Tuontikissan ilmoittaminen näyttelyyn

RTK tiedote 3/2014

Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen

TKT tiedote 2/2014

Omakissa-palvelua päivitetty 28.8.2014

Päivityksessä tehtiin käytettävyysparannuksia niin näyttelypuolelle kuin muuallekin Omakissaan.  Tässä yhteenvetoa päivityksestä:

  • Maksun “Tallenna ja jatka myöhemmin” antaa tallentaa maksun tiedot vajaana
  • Näyttelyilmoittautumiseen lisätty näkymään kissan mikrosiru, linkki kissan tietoihin, kaikkien omistajien nimet ja jäsenyyden tila. Jäsen näkee aktiivisen jäsenyyden vain kuvakkeena, näyttelysihteeri myös jäsenyhdistykset.
  • Kissan omistajuuden vaihto: PIN-koodin generointi-sivulle lisätty ohjeistusta.
  • Uroksen omistajan kuittauspäivä ja kuittaajan nimi lisätty pentueen tietoihin
  • (huom! tiedot eivät näy takautuvasti vaan tulevissa pentueissa)
  • Kasvattajanimeen lisätty muutospäivä eli muutoksen hyväksymisen päiväys FIFe:ssä
  • (huom! tiedot eivät päivity takautuvasti)
  • Lisäksi muutamia havaittuja virheitä on korjattu näyttelypäivän ja kissarekisterin toiminnoista.

 

Huom PIROK-näyttelyyn (6.-7.9.2014) menijä!

Kissojen valmistuminen näyttelyssä:

1) Näyttelyssä

Kun kissa on saanut saanut valmistumiseen oikeuttavan sertin ja olet saanut siitä arvostelusetelin, mene näyttelyn sihteeristöön ja ilmoita kissan valmistumista. Näyttelyn sihteeristö ei pysty millään tavoin käsittelemään etukäteen tehtyjä “kissa mahdollisesti valmistuu” ilmoituksia, joten sihteeristön työn helpottamiseksi ilmoita valmistumisesta vasta kun kissa on valmistunut.

Jos kissa on ilmoitettu molemmille näyttelypäiville ja se valmistuu lauantaina on valmistumisen ilmoittaminen sihteeristöön erityisen tärkeää, jotta sihteeristö osaa muuttaa kissan kilpailuluokkaa sunnuntaille. Vastuu kissan oikeasta kilpailuluokasta ja mahdollisen kontrasigneerauksen pyytämisestä on kuitenkin aina kissan omistajalla.

2) Uuden tittelin ilmoittaminen

Tittelit tulee ilmoittaa Kissaliitolle vanhaan tapaan, joko paperilla tai eLomakeella (http://www.kissaliitto.fi/2012/ilmoitus-kissan-valmistumisesta). Valmistumisilmoituksen liitteeksi tulee liittää sertikopiot, myös siinä tapauksessa että kaikki valmistumiseen oikeuttava tulokset näkyvät Omakissassa.

 

Ystävällisin terveisin,

Tiina Räsänen
Omakissa pääkäyttäjä

Terhi Patja
Omakissa projektipäällikkö

Oikaisu Kissa-lehteen 3/2014

Numerossa 3/2014 olleeseen Kissojen terveyspäivästä kertovaan juttuun oli lipsahtanut virhe. Kissojen terveystutkimuksen esittelyssä bengalin väitettiin nousseen esiin aggressiivisuudessa yhdessä toisen rodun kanssa.

Aggressiivisuudessa muita kissoja kohtaan bengali oli kyllä toisella sijalla 8,5 prosentilla, mutta aggressiivisuutta ihmistä kohtaan esiintyi vain 0,3 prosentilla bengaleista. Määrä oli sama sekä perheenjäseniä että vieraita ihmisiä kohtaan, ja se vastaa yhtä kissaa 317 bengalin otoksesta. Toimitus pahoittelee virhettä.

Kissojen valmistuminen

Omakissan näyttelypäivän kulkuun liittyvät toiminnallisuudet on suurimmalta osin otettu onnistuneesti käyttöön. Kissojen valmistumiseen liittyviä toiminnallisuuksia ei kuitenkaan ole vielä toteutettu, joten huomioihan seuraavat asiat:

1) Näyttelyssä
Kun kissa on saanut saanut valmistumiseen oikeuttavan sertin ja olet saanut siitä arvostelusetelin, mene näyttelyn sihteeristöön ja ilmoita kissan valmistumista. Näyttelyn sihteeristö ei pysty millään tavoin käsittelemään etukäteen tehtyjä “kissa mahdollisesti valmistuu” ilmoituksia, joten sihteeristön työn helpottamiseksi ilmoita valmistumisesta vasta kun kissa on valmistunut.

