Valitse sivu

Asianomaisen tekemä kirjallinen asian käsittelypyyntö lähetetään Kissaliiton alaisen oman rotukissayhdistyksen kautta, jossa se ensin käsitellään ja lähetetään edelleen rotutoimikunnalle. Kiireellisissä tapauksissa yksittäinen kissanomistaja voi ottaa yhteyttä suoraan rotutoimikunnan sihteeriin.

Rotutoimikunta kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Toimikunnan kokousajankohdat ilmoitetaan kevät- ja syyskauden osalta etukäteen. Tammikuun alussa ilmoitetaan tammi – kesäkuun kokoukset ja kesäkuussa heinä – joulukuun kokoukset. Kokoukset kutsutaan kokoon kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun mukana lähetetään myös kaikki kokousmateriaali, joka on kirjallisesti ilmoitettu oman yhdistyksen kautta RTK:n sihteerille. Painavista syistä kokouksen käsittelyyn voidaan ottaa asioita kokouksessa esityslistan hyväksymisen yhteydessä. Rotukissayhdistykseen kuulumaton henkilö voi osoittaa asiansa suoraan Suomen Kissaliiton toimistoon.

Toimikunnan päätökset perustuvat voimassaoleviin Kissaliiton ja FIFe:n sääntöihin. Jos käsittelyssä olevaa asiaa ei ole huomioitu säännöissä suoraan, käytetään tapauskohtaista harkintaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja kokousten pöytäkirjat kirjoitetaan päätöspöytäkirjoina. Päätöksen yhteyteen liitetään perustelut ja tarvittavat viittaukset sääntökohtiin. Hallitus vahvistaa aina toimikunnan päätökset. Hallitus voi myös muuttaa toimikunnan päätöstä tai lähettää sen takaisin jatko-käsittelyyn.

Anomuksista tai muista käsittelyssä olevista asioista tiedotetaan asianosaisille ja näiden yhdistyksille vasta, kun päätös on vahvistettu hallituksen kokouksessa. Toimikunnan sihteeri tiedottaa hallituksen vahvistamista päätöksistä ja liiton sihteeri hallituksen muuttamista päätöksistä. Päätöksistä tiedotetaan kirjallisesti noin kahden viikon sisällä päätöksen vahvistamisesta. Mikäli kasvattajalle annetaan toimintarajoitus, ilmoitetaan tästä myös seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä.

Toimikuntien päätöksistä voivat asianomaiset valittaa kirjallisesti Kissaliiton hallitukselle 30 vrk:n kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä. Koko tapahtumaketjun käsittelyyn ja päätöksen saamiseen kuluva aika saattaa olla 2-3 kk riippuen eri kokouksien ajankohdista.