Rotutoimikunta

Rotutoimikunta (RTK)

Jäsenet Maria Eklin-Dahlman
maria-eklin-dahlman@kissaliitto.fi
  Anna Honkanen
anna.honkanen@kissaliitto.fi
Jaana Honkonen
jaana.honkonen@kissaliitto.fi

Tatyana Moraru-Puranen
tatyana.moraru-puranen@kissaliitto.fi
  Leena Vessman
leena.vessman@kissaliitto.fi

Eija Välipirtti
eija.valipirtti@kissaliitto.fi
Jäsen
Rotukirjaaja
Miila Lehessaari
rotukirjaaja@kissaliitto.fi

Mikäli tarvitset rekisteröintiin liittyviin asioihin opastusta venäjän kielellä, ota yhteyttä Tatyana Moraru-Puraseen sähköpostitse.

Татьяна Морару-Пуранен
050 3740120 (уважительная просьба звонить после 17:00)
tatyana.moraru-puranen@kissaliitto.fi

Kaikki posti lähetetään Kissaliiton toimiston osoitteeseen:

Rotutoimikunta / Suomen Kissaliitto ry
Palkkatilankatu 7 B 109
00240 Helsinki

Seuraavat kokouspäivät:

10.01.2017 / aineistopäivä 02.01.2017
28.02.2017
05.04.2017
10.05.2017
14.06.2017

Muutokset mahdollisia.