Valitse sivu

Hyvä kotimainen näytteilleasettaja.
Maailmannäyttelystä saatu serti luetaan “mistä tahansa maasta saaduksi”. Tästä syystä voit hyödyntää nyt Tampereelta saamasi sertin, myös ulkomaisena.
Omakissa ei tätä kuitenkaan tee automaattisesti vaan tulos tulee näyttelyn jälkeen lisätä ITSE kissan tietoihin, kuten mikä tahansa muukin ulkomainen näyttelytulos. Tämä on omistajan vastuulla.

Ohjeita sertin lisäämiseen löydät Omakissatuen sivuilta.

OMAKISSATUKI.KISSALIITTO.FI
Kannattaa ottaa tavaksi toimittaa ulkomaan tulokset mahdollisimman pian näyttelyn jälkeen. Tämä helpottaa sekä rotukirjaajan, että näyttelysihteerien töitä. Lisäksi vältytään ylimääräisiltä tulosten mitätöintikäsittelyiltä näyttelytoimikunnassa, kun tiedot ovat ajan tasalla.