Loput koulutukset pilotoidaan vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen myös kasvattajamentoriksi hakeminen tulee mahdolliseksi.

Pilottikoulutuksista saa normaaliin tapaan kasvattajakurssin merkinnän eli todistuksen kasvattajanimen hakemista varten. Lisäksi pilottikoulutuksiin toivotaan yhdistyksistä kouluttajia mukaan, jotta he saavat päivitetyn osaamisen kurssien pitoa varten. TKT päivittää kouluttajalistaa uusien koulutussisältöjen osalta.

Kasvattajakurssin A-osan pilottikoulutus järjestetään sunnuntaina 5.2.2023 klo 10-15 ja B-osa (jaettuna kahdelle illalle) ma 13.2.2023 ja to 16.2.2023 klo 17.30-20.30.

C-osa ke 8.3 klo 17.30-20.30
D-osa: jaettuna kahdelle illalle: to 13.4 ja to 20.4 klo 17.30-20.30
E-osa to 25.5 klo 17.30-20.30

Ilmoittautumislinkit:
A-osa: ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT
B-osa: ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT
C-osa: ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT
D-osa: Ilmoittauminen kurssille