Valitse sivu

ALUEHALLINTOVIRASTON (AVI) JULKAISEMA OHJE: KISSAPOPULAATION HÄVITTÄMISEN HALLINTOMENETTELY KUNNALLISESSA VIRANOMAISESSA

Aluehallintovirasto (AVI) on 28.5.2021 julkaissut ohjeen Kissapopulaation hävittämisen hallintomenettely kunnallisessa viranomaisessa. Aluehallintovirasto ei ole pyytänyt ohjeeseen lausuntoa Suomen Kissaliitolta eikä eläinsuojeluyhdistyksiltä. Suomen Kissaliitto haluaa tällä lausunnollaan tuoda esiin näkemyksiään kyseisestä ohjeesta.

Aluehallintoviraston julkaisema ohje on Suomen Kissaliiton näkemyksen mukaan konkreettinen, ja on hienoa, että siinä tuodaan esiin, että kissojen tunnistusmerkintä voidaan tallentaa esimerkiksi Kissaliiton tietokantaan. Eläinsuojeluyhdistykset ovat tehneet merkittävää työtä populaatiokissojen hoitamisessa ja uudelleensijoittamisessa, ohjeessa tämä tuodaan myös hyvin esiin.

Suomen Kissaliiton toiminnan yksi tavoitteista on kissojen arvostuksen ja paremman kohtelun lisääminen. Kissaliitto on tehnyt työtä kotikissojen leikkaamisen, kaikkien kissojen pakollisen tunnistusmerkinnän sekä turvallisen ulkoilun puolesta. Kissojen vapaa ulkoilu tulee kieltää kokonaan Suomessa. Näihin juurisyihin tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, ja pyrkiä vähentämään populaatioiden syntymistä. Tärkeää on, että lainsäädäntö saadaan nopeasti ajan tasalle; pakollinen tunnistusmerkintä, vapaana kulkevien kissojen pakollinen kastraatio/sterilisaatio sekä taajamassa kissan vapaan ulkoilun kieltäminen.

Aluehallintoviraston julkaisemassa ohjeessa kissojen rahallisen arvon todetaan olevan vähäinen, ja mikäli populaatiokissa todetaan sairaaksi, hoitokustannukset ovat suuria. Avi toteaa ohjeessaan, että kissan laajamittainen sairauden hoito ei ole tarkoituksenmukaista, ja mikäli populaatiossa yhdelläkin kissalla todetaan FeLV, FIV, kissarutto ja/tai calicivirus, kaikki kyseisen populaation kissat tulee lopettaa. On totta, että uudelleen sijoittaessa kissan terveydentila tulee tarkasti arvioida yllä mainittujen virusten sekä mahdollisten muiden syiden vuoksi, mutta on melko radikaali toimenpide olettaa, että kaikilla populaation kissoilla olisi sama sairaus, ja että esimerkiksi caliciviruksen aiheuttamat hoitokustannukset ovat niin suuret, että kissan hoito ei ole tarkoituksenmukaista, ja kissalle aiheutuu niin suurta kärsimystä, että se tulee lopettaa.  Avin ohjeessa kerrotaan populaatiokissojen lopettamisen olevan usein ainoa vaihtoehto. Myös ohjeessa käytetty termi hävittäminen, viittaa tähän. Suomen Kissaliitto paheksuu, että eläinsuojeluviranomainen tuo ohjeessaan esiin kissan arvon olevan näin vähäinen. Ohjeen, jossa kissan rahallisen arvon todetaan olevan vähäinen ja lopettamisen usein ainoa vaihtoehto, ei voi mitenkään olettaa parantavan kissapopulaatioiden syntymistä ja hoitamista – eikä kissan arvon paranemista lemmikkieläimenä.

Kaiken kaikkiaan Avin julkaisema ohje on tärkeä, mutta sanamuodot osoittavat, kuinka paljon tekemistä kissan arvon kohottamisessa jopa viranomaisten kohdalla on. Suomen Kissaliitto jää pohtimaan, voisiko ohjetta vielä tarkentaa joiltakin osin.

 

SUOMEN KISSALIITTO RY

 

Veikko Saarela                          Riikka Turpeinen

puheenjohtaja                                                    varapuheenjohtaja