Suomen Kissaliiton liittokokouksessa päätettiin palauttaa 1.1.2022 alkaen kasvatus- ja
rekisterisääntöihin kissanpennun alin mahdollinen 12 viikon luovutusikä, aiemman 14 viikon
sijasta. 12 viikon alin mahdollinen luovutusikä on Kissaliiton kattojärjestön FIFen sääntö.
Liittokokous on Suomen Kissaliiton ylin päättävä elin, joka muodostuu Suomen Kissaliiton
kanssa yhteistyösopimuksen tehneistä rotukissayhdistyksistä. Rotukissayhdistyksien jäsenet
antavat äänioikeutensa valitsemalleen rotukissayhdistykselle, joka puolestaan valitsee
edustajat liittokokoukseen. Liittokokouksessa käsitellään Suomen Kissaliiton hallituksen,
toimikuntien, jäsenyhdistysten ja Suomen Kissaliiton kanssa yhteistyösopimuksen
solmineiden rotuyhdistysten esitykset. Syksyn liittokokouksessa kissanpennun luovutusikä
oli yksi näistä esityksistä.
Suomen Kissaliitto suosittelee edelleen kissanpentujen luovuttamista vähintään 14 viikon
iässä.