Valitse sivu

Näyttelytoimikunta pyytää kissojen omistajia tarkastamaan Omakissasta kissojensa sertit ja seuraamaan mahdollista valmistumista. NTK joutuu mitätöimään sertejä melko paljon vuosi tasolla ja erityistä huomiota tulisi kiinnittää ulkomaisten sertien ilmoittamisesta Kissaliittoon ajallaan.
Mikäli olet ilmoittanut kissasi maaliskuun näyttelyyn esimerkiksi tammikuussa ja kissasi valmistuu uuteen titteliin helmikuussa, ei uusi titteli päivity maaliskuun näyttelyyn automaattisesti vaan sinun tulee asiasta ilmoittaa näyttelysihteerille erikseen. Varmistathan vielä arvostelun aikana, että kissasi arvostellaan oikeassa luokassa.

On tärkeää muistaa, että kissan pitää luokissa 3-10 saada titteliin oikeuttavat sertifikaatit aina vähintään 3 eri tuomarilta. Mikäli tämä ehto ei täyty tulee sinun kissan omistajana pyytää arvostelevalta tuomarilta kontrasigneerausta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomari hakee kissan arvosteluseteliin toisen saman kategorian oikeudet omaavan tuomarin allekirjoituksen. Vastuu kontrasigneerauksen pyytämiseen on kissan omistajalla. Järjestävä yhdistys ei voi tietää, ketkä tuomarit ovat kissasi arvostelleet aiemmissa näyttelyissä.

1.1.2019 voimaan tulleita näyttelysääntömuutoksia

1.15
b) Vain näyttelyluetteloon merkityt kissat voivat kilpailla. Mikäli näyttelyyn hyväksytään kissojen ilmoittautumisia, kun luettelo on jo painettu, voivat ne kilpailla mikäli tarvittavat tiedot kissoista (→ §1.14) julkaistaan luettelon lisälehdellä.
5.6 Lisäluokat
Siitosluokissa lasketaan kolmen ja kasvattajaluokissa viiden korkeimman pistearvon saaneen jälkeläisten keskiarvopistelaskentataulukonmukaanjatulos julkaistaankahden desimaalin tarkkuudella.

Vuoden 2019 näyttelysäännöt ovat päivitetty Kissaliiton sivulle!

Kissan värin vaihdokset näyttelyissä

Mikäli kissa vaihtaa väriä näyttelyssä värintarkastuksen kautta (luokka 13c), ei värinmuutos automaattisesti siirry kissan tietoihin. Omistajan on itse ilmoitettava värinmuutos Omakissan kautta, jonka jälkeen rotukirjaaja vaihtaa uuden värin kissan tietoihin. Värintarkastusluokkaan on ilmoittauduttava erikseen Omakissan kautta.
On myös mahdollista, että arvostelevan tuomarin mielestä kissa kilpailee väärässä värissä, jolloin kissa saa arvostelutulokseksi pelkästään värinmuutoksen. Omistaja voi halutessaan tehdä värinmuutoksen Omakissan kautta. Molemmissa tapauksissa kissalle tulee uusi rekisterikirja, joka maksaa 11€.

Sääntökohdat:
LUOKKA 13c: MÄÄRITTELULUOKKA
Kissan EMS-koodin selvittämiskesi sen turkin väri tai mikä tahansa muu ominaisuus voidaan tarkistaa kansallisen FIFe-jäsenen tai näytteilleasettajan pyynnöstä määrittelyluokassa.
Kissan arvostelee kaksi kansainvälistä FIFe-tuomaria ja arvostelu voidaan tehdä ennen virallisen arvostelun alkamista.
Kissa ei saa kirjallista arviointia eikä laatuarvostelua tai vertailuarvostelua, vaan ainoastaan vahvistuksen EMS- koodilleen, joka molempien tuomareiden tulee allekirjoituksellaan vahvistaa.

Kissaliitto: Mikäli kissan omistaja haluaa, että kissan näyttelyssä todettu uusi EMS-koodi viedään kissaliiton rekisteriin, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti kuukauden kuluttua näyttelystä Kissaliiton rotukirjaajalle. Muutoin kissa jatkaa kilpailua aiemman EMS-koodinsa mukaisesti.

SÄÄNTÖ: 5.1: Kissa tulee ilmoittaa näyttelyyn siihen väriin, mihin se on rekisteröity, poikkeuksena määrittelyluokassa tai kahden eri tuomarin päätöksellä väriä vaihtaneet kissat, jolloin arvostelutulos on uusi väri.

SÄÄNTÖ: 4.6: JOS EMS-koodin muutos johtaa värin / väriryhmän muutokseen:

  • jos hyväksytyt tittelit säilytetään (hyväksytyissä väreissä)
  • kaikki seuraavaan titteliin oikeuttavat sertit tulee saavuttaa uudessa värissä/väriryhmässä