Jos kissa on ilmoitettu molemmille näyttelypäiville ja se valmistuu lauantaina on valmistumisen ilmoittaminen sihteeristöön erityisen tärkeää, jotta sihteeristö osaa muuttaa kissan kilpailuluokkaa sunnuntaille. Vastuu kissan oikeasta kilpailuluokasta ja mahdollisen kontrasigneerauksen pyytämisestä on kuitenkin aina kissan omistajalla.

2) Uuden tittelin ilmoittaminen
Tittelit tulee ilmoittaa Kissaliitolle vanhaan tapaan, joko paperilla tai eLomakeella (http://www.kissaliitto.fi/2012/ilmoitus-kissan-valmistumisesta). Valmistumisilmoituksen liitteeksi tulee liittää sertikopiot, myös siinä tapauksessa että kaikki valmistumiseen oikeuttava tulokset näkyvät Omakissassa.

Ystävällisin terveisin,
Tiina Räsänen
Omakissa pääkäyttäjä

Mikrosiru voi olla kissan henkivakuutus

Mikrosirutiedote 

Rotutoimikunnan tiedote 2/2014

Tiedote 2/2014

Kilpaileminen oikeassa luokassa ja värinvaihto

NTK tiedote 1/2014

Hyvinkäällä tehtiin Omakissa-historiaa!

ERY-SYD ry:n järjestämä näyttely Hyvinkäällä 24. – 25.5 saatiin hoidettua Omakissalla vaikka drive-in näyttely asetti omanlaisensa haasteet tiukan aikataulun muodossa. Myös tekniikan, kuten tulostinten, reistailu loi mustia pilviä sihteeristön päälle, mutta kaikesta selvittiin kunnialla. Sunnuntaina, kun toimintatavat uuden ohjelman käytössä olivat hioutuneet, joutui sihteeristö jopa odottelemaan tuloksia.

Oikeassa tilanteessa Omakissan näyttelytoiminnot joutuivat todelliseen stressitestiin, jossa paljastui muutamia ikäviä puutteita. Suurimpana puutteena havaittiin, että kissan väriryhmä näyttelyssä pääteltiin kissan geno-tyypistä, kun se pitäisi tulla feno-tyypin mukaan. ERY:n näyttelyä varten ohjelman toimittaja korjasi kyseisten kissojen väriryhmän oikeaksi. Lisäksi tulosteissa on eritasoisia korjaus- ja kehityskohteita, esimerkiksi diplomiin ei saatu valmistumisia oikein. Myös käytettävyyteen kiinnitettiin huomiota. Virheet tullaan korjaamaan ennen kuin näyttelyohjelma otetaan käyttöön muissa yhdistyksissä.

Etukäteen oli tiedotettu, ettei valmistumisia tule automaattisesti ohjelmasta, ja näyttelyssä kävijät olivat yleensä ottaen tästä hyvin tietoisia ja valmistumisia kirjattiin pyynnöstä Omakissaan runsaasti.

Huomio! Koska valmistumiset eivät vielä tule automaattisesti Omakissasta, myös ERY:n näyttelyssä kirjatut valmistumiset täytyy edelleen vahvistaa rotukirjauksessa normaalin valmistumiskäytännön mukaisesti, joko paperisena tai e-lomakkeella.

Vaikka näyttelyssä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita, kaikesta selvittiin ja päällimmäiseksi jäi positiivinen tunnelma.

Viivi Viuha
Näyttelypäällikkö, ERY-SYD ry

Tiina Räsänen
Omakissa Pääkäyttäjä

Terhi Patja
Omakissa Projektipäällikkö

Omakissan ohjausryhmän tiedote 14.5.2014

Kevät on monille kiireistä aikaa – näin myös Omakissan kehityksessä!
Näyttelykoulutus pidettiin 24.4. ja koulutus sai hyvää palautetta.

Saamamme koulutuspalautteen arvosanat olivat lähinnä 3-4 (asteikolla 1-4). Näyttelykoulutus uusitaan 7.6., mikäli sille on tarvetta. Lähetämme kutsun lähipäivinä yhdistyksille.

ERY-SYD ottaa Omakissan näyttelytoiminnot käyttöön 24.-25.5 pidettävässä näyttelyssä. Projekti tekee paljon työtä, että Omakissa selviää
tulikasteesta. Tavoitteena on hoitaa kaikki näyttelyyn liittyvät sihteeristön tehtävät Omakissan avulla. Pyydämme kaikkia näyttelyyn osallistuvia tarkastamaan omien kissojen luettelo- ja diplomitiedot tarkasti ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä sihteeristöön välittömästi.

Vuoden 2013 tulokset tullaan viemään koneellisesti Omakissaan. Sitä vanhemmat sertit pitää ilmoittaa itse rotukirjaukseen kissan

muutospyyntöjen kautta. Sertien ilmoittamisesta tulemme lähettämään erillisen ohjeistuksen.

Terveisin

Viivi Viuha
Ohjausryhmän puheenjohtaja

Tiina Räsänen
Omakissa pääkäyttäjä

Terhi Patja
Omakissan projektipäällikkö